BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni - Kıbrıs Başkanlığı gençlik ve sporda başarılı sonuçları yönetti
27.11.2012, 20:32 (CET)
Kıbrıs Başkanlığı’nın gençlik ve spor alanında belirlediği öncelikler, Brüksel’de bugün, 27 Kasım Salı günü yapılan Gençlik ve Spor Bakanları Konsey toplantılarında, Üye Devletlerin bu konularda tam destek belirtmeleriyle elde edildi. Gençlikle ilgili konularda, Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor (EYCS) Konseyi, Avrupa’da demokratik yaşama gençlerin katılımıyla gençlerin yapısal diyalogu konusunda, bu konularda bir göç geçmişine yoğunlaşarak gençlerin katılımı ve dahiliyetiyle ilgili bir Tüzüğü, ayrıca 2010-2018 döneminde gençlik alanında Avrupa işbirliği için yenilenmiş çerçevenin uygulanması üzerinde 2012 için Komisyon ve Konsey’in Ortak bir raporunu onayladı.
Öğleden sonraki oturum spor konularına ayrıldı. Bakanlar, ‘Avrupa Sporları Haftası’nın oluşturulması önerisini iyi karşıladılar. Oturumda, bilgi-esaslı spor politikaları, fiziksel faaliyetler ve dopingle, sağlığı geliştirmekle ilgili Konsey Kararları da kabul edildi. Spor etkinliklerinin sonuçlarının olumsuz kullanılmasına karşı mücadele önerisi de Başkanlık Kararları olarak kabul edildi. Bütün konular Başkanlığın önceliklerinin bir bölümüydü.

27 Kasım Salı günkü sabah oturumunda bakanlar, Avrupa’da gençlerin demokratik yaşama katılmaları üzerinde gençlerle yapısal diyalogun gözden geçirilmesine yönelik bir kararı kabul etti.

Gençlerin katılımı

Karar, yapısal diyalogun ikinci döneminin tamamlanmasına damga vurdu. Yapısal diyalog, öncelikler üzerinde, uygulama ve gençlik alanında Avrupa işbirliğini takip etmeye hizmet vererek sürekli ortak yansıma için bir forum olmayı, Üye Ülkeler içerisinde, AB Gençlik Konferanslarında ve Avrupa Gençlik Haftası’nda her düzeyde tartışmalarda gençlerin ve gençlik teşkilatlarının çeşitli türlerine dâhil olmayı hedefliyor.  Dolayısıyla şimdiki karar, şimdiki çalışma döneminin sonuçlarını değerlendiriyor, ortak tavsiyelerden ana mesajlar katıyor ve gelecek çalışma dönemi için öncelikleri belirliyor.

Bunu, bir göç geçmişi olan gençlere vurgu yapılarak 2012 Ortak Gençlik Raporu, gençlerin katılımıyla ilgili kararlar ve sosyal dahiliyetin kabul edilmesi izledi.

Konsey’e başkanlık eden Eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Yorgo Demosthenus, “Kıbrıs Başkanlığı gençliğ,i önceliklerinin kalbine koydu” dedi ve “Sosyal dahiliyet ve gençlerin katılımı gibi konuları ve bu konular şimdiki AB Gençlik İşleri Bakanlar Konseyi’nin nihai kararlarının bir parçasıdır ”  diye devam etti.

Sabahki Konsey toplantısından önce politika üzerinde bir tartışma gerçekleşti ve gençlerin göçü, çeşitliliği ve gençlerin hareket yeteneğini kapsayan sosyal dahiliyet görüşüldü.  Söz konusu gençler, anlayış ve saygı temelleri üzerinde gençlerin sosyal dahiliyetinin artması, politikaların güçlenmesi için olası tedbirleri gözden geçirdiler.

2012’de Konsey toplantısında gençlerle ilgili olarak kabul edilen bir AB raporu, Avrupa Birliği içerisindeki gençlerin durumunun ekonomik krizden nasıl etkilendiğini ve gençlerle ilgili yenilenmiş bir politika çerçevesinin uygulanmasının her düzeyde disiplinler arası yaklaşımının tartışıldığını ortaya koydu.

‘Avrupa Sporları Haftası’

Başkanlık, AB vatandaşları arasında fiziksel faaliyetlerin düşük düzeylerde olmasıyla ilgili genel bir endişe belirtilerek çocukları ve gençleri spor yoluyla fiziksel yönden daha aktif hale getirebilmek için bir Avrupa Spor Haftası oluşturulmasını önerdi. Öneri söz konusu gençler tarafından iyi tepkiler aldı. Avrupa Eğitim, Kültür, Gençlik ve Çok Dillilik Komiseri Sayın Andrulla Vasiliu, bakanları öneriyi desteklemede birleştirdi, “Görevimiz şimdi bunu doğru organize etmektir” dedi ve “Görevimiz sporla ilgilisi olmayan herkesin katılma fırsatı bulacağı bir hafta oluşturmaktır” diye ekledi.

Öğleden sonraki oturum spor konularına ayrıldı. Spordan Sorumlu Avrupalı Bakanlar, kanıta dayalı spor politikasının güçlendirilmesi ve sağlığı artıracak fiziksel faaliyetlerin teşvik edilmesiyle ilgili Konsey Kararlarını onayladı. Başkanlık Sonuçları, spor sonuçlarının olumsuz kullanılmasıyla mücadele için bir stratejiyi onayladı.

Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA)

Bunlardan başka Konsey, 1 Ocak 2013’te başlayacak olan dönem için Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) Kuruluşu Yönetim Kurulu için üç AB temsilcisi atadı. Bunlar İrlanda, Lüksemburg ve Portekiz’den sırasıyla bakanlar Sayın Leo Varadkar, Sayın Romain Schneider ve Sayın Alexandre Miguel Mestre oldu.

1999’da kurulan Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA),  yarısı Kuruluşun Yönetim Kurulu üyelerini temsil eden hükümetlerden olmak üzere  özel bir yasal kuruluş oluyor. Avrupa kıtasının beş temsilcisi bulunuyor ve bunlardan üçü AB’nden geliyor.  Bu üç AB temsilcisi “troyka” prensibinde hizmet veriyor, AB Başkanlığı çizgisinde 18 aylık dönemlerle dönüşümlü olarak çalışıyor.  Bu sorunla ilgilenmek için Kasım 2011’de, daha fazla devamlılığı sağlamak için Üye Devletlerin temsiliyetini tasarlamakla ilgili yeni düzenlemeleri içeren bir Konsey Kararı alındı. Bu düzenlemeler 1 Ocak 2013’ten itibaren yürürlüğe girecek.

Bu toplantı, Kıbrıs Başkanlığı’nda, Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor (EYCS) Konseyi’nin tek toplantısı oldu. Bütün konuların başarıyla ele alındığı ve tamamlandığı düşünülüyor.  Avrupa Komiseri Sayın Vasiliu tarafından yapılan bütün açıklamalarla gösterildi. Komisyon adına hem Konsey toplantısının sonunda hem de öğleden sonraki toplantıdan önce basın toplantısında konuşan Komiser, Kıbrıs Başkanlığı’nı ve Sayın Demosthenus’u Başkanlığı, başarıyla yürütmelerinden dolayı kutladı, bu çalışmaların, Konsey toplantılarının dört değişik yapısında bütün bakanlar tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi.