BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Makaleler - AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası için yeni bir destek
04.10.2012, 14:15 (CET)
Kıbrıs Dönem Başkanlığı tarafından en büyük başarılarından biri olarak belirlendi. AB Parlamento üyesi Sayın Yorgo Kumutsakos onu ‘gerekli olan bir destek’ olarak nitelemişken, bir başka AB Parlamento üyesi olan bayan Gesine Meissner de onu şimdiden bir kilometre taşı olarak düşünmektedir. Çünkü ‘AB’nin geleceği için denizcilik politikasının önemi’hakkında daha geniş kitlelere bilgi verecektir. AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası (IMP) hakkındaki Leymosun Bildirisi’nin, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Kıbrıs’ta yapılacak olan iki günlük Gayrı resmi Bakanlar Toplantısında, bu hafta kabul edilip, açıklanması beklenmektedir. Kıbrıs İletişim ve Bayındırlık Bakanı Sayın Eftimios Flurentzu, Leymosun Bildirisi ve onun AB’nin geleceği için olası etkileri hakkındaki kendi fikirlerini şöyle dile getirmektedir:    

AB politikalarına denizcilik açısından bir bakış, 2007 yılında getirilmişti. 2007’deki Lizbon’dan 2012’deki Leymosun’a nasıl gittik?

Aslında, Avrupa politikalarına denizcilik açısından bir bakışın ilk defa sunulması demek olan AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası (IMP), ilk defa 2007’de olmuştu. Geçen beş yılın sonuçlarının, önümüzdeki Aralık ayında bizlere sunulması beklenmektedir ve böylece, nerede doğru, nerede yanlış yaptığımıza ilişkin bir değerlendirme de yapılabilecektir. Biz, Kıbrıs Dönem Başkanlığı olarak, inanılmaz derecede önemli olan bu kesimlerarası politika için, yeni bir destek ve dinamik sağlamak üzere, doğru koşulları oluşturmamız gerektiğini hissettik. AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası, deniz, denizcilik ve kıyı turizminin geleneksel olmayan kesimlerinin kullanılması yoluyla, büyüme ve yeni istihdam yaratılması sonucu, Avrupa ekonomisine daha büyük bir katkının başlangıcını oluşturmalıdır.

Sizin fikrinize göre, Leymosun Bildirisi, Avrupa denizlerinin potansiyelinden en fazla yararlanmada, AB’nin poltikalarını destekleyecek nasıl bir kilometre taşı görevi görebilir?

İnanıyorum ki, Leymosun Bildirisi, bir kilometre taşı görevi görecektir. Çünkü onun sayesinde, ilgili Üye Devletlerin Denizcilik Konularından Sorumlu Bakanları ve AB Komisyonu, AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası’nın daha da ilerletilmesi için girişimleri teşvik etmek üzere kararlı ve istekli olduklarını dile getireceklerdir. Bildiri, sadece var olanlara değil, denizden yararlanan yeni kesimler için de rehberlik sağlayacaktır. O nedenle, deniz ve okyanusların büyümeye ve AB’nin genel ekonomisine katkı yapmak için kullanılabileceği yolları ortaya koyacaktır. Bildiri sayesinde, ekonomik büyüme ve ‘Avrupa 2020’ Stratejisinin hedefine ulaşmak için AB’nin çabalarına katkıda bulunacak olan ‘Mavi Büyüme’nin muazzam potansiyeli, teşvik edilecektir. Bildiri’nin iki sütunu vardır – ‘Mavi Büyüme’ ve AB ile aynı deniz havzasını paylaşmakta olan komşu ülkelerle işbirliğinin ilerletilmesini de içermekte olan Birleşik Denizcilik Politikası’nın dış boyutu.

‘Mavi Büyüme’nin katkıda bulunabileceği ana kesimler hangileridir?

‘Mavi Büyüme’, özellikle en fazla olası potansiyel sunan denizcilik faaliyetlerinin gelişmesine yardım edecektir. Yenilenebilir enerjinin üretilmesi ve AB’nin deniz ve okyanuslarından mineral zenginliğin çıkartılması gibi kesimlerde toplanan Avrupa sanayiine, güven aşılama ve gelecek nesillerin öngörülerine zarar vermeden, onların faaliyetlerini pekiştirmenin yollarını belirleyerek, yardım edebilir. Ayrıca, hızla gelişen bir süreç olan teknolojik maliyetlerin azaltılması yoluyla enerji üretimine de katkı sağlayacaktır. Halen AB dışındaki ekonomilere büyük katkılar sağlamış olan Su Kültürü’nün, AB içinde de oynayacağı önemli bir rolü olduğu görülmüştür. Biyoteknoloji de, beslenme, eczacılık ürünleri ve kimyasallar için kullanılabilecek, önemli bir kesimdir. Deniz ile bağlantılı olan bütün bu yükselen kesimlerden, uygun bir şekilde yararlanılmalıdır.

Leymosun Bildirisi, AB’nin, aynı deniz havzasını paylaşmakta olduğu üçüncü ülkeler ile işbirliğine ve diyaloğuna nasıl katkı yapabilir?

Leymosun Bildirisi, aynı deniz havzasını komşu ülkelerle paylaşmakta olan AB Üyesi Devletlerin en iyi uygulamalarını, komşularıyla değiş-tokuş etmesini, işbirliğini ve diyaloğunu artırması gibi önemli değinme noktalarını da içermektedir. Bildiri, ayrıca şu olgudan da söz etmektedir: Denizcilik faaliyetleri, Deniz Hukuku hakkındaki uluslararası sözleşme (UNCLOS) veya diğer ilgili uluslararası sözleşmeleri yürüten yasal çerçevenin temeli üzerinde geliştirilmelidir. Deniz, halk için birliğin bir gücü olmalıdır ve AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası, bu doğrultuda çalışması gereken mükemmel bir araçtır.

AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası ve onun mali bunalıma karşı koyma yeteneği ne kadar önemlidir?

Birleşik Denizcilik Politikası ve ‘Mavi Büyüme’, yeni istihdam yaratmaya katkıda bulunacaktır. Halihazırda, deniz ile ilgili 4.5 milyon kadar istihdam yeri bulunurken, bu rakamın 2020’ye kadar yedi milyona çıkması beklenmektedir. 88 milyon AB yurttaşı, kıyı bölgelerinde çalışmakta olup, 205 milyon kadar Avrupalı buralarda ikamet etmektedir. Hedef, denizciliğin ekonomik katkısının, AB denizlerindeki mineral zenginlikten yararlanmanın yapacağı katkının başlayacağı 2030 yılında, daha yüksek düzeylere ulaşma potansiyeli ile, halihazırdaki 500 milyon avrodan, 700 milyon avroya yükselmesidir.

AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası’nı ilerletmenin önündeki en önemli zorluklar nelerdir? Bunların üstesinden gelmek için gerekli siyasal iradenin var olduğunu düşünüyor musunuz?

Üye Devletler, AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası’nın AB ekonomisine ‘Mavi Büyüme’ yoluyla getireceği avantajları bildiği için, siyasal iradenin de var olduğuna inanmaktayım. Kuzey Denizi’ndeki ülkeler, daha şimdiden, denizcilik konuları ile ilgili olarak önemli derecede ileri yönetim yapılarına sahiptirler.

O nedenle, Leymosun Bildirisi, bu siyasal iradenin bir ifadesi mi oluyor?

Kesinlikle. Üye Devletler, daha şimdiden, ‘Mavi Büyüme’ ve AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası konusunda bir belgenin taslak halinde hazırlanması için çalışma gruplarıyla Avrupa Komisyonu ile işbirliği yapmaktadırlar ve Bildiri, Kıbrıs için muazzam bir başarı olacaktır. Çünkü insanlar, AB’nin Birleşik Denizcilik Poltikası hakkında konuşurken, sadece Lizbon’a değil, Leymosun’a da atıfta bulunmaktadırlar. Belge, önemli ilgi göstermiş olan Üye Devletlerin katkısı ile yavaş yavaş, taslak halinde hazırlanmaktadır ve onların katkısı, AB ekonomisinin bu belli kesimine vermekte oldukları önemi göstermektedir. Bildiri’nin son şekli, Gayrı resmi Bakanlar Toplantısı’nın 7 ve 8 Ekim’de Kıbrıs’ta yapılacak toplantısı sırasında onaylanacaktır.

AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası’nın diğer sütunları, ‘Mavi Büyüme’ dışında, verilerin toplanması ve değiş-tokuşunu da içermektedir. Bu uygulamanın AB düzeyinde ne kadar önemli olduğuna inanmaktasınız?

Bir AB veri tabanının, Üye Devletlerin ekonomik büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunacağına inanmaktayım. Çünkü her şeyden önce, onların işbirliğini güçlendirecek ve bu yolla yönetim yükünü ve olası çakışmaları da azaltacaktır.

Leymosun Bildirisi, en azından Kıbrıs tarafından, Kıbrıs Dönem Başkanlığının en önemli başarılarından biri olarak görülmektedir. Avrupalı ortaklarımız da aynı şeyi mi hissetmektedirler?

Avrupa Komisyonu ve Avrupalı ortaklarımız, bu çabayı, sadece Bildiri taslağının değerlendirilmesi sırasında, kendilerinin aktif katılımı ile değil, ama ayrıca AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası’nın geliştirilmesine verdikleri önem ile de vurguladıkları bir şey olarak kucaklamışlardır. Ben, AB’nin Birleşik Denizcilik Politikası’nın AB için büyük potansiyelini düşünerek ve bu politkanın geleceği için Bildiri’nin oynayabileceği belirleyici rolü akılda tutarak, şuna inanıyorum ki, Leymosun Bildirisi, tabii ki diğer konuları ve öncelikleri ve özellikle Çokyıllık Mali Çerçeve altına girenleri baltalamadan, belki de Kıbrıs Dönem Başkanlığının en büyük başarılarından biridir. Bildiri, sadece Kıbrıs Dönem Başkanlığının bir girişimidir ve AB politikasına ve Avrupa denizlerinin enerji kaynaklarını kullanarak, ekonomik büyümeye katkıda bulunacağını ümit ettiğimiz bir girişimdir.


Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Telefon: +357 22800256
Communications Officer
Konstantina Liperi

Ministry of Communications and Works

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Telefon: +357 22800246
Mobile: +357 99923041

İLGİLİ BELGELER