BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Eğitim, gençlik, kültür ve spor konularında önemli konular
23.11.2012, 13:51 (CET)
Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spordan sorumlu Avrupa Birliği Bakanları’nın 26 ve 27 Kasım Salı günü, Brüksel’de gerçekleştirilecek olan toplantıda kendi alanlarındaki karara bağlanmamış konuları sonlandırmaları bekleniyor. Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi’nin (EYCS) yaygın ve informal öğrenmenin geçerliliği ile ilgili öneri üzerinde siyasi bir anlaşmaya ve ‘Yaratıcı Avrupa’ programıyla ilgili düzenlemede genel bir ortak yaklaşım üzerinde anlaşmaya varması beklenmektedir. Ayrıca, diğer konuların yanı sıra, Konsey okuryazarlık, ekonomik iyileşme ve büyüme için eğitimin katkısı, kültürel yönetişim, spor politikası yapma ve manipülasyonla mücadele için bir strateji kurmak, göçmen kökenli olanlara vurgu, gençlerin katılımı ile ilgili konularda sonuç bildirgesi yayınlayacaktır.

Konsey toplantısında Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanı, sn. Yorgos Dimosthenus başkanlık edecek. Bu toplantıda eğitim, gençlik ve spor ile ilgili çeşitli konular masaya yatırılacak. Toplantıda bu konularla ilgili siyasi kararlara varılması beklenmektedir.

Toplantı eğitimi ilgilendiren konuların ele alınmasıyla başlayacak. Konsey Başkanlık tarafından 2014 – 2020 dönemi için ‘Herkes için Erasmus’ programı ile ilgili teklifte bugün gelinen aşamayla ilgili bilgilendirecek.

Yaygın ve informal eğitim onaylanıyor

Toplantı eğitim ile ilgili konuların ele alınmasıyla başlayacak. Bakanların yaygın ve informal eğitim üzerinde bir siyasi anlaşmaya varması beklenmektedir. Bu teklif üye devletlerin 2018’e dek yaygın ve informal eğitimi hayata geçirmelerini salık vermektedir. Yaygın öğrenme planlı aktiviteler yoluyla eğitim desteğinin verilmesini öngörürken, informal öğrenme, öğrenme becerilerinin iş, aile, eğlence ve günlük aktiviteler sonucu ile geliştirilmesini öngörür.

Herkes için Okuryazarlık

Bakanların okuryazarlık ilgili Konsey’in sonuçlarını kabul etmesi bekleniyor. Bu sonuçlar Dönem Başkanlığı’nın eğitim ve hazırlık alanlarındaki önceliklerindendir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı, Eylül ayında ‘Herkes için Okuryazarlık’ temalı bir konferans düzenlemiştir. Bu konferans kapsamında Üye Devletlerden okuryazarlığı geliştirmeleri, tüm sektörlerin, organizasyonların ve otoritelerin bu yönde beceri geliştirme stratejilerine katkıda bulunması istenmiştir. Bu konu ayrıca, Ekim ayında Lefkoşa’da gerçekleştirilen Gayrı Resmi Bakanlar toplantısında da ele alınmıştır. 

Eğitim ve hazırlığın ekonomik kalkınmaya katkısı

Konseyin, ekonomik kalkınmanın tekrardan sağlanmasına, istihdamın arttırılmasına yönelik olan Avrupa 2020 stratejisi çerçevesinde eğitimin ve hazırlığın rolüne ilişkin bazı sonuçlara varması beklenmektedir. Bu bağlamda, ‘Avrupa 2020’ Stratejisi çerçevesinde, eğitim ve hazırlığın kilit rolüne temasta bulunulacaktır.

Ayrıca, Sınırlı finansal kaynaklar döneminde öğretmenlerin kalitesinin, yetkinliğinin ve durumumun geliştirmesi ile ilgili olarak Başkanlığın hazırlamış olduğu bir bülten çerçevesinde, bakanlar kamuoyuna açık bir toplantıya katılacaklardır.

Yaratıcı Avrupa

Kültürel konularda, bakanların, 2014 – 2020 dönemi için ‘Yaratıcı Avrupa’ Programı Düzenlemesi üzerinde kısmi bir genel yaklaşım üzerinde anlaşmaları beklenmektedir. Programın iki hedefi bulunmaktadır: Kültürel çeşitliliği arttırmak ve kültürel, audovisual ve yaratıcı sektörlerde rekabet seviyesini arttırmak.

Konsey yönetişim alanında sonuçlara varacaktır. Bu şekilde, çocuklar için daha iyi internet Avrupa Stratejisinin gündeme alınması hedeflenmektedir.

Gençliğin katılımı ve spor politikasının yapımının güçlendirilmesi

27 Kasım Salı günkü toplantının sabah ayağında, bakanların Avrupa'daki demokratik yaşama gençlerin katılımı için gençlerle birlikte yapılandırılmış diyalog çerçevesinde bir sonuç bildirgesi yayınlamaları beklenmektedir.

Akşam üstü gerçekleştirilecek olan toplantısı, Spor Bakanları spor alanında sonuç bildirgesi yayınlayacaklardır. Bu bağlamda spor politikasının yapımının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, spor sonuçlarında manipülasyonun önüne geçilmesi ve sağlığı kuvvetlendiren fiziki aktivitelerin promosyonu hedeflenmektedir.

Ayrıca, Konsey, 2013 – 2015 dönemi için Dünya Anti – Doping Ajansı (WADA) Vakfı Yönetim Kurulu’ndaki A.B.’nin üç üyesini belirleyecektir.

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237
Communications Officer
Costas Ierides

Ministry of Education & Culture

Email: cierides@moec.gov.cy
Telefon: +357 22800954

BELGELER

İLGİLİ BELGELER