BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Makaleler – Çok Yıllı Mali Çerçevenin tartışılmaya başlandığı esnada zamanın büyük önemi var
29.08.2012, 14:10 (CET)
Perşembe günü, Lefkoşa'da gerçekleştirilecek olan Avrupa İşleri bakanları ve bakan yardımcıları toplantısı kapsamında gelecek yılın Avrupa Birliği bütçesi masaya yatırılacak. Bu toplantı kapsamında 2014-2020 dönemi Avrupa Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) görüşmelerinde kat edilen yol gözden geçirilecek. Büyük önem arz eden toplantıya Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu üyelerinin katılması bekleniyor.    

 

Kıbrıs'taki toplantıya, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Kurumlararası İlişkiler ve İdari İşlerden Sorumlu Komiser  Maroš Šefčovič ve Mali Programlama ve Bütçeden Sorumlu Komiser  Janusz Lewandowski katılacaklar.

 

Avrupa İşlerinden sorumlu Bakanların Perşembe gerçekleştirecekleri toplantı neden önem arz etmektedir?

Komiser Šefčovič: Danimarka Dönem Başkanlığı döneminde gerçekleştirilen Gayri Resmi Bakanlar Toplantısı Müzakere Kutusunun (Negotiating Box) tam sürümünü sundu. Bu çerçevede delegasyon temsilcileri her konu hakkında fikirlerini belirtmek fırsatına eriştiler. Kıbrıs Dönem Başkanlığı Temmuz ayında 27 Üye Devletin ve Hırvatistan'ın katılımıyla gayrı resmi toplantılar düzenledi. Bu şekilde tüm veriler masaya yatırılmış oldu.

Önümüzdeki toplantıdan Komisyonun beklentileri nelerdir?

Komiser Šefčovič: Komisyon olarak Lefkoşa'daki görüşmelerin bu sürecin bir sonraki aşamasını teşkil eden Müzakere Kutusu'nun oluşması için değerli katkılarda bulunacağını umuyoruz.

Yıl sonuna dek bir anlaşmaya varılması neden önemlidir?

Komiser Lewandowski: Şu safhada sadece genel paketin müzakere aşamasında bulunmaktayız. Basit bir ifadeyle, 27 Üye Devletler arasındaki mevcut müzakereler genellikle önümüzdeki finansal döneminin (2014-2020) ayrıntılı tablosuyla ilgilidir: Tüm harcama tavanları (ekonomik büyüme, tarım, dünyada A.B. v.s.) için genel rakamlar ve gelecek dönemin finansmanı. Genel müzakerelerin tamamlanmasından sonra bilim, araştırma, tarım, dış eylem, bölgesel politikalar gibi ayrıntılar üzerinde çalışmaya başlayabilecek durumda olacağız. Böylesi bir çalışma için bir yıllık bir süre gereklidir. 2014 Ocak safhası için öngörülenlerin bir karara bağlanabilmesi için Aralık 2012'ne dek genel paket üzerinde bir anlaşmaya varmak zorundayız. Bu durumu birlikte seyahat etmeye karar kılan bir grubun durumuyla karşılaştırabilirsiniz: İlkin gidilecek yer ve tarih belirlenmelidir. Şu an bu safhada bulunmaktayız. Bu safha geçildikten sonra seyahat ihtiyaçları gibi konular masaya yatırılacaktır.

En son olarak, şu noktanın altını çizmeliyiz: A.B. bütçesi bir kriz bütçesidir ve erken mutabakat çok önemlidir.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın sonuna dek bir anlaşmaya varılması noktasındaki görüşünüz nedir?

