BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – AB’nin Dış Ticaret Politikasını ilerletmek için
28.11.2012, 13:59 (CET)
29 Kasım’da Brüksel’de yapılacak olan AB Dış İşleri Konseyi toplantısında tartışılacak olan önemli konular arasında, Japonya, Kanada, Singapur ve Güney Akdeniz ülkeleri de içinde,  AB için stratejik olan ortaklarla ticaret anlaşmalarının bağlanması yanında, önerilen “Omnibus I” ve “Omnibus II” Tüzükleri’nin işleyiş durumu yer alacak.

Kıbrıslı Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Sayın Neoklis Silikiyotis’in başkanlığında yapılacak olan toplantıda alınacak kararlar, AB’deki büyümenin artırılması için çok önemlidir. Çünkü AB Komisyonu’nun tahminlerine göre, sürmekte olan ve olası ikili ticaret görüşmeleri, AB’nin toplam gayrı safi yurt içi hasılasının %1.4’ü kadar bir artış ve 1.6 ile 4.6 milyon arasında yeni istihdam yaratılması demek olabilecektir.

Japonya ve Kanada ile yapılacak anlaşmalar, AB ekonomisini yukarıya çekecek

AB ile Japonya arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelerin başlatılmasının yakın olduğu görülmektedir. Olası bir anlaşma, muazzam bir ticari ve ekonomik öneme sahip olabilecektir. Çünkü bunun, AB’nin gayri safi yurt içi hasılasını, 43 milyar avro civarında artıracağı öngörülmektedir. Konsey, görüşme yetkisi konusunda karar vermeye davet edilecektir.

Kapsamlı Ekonomik ve Ticari bir anlaşma için AB ve Kanada arasındaki görüşmeler, 2009’da başlatılmış olup, bunun, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmalarından birine yol açması ve AB’nin yıllık gelirini 11.6 milyar avro artırması beklenmektedir. Konsey’in, görüşmelerin süratle sona erdirilmesi için gerekli altyapı çalışmasını oluşturması ümit edilmektedir.

Singapur ve Güney Akdeniz ülkeleri ile serbest ticaret anlaşmaları

Konsey ayrıca,  2012 yılı içinde AB ile Singapur arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması’nın bağlanmasına sağlamak hedefiyle, Mart 2010’da başlamış olan görüşmelerde elde edilmiş olan ilerlemeyi de tartışacaktır. Ticari yararları bir yana, görüşmelerin bitirilmesi, geriye kalan Güneydoğu Asya ülkeleri ile de ticaret anlaşmaları bağlanması konusunda AB’nin verdiği taahhüt için de güçlü bir işaret vermiş olacak.

Konsey, Aralık 2011’de AB Komisyonu’nu yetkilendirerek, Mısır, Ürdün, Fas ve Tunus ile,  ilgili kapsam çalışmalarını başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra, Kapsamlı Serbest Ticaret Bölgeleri için ikili görüşmelere başlanmasını istemişti. Komisyon, geçenlerde Fas ile görüşmelerin başlatılmasını önermiş olup,  bu öneri, Ticaret Politikası Komitesi’nin son toplantısında da desteklenmiş bulunmaktadır.

Konsey, Fas ile görüşmelerin başlatılmasına ek olarak, diğer üç ülke ile yapılan görüşmelerde elde edilmiş olan ilerlemeyi de gözden geçirecektir.

Omnibus I ve II

Konsey, ticaret savunma araçları gibi, ticari düzenlemelerin geniş bir alanı ile ilgili olarak benimsenmesi ve karar verilmesi işlemlerini güncelleştiren ve ticaret “omnibus” (çok kapsamlı) önerileri (Omnibus I ve II mevzuat dosyaları) diye anılan önerilerin, işleyiş durumunu ele alacaktır. Kıbrıs Dönem Başkanlığı tarafından Omnibus I için sunulmuş olan uzlaşma önerisi, geçenlerde Konsey tarafından kabul edilmiş olup, genel bir anlaşmaya varılması hedefiyle, AB Parlamentosu ile üçlü görüşmelerin yapılmasına ilişkin hazırlıklar da planlanmış bulunuyor.

Buna ek olarak, yatırımcı ile devlet arasındaki anlaşmazlığının Ticaret Politikası Komitesi tarafından çözümlenmesindeki mali sorumluluk hakkında önerilmiş olan tüzüğün incelenmesi de, önemli ölçüde ilerleme kaydetmiş bulunmaktadır. Konsey,  durumu ele alacak ve Kıbrıs Dönem Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan notlar temelinde, bir tartışma yaparak, nereye gidildiğini belirleyecektir.

Bakanlar, son olarak da, toplantının sonunda yer alacak olan çalışma yemeğinde, AB ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerde var olan güncel gelişmeleri, özellikle Rusya’nın kısa bir süre önce Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olmasından sonraki gelişmeleri tartışacaklar. AB ile Çin arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri de tartışılacak konular arasında yer alacak.

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +357 22867161

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

29.11.2012 - 29.11.2012

YER

Council of the European Union (Justus Lipsius building)


Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Brussels
Belgique/België

Telefon+32 (0)2 281 2140
Koordinatlar50.841476 4.382447