BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni - Su yönetimi ve iklimsel değişime adaptasyon gündemde
05.07.2012, 13:00 (CET)
7-8 Temmuz tarihlerinde Lefkoşa’da, Filoksenia Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan iki günlük Gayrı Resmi Çevre Bakanları ve İklimsel Değişim Bakanları Toplantısı’nın gündeminde iki konu olacak: ‘Avrupa’nın Su Kaynaklarının Korunması Projesi’ (“Blueprint to safeguard Europe’s water resources”) ve bu proje için fon bulunmasına yönelik olarak İklimsel Değişime Adaptasyon Stratejisi.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı Döneminde gerçekleştirilecek olan ilk Gayrı Resmi Toplantı, bu çok önemli iki konuya odaklanacak ve yeni politikanın geliştirilmesine ve önerilerin masaya yatırılmasına büyük önem verecektir.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın amacı Avrupa Komisyonu tarafından dikkate alınacak bazı temel önerilerin belirlenmesidir.

‘Avrupa’nın Su Kaynaklarının Korunması için Proje’

İlk günkü toplantı Su ile ilgilidir. Toplantının ilk gününde su konusu masaya yatırılacaktır. İlk günün esas maddesi ‘Avrupa’nın su kaynaklarının korunması’ (“Blueprint to safeguard Europe’s water resources”) olacaktır. Bu proje Avrupa Birliği’nin yeni bir önceliğidir. Yıllarca gündemi meşgul etmiş olan, bugün karşımıza çıkmakta olan ve Avrupa’nın su politikasını tehlikeye atan su yönetimi ile ilgili sorunların göğüslenmesi ana hedeftir. Toplantı, Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Sofoklis Aletratis’in Kıbrıs’ın su politikasıyla ilgili konuşmasıyla başlayacak, Avrupa Çevre Yüksek Temsilcisi Janez Potocnik’in su ile ilgili Proje ile ilgili ve Avrupa Çevre Kurumu Genel Direktörü Jacqueline McGlade’nun sunumlarıyla devam edecektir.

Bu sunumların ardından Bakanlar Toplantısı gerçekleştirilecek ve bu toplantının ardından Kıbrıs Dönem Başkanlığı bir sonuç bildirgesi oluşturacaktır.

İklim Değişikliğine adaptasyon için fon sağlanması

Toplantının ikinci günkü konusu İklimsel Değişime Adaptasyon Stratejisi göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Bu stratejinin 2013 Mart’ında Avrupa Komisyonu tarafından sunulması beklenmektedir. İklimsel değişimin sonuçlarının başta tahmin edilenden çok daha büyük olacağı aşikardır. Bu bağlamda sera gazı emisyonlarını azaltmak için küresel önlemler son derece önemlidir. Ayrıca, ulusal ve bölgeler önlemler de büyük önem arz etmektedir.

Sn. Aletratis’in vurguladığı üzere, konsey "Finansman Adaptasyon" üzerinde duracaktır. Gerekli adaptasyon stratejilerinin ve önlem paketlerinin uygulamaya sokulması için fonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kıbrıslı Bakan şunların altını çizdi: ‘Avrupa Birliği bütçesi Avrupa ekonomisinin tüm sektörlerinde iklim değişikliği konusunda önlemleri teşvik edici önemli bir rol oynamaktadır. Bütçe iklim değişikliğine uyum sağlamak için gerekli yatırım için bir katalizör görevi görür. Ancak, kamu finansmanı yeterli değildir. Özel sektör uyum konusunda, teknoloji geliştirme programları veya sigorta şirketleri aracılığıyla, gerekli yatırım kapsamında önemli bir rol oynayabilir’.

Toplantı adaptasyon finansmanı üzerine Sofokles'in Aletraris’in, İklim Eylemi Komiseri Connie Hedegaard’ın, özel sektörün katkısı için Avrupa Yatırım Bankası Direktörü Thomas Barrett’ın ve Cumhuriyet Genel Denetçisi Bayan Chrystalla Giorkatzii’nin adaptasyon önlemlerinin kontrol alınması üzerine sunumlarıyla devam edecek.

Bu sunumların ardından Bakanlar Toplantısı gerçekleştirilecek ve bu toplantının ardından Kıbrıs Dönem Başkanlığı bir sonuç bildirgesi oluşturacaktır.

Her iki konu için katılımcılar Avrupa Çevre Bürosu İcra Müdürü’nün, Kıbrıs STK’larının ve Kıbrıs Çevre Komiseri’nin katılımlarıyla 6 Temmuz tarihinde yapılacak paralel toplantı ve tartışma çerçevesinde bilgilendirilecektir.

Her toplantının ardından Filoksenia Kongre Merkezi’nde basın toplantıları düzenlenecektir.

Presidency Spokesperson in Cyprus
Costas YennarisEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Mobile: +357 99400234
Advisor, Communications Officer
Nikos Georgiades

Ministry of Agriculture, Natural Resources & Environment
Environment
Email: Ngeorgiades@moa.gov.cy
Telefon: +357 22408324

BELGELER

İLGİLİ BELGELER