BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bulteni – Sera Gazının İzlenmesi için bir Mekanizmaya doğru ilk adım
21.12.2012, 11:34 (CET)
Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) bugün, Cuma,  21 Aralık, Konsey ve Avrupa Parlamentosu arasında, Sera Gazları’nın Rapor Edilmesi ve İzlenmesi için bir Mekanizma üzerinde bir Tüzük’le ilgili anlaşmanın ilk okumasını onayladı. Anlaşma, 17 Aralık 2012’de yapılan üçlü görüşmenin ürünü oluyor.

Anlaşmanın ilk okumasının resmi olarak onaylanacak bir zamanda gelecek yıl yapılması ve gelecekteki bir Konsey toplantısında ‘A’ maddesi olarak onaylanması bekleniyor. Bu dosya Kıbrıs Başkanlığı ve Avrupa Komisyonu için bir öncelik olarak düşünüldü, sonucu da uzun ve çetin görüşmelerin ürünü oldu.

Sera gazı (GHG) emisyonları üzerinde zamanında ve doğru veriler, AB’nin ve Üye Devletlerinin emisyon hedeflerinin yerine getirilmesi için doğru yolda olup olmadıklarını, iklim sorunlarıyla mücadele için yeni politikalarda güçlü olup olmadıklarını bilmeleri bakımından yaşamsal öneme sahip bulunuyor.

Önerilen yeni Tüzük, Toplum sera gazı emisyonlarını izlemek için bir mekanizmayla ilgili var olan ve 2009 iklim ve enerji paketinin gereklilikleriyle aynı çizgideki mekanizma üzerindeki raporu genişleterek Kyoto Protokolü’nde uygulanan 280/2004/EC Kararını yürürlükten kaldırıyor. Anlaşma bazı konularda, veri ve bilgi sağlamada daha fazla şeffaflık, AB’nin iklim değişikliği taahhütlerine uyumu sağlayarak bilgi ve verilerde daha fazla şeffaflık ortaya koyuyor ve Koyoto’nun sağladığından da öteye gidiyor.

280/2004/EC kararının gözden geçirilmesiyle önerilen Tüzüğün ana hedefleri:

  • Arazi kullanımından emisyonları birleştiren yenilikçi AB iklim politikasında daha fazla gelişimi kolaylaştırmak, toprak kullanımı değişikliği, arazi kullanımı ve ormancılık, hava ulaşımı, diğer şeyler yanında iklim değişikliğine uyumunu desteklemek;
  • AB ve Üye ülkelere emisyon hedeflerini 2013-2020 için yerine getirme yönünde ilerlemede yola devam etmeye yardımcı olmak;
  • Rapor edilen verinin kalitesini artırmak;
  • AB ve Üye Devletlerin şimdiki ve gelecekteki uluslararası izleme, rapor etme yükümlülükleri ve taahhütleriyle uyum sağlamak. Bu, gelişmekte olan ülkeler için sağlanan teknik ve mali desteği içeriyor. Taahhütler 2009 Kopenhag Anlaşması ve 2010 Cancun Anlaşmalarından ortaya çıkan taahhütler oluyor;
  • AB emisyonları ticari sistemi (AB ETS) vs.’de ödeneklerin ihaleye çıkmasından elde edilen gelirlerin kullanımı üzerindeki rapor için Üye Ülkelerin işlevsel kuralların uygulamaya konulması.
Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237