BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Βasın Bülteni - Bulaşıcı hastalıkların sınır ötesi yayılmasını önlemek daha koordineli eylemlere ihtiyaç duyulmaktadır
11.07.2012, 13:22 (CET)
Kıbrıs'ta düzenlenen Gayrı Resmi Toplantının ikinci ve son gününde, A.B Sağlık Bakanları sınır ötesi sağlık tehditlerine ilişkin bir krizin başlangıcında doğru ve zamanında iletişim ve risk değerlendirmesi için koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi ihtiyacını tespit ettiler. Toplantı ''Filoksenia'' Kongre Merkezi'nde, Lefkoşa'da, 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantıda, ayrıca, Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın önceliklerini teşkil eden, ''İstihdam Paketi''nin bir parçası olarak organ bağışı ve nakli konuları da masaya yatırıldı.

Bir krizin başında doğru ve zamanında iletişim ve risk değerlendirmesi için güçlendirilmiş koordinasyon mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktanın altını bakanlar çizdiler. Bakanlar Sağlık Güvenliği Komitesine olan güvenlerini vurguladılar. Bu komite sağlık güvenliği alanında A.B.'nin kilit bir komitesidir ve bu alandaki yardımlaşmayı ön plana çıkarmaktadır.

Bakanlar, aynı zamanda, Avrupa Komisyonu, Dünya Sağlık Örgütü ve öteki A.B. Kurumları (Hastalık Önleme ve Kontrolü Avrupa Merkezi, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, Avrupa İlaç Ajansı) arasındaki iletişim kanallarının canlandırılmasının önemini vurguladılar ve iletişim sürecinde sağlık profesyonelleri gibi sivil toplum ve çeşitli paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesine destek belirttiler. Ayrıca iletişim planları içine iletişim ve sosyal medya geleneksel kanallarının entegre edilmesinin önemini vurguladılar.

Kapanış konuşmasında, Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanı, D.r Stavros Malas, şunları ifade ettiler: ''Üye ülkeler risk ve iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması için çabalarını yoğunlaştırmaya yönelik isteklerini ifade ettiler. Bu çabalar Birlik vatandaşlarının güvenliği için çok önemlidir. Bu alanda Avrupa Komisyonu'nun ve Dünya Sağlık Örgütü'nün katkıları çok önemlidir''.

Toplantının ilk gününde, 10 Temmuz'da, bakanlar organ nakli ve bağışı konusunu masaya yatırdılar. Sn. Malas şu noktanın altını çizdi: Her üye ülke organ bağışı ve nakli için kendi özel programını belirlemek durumdadır. Bu çerçevede, toplantıda yardımlaşma, tecrübe ve metot değişimi alanında çeşitli fikirler ele alındı.

Salı günü, ''İstihdam Paketi''nin bir parçası olarak, A.B. Sağlık İşgücü Avrupa Komisyonu Eylem Planı masaya yatırıldı. Bu bağlamda, sağlık sektöründe gençlerin istihdamını artırmak için yenilikçi yaklaşımlara ve stratejilere ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Gençler eğitim, öğretim ve iş imkanları ile doğru becerilere sahip olmalıdır.

Sağlık profesyonelleri ile ilgili olarak her üye ülkenin farklı ihtiyaçlara sahip olduğu noktasına atıfta bulunan Dr. Malas şunu belirtti: ''A.B. eylemleri bu farklılıklar dikkate alınarak planlanmalıdır''.

 

Presidency Spokesperson in Cyprus
Costas YennarisEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Mobile: +357 99400234
Chief Health Officer
Olga Kalakouta

Ministry of Health
European Affairs Unit Coordinator
Email: okalakouta@moh.gov.cy
Telefon: +35722605323
Communications Officer
Demetris Constantinou

Ministry of Health

Email: dconstantinou@pio.moi.gov.cy
Telefon: +35722605386

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER