BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni– Sosyal tarafların rolünü artırmak AB’nin geleceği için istihdam ve sosyal uyum üzerinde ana önceliktir
13.07.2012, 12:44 (CET)
AB İstihdam ve Sosyal Politika Bakanları, katılımcı süreçleri ve Sosyal Tarafların, Hükümet Dışı Kurumların ve yerel yönetimlerin “Avrupa 2020”yi uygulamalarını, Avrupa’da istihdamın teşvik edilmesini, yoksullukla mücadele ve sosyal uyumu görüştüler. 12-13 Temmuz tarihleri arasında Lefkoşa’da (Nicosia) yapılan Gayrı Resmi toplantı sırasında Kıbrıs Başkanlığı, Komisyon’un “İstihdam Paketi”ni de ele aldılar. Paket istihdamın teşvik edilmesinin anahtar bir öncelik olduğunu, kaliteli iş yaratmayı, iş piyasasının yapısal reformunu ve insan kaynaklarına yatırımı vurguluyor.

Görüşmeler bakanlar arasında ortak bir uzlaşma olduğunu, ortakların rolünde sosyal tarafların ve sosyal platformun kabul edildiğini, ulusal ve bölgesel düzeyde iş piyasasında Avrupa’nın ekonomik ve sosyal refahı için gerekli reformları yaparak katkılarının artırılması gerektiğini gösterdi. “Avrupa 2020 Stratejisinin uygulanmasında sosyal diyalogun önemli rolü da yeniden teyit edildi ve “Avrupa 2020” hedeflerine ulaşabilmek için hedeflenen politikaların daha da geliştirilmesi gerektiği kabul edildi. Bundan başka hedefleri desteklemek için istihdam-zenginliğin bulgularının kabul edilmesi yönünde araç olarak kullanılan sosyal yatırımların önemi belirtildi.

Yerel gerçekliklerin tam olarak bilinmesi

Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Sotirula Haralambus, “Sosyal taraflar, Hükümet Dışı Kurumlar ve yerel yönetimler, yerel gerçeklikleri anlayarak hedeflenen stratejilerin ileriye götürebilirler. Ki bunlar işsizlik, yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadelede stratejik hedeflerin doğrudan ve birbirine dolanmış halleridir. Bütün bu ortakların katkısı, krizin sonucu Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı zorluklarla etkin mücadele çabasında temeldir” dedi.

Kıbrıs Başkanlığı, bu hayati konuyu, Kıbrıs, Polonya ve Danimarka başkanlığında, İstihdam ve Sosyal İşler Bakanlarının katılımında üç paralel atölye çalışmasıyla işledi.

Atölye çalışmalarının ana konuları, Sosyal Tarafları, Hükümet Dışı Kurumların ve yerel yönetimlerin rolü üzerinde yoğunlaştı.

  • Avrupa’nın istihdamını artırmak
  • yoksullukla ve sosyal dışlanmayla mücadele
  • bunların bu Avrupa döneminde katılımının güçlendirilmesi

Üçüncü atölye çalışmasına, Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenik Bakanı başkanlık etti.

Sayın Haralambus, “Toplumun bütün kesimlerinin, sadece “Avrupa 2020” Stratejisi’nin Avrupa düzeyinde uygulanması ve izlenmesinde değil Avrupa Dönem süreci ve ülkenin belirli tavsiyelerinin formüle edilmesi gibi Stratejinin yönetilmesinde de ana rol oynayacaktır” şeklinde konuştu.

Büyüme ve istihdam yaratmaya öncelik

İkinci günün sabah oturumunda Kıbrıs Başkanlığı, büyüme ve istihdam yaratmaya öncelik vermeyi hedefleyen, paralelinde mali konsolidasyonun önemini kabul eden Komisyon’un “İstihdam Paketi” üzerinde özel bir görüşmeyi çabuklaştırdı. Konu, Avrupa’nın istihdamını, özellikle gençlerin istihdamını artırmak gerektiğini destekleyen bakanlar arasında hareketli tartışmaları getirdi ve ekonominin üç sektörü, yeşil ekonomi, sağlık, bilgi ve iletişim teknolojilerinde beklentiler üzerinde fayda sağlamak için belirli çalışmalar yapılması istendi.

Bu beklentiden ülkelerin fayda sağlamaları için istihdam ve eğitim politikalarının bir arada olması gerekiyor. Kıbrıs Başkanlığı, karar için Gayrı Resmi EPSCO toplantısı sırasında kabul edilenleri de dikkate alacak.

AB İstihdam, Sosyal İşler ve Dahiliyet Komiseri Sayın Laszlo Andor, Avrupa Parlamentosu İstihdam ve Sosyal İşler Komitesi Başkanı Sayın Pervenche Beres ve diğer Avrupa kurumları temsilcileri de toplantıya katılanlar arasında yer aldı.

Presidency Spokesperson in Cyprus
Costas YennarisEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Mobile: +357 99400234
Officer
Michaela Papadopoulou

Ministry of Labour & Social Insurance
European Affairs Unit
Email: mpapadopoulou@mlsi.gov.cy
Telefon: +357 22401865
Communications Officer
Maria Lantidou

Ministry of Labour & Social Insurance

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Telefon: +357 22401676

Watch the press conference here

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ BELGELER