Komiser Lewandowski: Genelde MFF görüşmeleri çok zorlu bir süreçtir. Bu anlaşılabilir bir durumdur. MFF A.B.'nin önümüzdeki yedi yıl boyunca harcamalarını bir karara bağlamaktadır. Başka bir deyişle, önümüzdeki yedi yıl boyunca A.B.'nin tüm inisiyatiflerini belirlemektedir. Ayrıca ortak karar KOnseyin oy birliğiyle alınmalıdır! Kendimizi aldatmamalıyız. Kıbrıs Başkanlığı için bu çok zor bir görevdir. Avrupa Parlementosu'nun kararını bekleyip, 27 Üye Devletle müzakere etmek çok zor bir görevdir. Buna karşın, Kıbrıs Başkanlığı başarılı bir şekilde büyük mesafeler kat etmektedir.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı bir noktanın farkına varmıştır: Konseyde oy birliğinin sağlanması için hiçbir ülke ''kayba'' maruz kalmış hissi edinmemelidir. Karar bağlamında kazananlar ve kaybedenler hissi doğmamalıdır. Gayrı Resmi Avrupa İşleri Bakanlar toplantısının olumlu neticelerinin olacağı konusunda eminim.

Varolan mali kriz çerçevesinde, yeni Çok Yıll Mali Çerçevenin öncelikleri konusunda Komisyonun görüşleri nelerdir?

Komiser Lewandowski:  Bu konu hakkındaki görüşlerimizi 2011 Haziran önerilerimizde belirttik. Kısaca, Çok Yıll Mali Çerçeve Avrupa'yı krizden çıkaran bir araç olmalıdır. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma ile ilgili tedbirleri ele alırken Üye Devletin mali olanaklarının kısıtlı oluşunu dikkate almalıyız. İlk mutabakatı 2013 genel harcama tavanını dondurma seçeneği üzerinde sağladık. MFF kapsamında büyük harcamaları dondurarak ikinci hedefimize ulaştık. Tarım ve bölgesel politikalar alanlarında harcamaları kısarak, altyapı, bilim, araştırma, eğitim gibi alanlara odaklandır... 27 Üye Devletin bizim görüş açımızla uzlaşmış olması bizi çok mutlu etmiştir. 29 Haziran'da öne sürdüğümüz öneriler sonrasında Üye Devletler oybirliğiyle rekabet gücünü artırmak için yatırım çağrısında bulundular, "büyüme ve istihdam için sınırlama'' ilkesini benimsediler ve A.B. bütçesinin Avrupa için kalkınma ve istihdam artışı için bir araç olması gerektiği gerçeğinin altını çizdiler. Yeni dönemde daha fazla sayıda hükumet kemer sıkma politikalarının bizi krizden çıkarmaya yeterli olmayacağını anlamaktadır. A.B. çok önemli bir yatırım aracıdır. Çoğu zaman, birçok alanda, A.B. düzleminde harcanan bir euro, özel yatırımcılarının ilgisini çekerek ya da banka kredilerinin önünü açarak, 7, 10 ve 14 euroluk bir değer yaratabilir. 

Çok Yıll Mali Çerçevenin ''Brüksel için daha fazla para'' anlamına geldiğine dair eleştiriyle ilgili görüşünüz nedir?

Komiser Šefčovič: Bu yanlış bir düşüncedir. A.B. bütçesinin yüzde 95'i Avrupa'nın bölgelerine ve belediyelerine, Avrupa vatandaşlarına ve şirketlerine yönlendirilmektedir. Bütçenin sadece yüzde beşi A.B. yönetimince yönetim, tercüme gibi alanlarda harcanmaktadır. 

Gelinen safhada böylesi önemli ve karmaşık bir dosyanın müzakerelerinin küçük bir üye devletin başkanlığında sürdürülüyor olmasının bir artı değeri olabilir mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Komiser Šefčovič: A.B. içerisinde haklar ve görevler konusunda tüm üye devletler eşittir. Genellikle, küçük üye devletler A.B.'nin ortak çıkarlarını savunurlar ve Komisyon ile yakın işbirliği içerisinde olurlar. Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın hazırlıkları çok başarılıdır. Dönem Başkanlığı MFF dosyasıyla yakından ilgilidir ve bu konuda bir mesafenin kat edilmesi için çok isteklidir. Bu noktada Komisyonun tam desteğine sahiptir.

 

Communications Officer
Poly Papavassiliou

Office of the Deputy Minister for European Affairs
Multiannual Financial Framework
Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400144

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER