BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni - AB Konseyinin Kasım’daki Çok Yıllık Mali Çerçeve (MFF) için rızaya dayalı anlaşmasının zemini hazırlanıyor
24.09.2012, 17:55 (CET)
AB ülkelerinin Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanları, bugün, Çok Yıllık Mali Çerçeve (MFF) için yapılan görüşmelerde, yıl sonuna kadar bir uzlaşmaya varılması için gözden geçirilmiş Görüşme Kutusu’nu kullanma doğrultusundaki isteklerini dile getirdiler. Çok Yıllık Mali Çerçeve görüşmeleri için ana unsurları ve tercihleri, ana hatlarıyla belirlemiş olan gözden geçirilmiş Görüşme Kutusu, bugün Brüksel’de yapılan Genel Konular Konseyi’nin toplantısı sırasında yer alan tartışmaların ana odak noktasındaydı.

Genel Konular Konseyi’nin bugünkü toplantısında, AB Kıbrıs Dönem Başkanlığı tarafından taslak metni hazırlanmış olan gözden geçirilmiş Görüşme Kutusu ile ilgili görüş değiş-tokuşu yer aldı. Kıbrıs Dönem Başkanlığı, Temmuz ayındaki ikili görüşmelerden sonra, 30 Ağustos’da Lefkoşa’da yapılmış olan gayrı resmi Konsey toplantısındaki verimli tartışmaların ardında, Görüşme Kutusu’nu gözden geçirdi.

İlerleme için teşvik

Genel Konular Konseyi’nin toplantısına başkanlık etmiş olan Bakan Yardımcısı Büyükelçi Andreas D. Mavroyannis, yapılan basın toplantısında, tartışmanın sonucu hakkındaki memnuniyetini dile getirerek, şöyle konuştu:

“Bakanlar tarafından yapılmış olan yapıcı yorumlar ışığında, ilerleyerek, bir uzlaşma zeminini hazırlama konusunda cesaretlendirildiğimizi hissettik.”

Dönem Başkanlığı, Görüşme Kutusu’nu gözden geçirirken, şimdiye kadar yapılmış olan tartışmaların genel bir tablosunu çizmeye ve Üye Devletlerin anahtar önceliklerini göz önünde bulundurmaya çalıştı. Dönem Başkanlığı, bu gözden geçirmeyi yaparken, Komisyon’un önerilerinin aşağıya doğru ayarlanması ve bütün başlıklarda hedeflenmiş olan kesintilerin yapılması gerektiğine olan ihtiyaca dikkat çekti.

Büyükelçi Mavroyannis şöyle dedi: “Beklenildiği gibi, gözden geçirilmiş olan Görüşme Kutumuzun unsurlarının hepsi de, bütün üye devletler veya çoğu üye devlet tarafından hoş karşılanmadı. Fakat bütün Üye Devletler, gözden geçirilmiş olan görüşme kutusunu daha ileri bir çalışmanın temeli olarak kabul ettiler.

Görüşmelerde atılacak olan bundan sonraki adımlar

Bakan Yardımcısı, AB Konseyi’nin 22 ve 23 Kasım’da yapılacak olan toplantısında bir karara varmakla ilgili Üye Devletlerin genel kararlılığını özetlerken, süreç hakkında iyimserdi. Mavroyannis, tez zamanda varılacak olan bir anlaşmanın, büyüme ve istihdam yaratılmasının teşvik edilmesine önemli katkıda bulunacağını da vurguladı.

Büyükelçi Mavroyannis sözlerine şunları da ekledi: “Hepsinin de aynı hedefi, yani Kasım’daki AB Konseyi toplantısında bir anlaşmanın bağlanması için çalışma hedefini paylaştıklarını görmekten özellikle memnunum. Zamanında varılacak bir anlaşma, Avrupa’nın zor konularda kararlar alma yeteneğini gösterecektir.”

Komiser Lewandowski, toplantıda, Komisyon’un yeni KDV’ye dayalı kendi kaynağı hakkındaki yeni önerisini Bakanlara sundu.  

Genel Konular Konseyi, AB Konseyi’nin 22-23 Kasım toplantısından önce, iki defa daha toplanacak. Kıbrıs Dönem Başkanlığı, şimdi, heyetler tarafından yapılmış olan yorumları göz önünde bulundurarak, Görüşme Kutusu’nun ince ayarını yapmaya çalışacak. Bakanların bundan sonraki buluşması, daha gayrı resmi bir tartışmanın yer alması beklenilen 16 Ekim’deki Genel Konular Konseyi toplantısında gerçekleşecek.

Dönem Başkanlığı, gözden geçirilmiş yeni bir Görüşme Kutusu yayımlayacak ve burada, hangi alanlarda yaklaşıldığı belirtilecek ve olabildiği yerlerde de rakamlar eklenecek. AB Konseyi Başkanının Bakanlar Kurulu, 5 Kasım haftası içinde, gözden geçirilmiş yeni Görüşme Kutusu temelinde, AB Konseyi’ne giden yolda daha da ilerleme sağlanmasını kolaylaştırmayı hedefleyen ikili danışmalarda bulunacak. Görüşme Kutusu, bu ikili danışmalardan sonra, 20 Kasım’daki Genel Konular Konseyi toplantısında kabul edilecek olan AB Konseyi’nin karar tasarılarına ilişkin tartışmalar ışığında yeniden gözden geçirilecek.

AB İşlerinden Sorumlu Bakanlar, bugünkü toplantı sırasında, AB ile ilgili başka konuları da tartıştılar. Bunlar arasında, Ekim’deki gelecek AB Konseyi toplantısının gündem taslağı da vardı. Ayrıca 2012 AB Yarıyılı’nın bir değerlendirilmesi de yapıldı.  

Komisyon, ayrıca, AB’deki siyasal partilerin ve kurumların tüzükleri ve fonlanmaları için önerilerini de sundu ve ulusal Roma stratejilerinin uygulanması hakkında Konseye bilgi verdi.    

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441
Communications Officer
Poly Papavassiliou

Office of the Deputy Minister for European Affairs
Multiannual Financial Framework
Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400144

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

 

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

BELGELER

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

24.09.2012 - 24.09.2012