BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Makale – AB enerji vergilendirmesi reformu için çabaları ilerletmek
03.12.2012, 12:10 (CET)
Dünya Bankası tarafından hazırlatılan bir son rapor, iklim değişikliğiyle mücadele edilmemesi halinde, bu yüzyılda, sıcak dalgalar, ciddi kuraklık ve önemli sel gibi birkaç önemli doğa  olayıyla,  dünya ısısının 4 derece santigrat artacağına ilişkin bir tahminle iklim değişikliği üzerinde şok edici senaryolar anlatıyor. AB liderleri sera gazı emisyonlarını azaltmak ve birliği düşük karbon ve enerji etkili ekonomiye dönüştürmek  için iddialı  hedefler belirledi. Bir tedbir, tüketicilerin enerjiyi daha etkin bir şekilde kullanmasını yönetmek, ayrıca daha temiz enerji kaynakları seçmeleri onlara yol gösterecek enerji vergisinin yasalaşmasını içeriyor. Enerji vergilendirmesi, Kıbrıs AB Başkanlığı’nın bir ana öncelik olarak şimdiki Enerji Vergilendirme Yönetmeliği’nin (ETD) reformunda ilerlemeyi ayarladı.

Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper) Kıbrıs Başkanlığı’nın Enerji Vergilendirme yasası üzerinde gelecek çalışma için önerileri ve durumla ilgili hazırladığı kapsamlı bir notu, 5 Aralık, Salı günkü ECOFIN Konseyi toplantısına gönderdi. Not, Kıbrıs Başkanlığı’nın sunduğu uzlaşma yasal önerileri üzerinde son 6 ay içerisinde Konsey’in Vergi Sorunlarıyla ilgili Çalışma Gurubu  üzerindeki yoğun görüşmelerin sonucu oluyor.

Kıbrıs AB Başkanlığı sırasında, enerji vergilendirmesi, dolaylı vergilendirme gibi konularla ilgili alt grupta Vergi Sorunları üzerindeki Çalışmaların Başkanı ve Mali Ataşesi Nikols Pavlu, “Sağladığımız gelişmeyi yazıya dökmeyi başararak önemli bir adım attık. Not son altı aydan yaptığımız bütün yoğun çabaları ve çalışmaları yansıtıyor. Uzlaşma önerisiyle nerden başlayacağımızı bildiğimiz bir metnimiz var” dedi.

Tekrar doğru yola dönmek

Uzlaşma önerisi, Avrupa Komisyonu’nun önerisini sunduğu ve görüşmeleri doğru yola sokmak gerektiğini anladığı Nisan 2011’den bu yana ilk uzlaşma oluyor. Üye ülkelerin güçlü bir çoğunluğu şimdi Kıbrıs Başkanlığı’nın önerisindeki temel prensipleri kabul ediyor.

Sayın Pavlu, ”vergi sisteminin yapısına bir belkemiği bulmak için mücadele ediyoruz. Sonunda bunu elde ettiğimizde, teknik konuları çözme yönünde ilerleyebileceğiz” şeklinde konuştu.

Uzlaşma önerisinin ana prensipleri, vergilendirmenin en düşük düzeylerinin, iki örnek tamamlayıcı ve CO2’yile ilgili bir tamamlayıcı temelinde olması gerektiği şeklinde açıklanıyor. Bundan başka Üye Devletler, Yönerge/direktif de şart koşulan en düşük düzeyi yerine getirmede kendi ulusal vergilerini tek bir vergi olarak belirtmede veya vergileri ayırmada serbest oluyor.

Yasayı hedeflere daha yakın çizgiye getirme

Bütün AB Üyesi Ülkelerinde enerji vergileri bulunuyor ve bunlar ısınmada, elektrikte ve motor yakıtında kullanılan enerji ürünleriyle ilgili oluyor. AB düzeyinde şimdiki Enerji Vergilendirme yasası 2003 yılında kabul edildi. Bu yasa neyin vergilendirilmesi,  ne zaman ve hangi muafiyetle vergilendirilmesi ne izin verileceği ve enerji ürünleri için en düşük vergi oranlarının ne olacağına ilişkin kuralları belirliyor

2011’de Avrupa Konseyi’nin talebi üzerine Avrupa Komisyonu, yasanın AB’nin daha fazla enerji ve iklim değişikliği hedefleriyle aynı çizgiye getirilmesine ilişkin bir öneri sundu. Komisyonun önerileri arasında yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde vergi yasasını güncelleştirme, fosil enerji kaynaklarının istikrarlı vergilendirilmesinin sağlanması ve 2005’te başlatılan Emisyon Ticaret Planı’nın daha iyi tamamlayacak olan CO2 vergisi için bir çerçeve sağlanması bulunuyor.

 Sayın Pavlu, “Bu önemli bir reformdur. Şimdiki yasanın tüketicilere daha fazla kirlenebilecek daha kirli enerji kaynaklarını kullanma teşviki verme imkânı var. Ayrıca bu reform Enerji Vergi Yönergesi /Direktifi ve Emisyon Ticaret Planı arasında bugün var olan çakışmadan kurtulma da önemlidir” dedi.

İrlanda Başkanlığı’na bir davet

Kıbrıs Başkanlığı’nın yürüttüğü yoğun çabalar ve çalışmalarla, yasanın reformun ilerlemesi üzerinde ileriye yönelik büyük bir sıçrama oldu. Kıbrıs Başkanlığı, gelecek ECOFIN Konseyi toplantısı için hazırlanan notla Konsey’e, 1 Ocak 2013’te görevini üstlenecek olan İrlanda Başkanlığı’nı, 12 Kasım’daki son uzlaşma önerisini bir başlangıç noktası olarak alıp çalışmalara devam etmeye davet etmeyi önerdi.

Sayın Pavlu, ”Dosya üzerinde bir dönüm noktası yarattık. Konsey’in desteğiyle sağladığımız ilerlemeyi sürdürebileceğiz ve teknik çalışmalar ve görüşmelerin, Kıbrıs AB Başkanlığı’nda durduğu yerden devam edeceğini sağlayacağız” dedi.

Gelecek ECOFIN Konseyi toplantısı için hazırlanan not, devam etmek için yapılacak çalışmaların sürmesi için en az vergi oranları düzeyi, bio- yakıtların vergi işleyişi, bio-sıvılar, ticari gazyağı ve tarımda kullanılan enerji ürünleri gibi ilerde karşılaşılacak sorunların çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

Sayın Pavlu, “Yasanın oybirliğiyle geçmesi gerektiği için 27 üye devletin görüş birliği, bu not üzerinde anlaşmak ve yaklaşımı sağlamak, Kıbrıs Başkanlığı’nın gelecek esasları temelinde uzlaşma yasa metni bakımından daha da önemlidir” dedi.

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441

İLGİLİ BELGELER