BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – A.B. Bakanları Göç, İltica ve Siber Suçlarda Öncelikleri ele aldılar
23.07.2012, 17:58 (CET)
Adalet ve İçişleri A.B. Bakanları göç, iltica ve siber suçlar konularını ele aldılar. Bakanların toplantısı, 23 Temmuz'da Lefkoşa'da Gayrı Resmi Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısı (JHA) kapsamında gerçekleştirildi.

A.B. Adalet ve İçişleri Bakanları, AB Komiseri Cecilia Malmström, Avrupa Parlamentosu ve A.B. kurumların ve Uluslararası Örgütlerin temsilcileri 23 Temmuz'da Lefkoşa'da Gayri Konseyi toplantısına katıldılar. Toplantının başkanlığını Kıbrıs İçişileri Bakanı Sn. Eleni Mavrou yürüttü. Toplantı kapsamında, Göç ve Sığınma Komisyonun Üçüncü Yıllık Raporu (2011) ışığında, A.B. Adalet ve İçişleri Bakanları göç ve iltica konularında öncelikleri ele aldılar.  Mevcut ekonomik kriz göz önüne alındığında, bakanlar A.B.'nin göç ve hareketlilik konularında, Birliğin büyümesi hedefi doğrultusunda ve daha etkin bir entegrasyon politikası sağlamak için daha olumlu yaklaşımlar geliştirmesi noktası üzerinde durdular. Ayrıca A.B.'nin üçüncü ülkelerle olan ilişkilerinde göç ve kalkınma arasındaki bağlantının optimize edebilmesinin yolları üzerine odaklanıldı. Bu bağlamda ana hedef göç akımlarının daha iyi bir şekilde yönetilmesi ve yasadışı göçle mücadeledir.

Toplantı kapsamında, bakanlar işgücü piyasasının ihtiyaçlarına dayalı yasal göç politikaları ihtiyacını tespit ettiler ve seçici ve hedefli göçün ve kalifiye işçilerin değerlendirilmesinin ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceği sonucuna vardılar. Ayrıca, yasal olarak A.B.'de ikamet eden üçüncü ülke vatandaşlarının entegrasyon potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması için önlemlerin önemi ve karma göç hareketleri yönetmek için daha etkin önlemlerin gerekliliği noktalarına temas edilmiştir. 

İçişleri Bakanı Sn. Eleni Mavrou şunları ifade etti: ''Bugünkü toplantıda öne çıkan nokta şudur: Ekonomik krizin varlığına karşın, A.B. dengeli bir göç politikasının geliştirilmesinin önemini kabul etmektedir. Bu politika Birliğin büyüme ajandasına katkıda bulunacaktır. Göç konusunda etkin politikalar A.B. üye ülkeleri arasında dayanışmayı ve ulaslarası koruma yollarını destekleyecektir''.

Suriyeli göçmenlere yardım yolda

Öğlen yemeği esnasında, bakanlar, BMMYK'in, IOM'un ve Avrupa Sığınma Destek Ofisinin (EASO) sunumları ışığında Suriye'ye komşu bölgelerde insani yardım ve mülteci krizini masaya yatırdılar. Tartışmaların odağında bu bölgelerde uluslararası korumanın kuvvetlendirilmesi konusu bulunmuştur. Bakanlar,Suriye'de siyasi ve sivil çatışmadan kaçanların çoğunluğuna ev sahipliği yapan alanlarda Bölgesel Koruma Programı fikrine destek belirtmişlerdir. Bakanlar kendi topraklarındaki yurtlarından edilmiş kişilere ilişkin üye ülkelerin yaklaşımı üzerine görüş telakkisinde bulunmuşlardır. Bu bağlamda bu alanda uzmanlanmış olan kurumların destek fonlarının artırılması gündeme gelmiştir. Ayrıca, A.B. Üye Devletlerin Suriye'ye komşu olan ülkelere, yurtlarından edilmiş insalara destek noktasında yardım yolları masaya yatırılmıştır. Öte yandan, gerektiğinde EASO'nin dayanışma noktasındaki katkıları tartışmaya sunulmuştur.

Siber Suçlarla Mücadele Stratejisi

Son dönemlerde siber suçlarda büyük bir artış gözetilmektedir. Bu noktayı göz önünde bulunduran Adalet ve İçişleri Bakanları A.B.'nin ve insanlığı karşı karşıya olduğu büyük problemi ve bu problemin ortadan kaldırılmasının yollarını masaya yatırmışlardır. Üç anahtar ve hedefli soru bağlamında, Bakanlar şu noktalar hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır:

  • Siber suçlarlar mücadelede ulusal stratejiler 
  • Önümüzdeki yıllarda siber suçlara karşı mücadelede üç temel sorun
  • A.B.'nin siber suçlar etkili bir şekilde mücadelesine katkıda bulunacak metodlar

Tartışmalar şu noktayı su yüzüne getirmiştir: Çok az üye devletin siber suçlarla mücadelede ulusal bir stratejisi mevcuttur. Bu gerçek karşısında, Avrupa kendi siber güvenlik stratejisini geliştirmek durumundadır. Ulusal stratejiler gibi bu strateji de oluşum aşamasındadır.

Bakanlar siber suçların büyük karlar getirdiği ve bu gerçeğin ekonomik krize yeni boyutlar kazandırdığı noktasına temas ettiler. Bu nedenle, acil eylem önlenmleri ekonominin gelişmesine katkıda bulunabilir. Tabii bazı önlemlerin maliyetleri bulunmaktadır.

Bakanlar ayrıca, gizli soruşturma ve sorgulama usulleri önündeki engellerin üstesinden gelmenin yollarına, A.B. dışındaki partnerlerle ile işbirliğinin geliştirilmesine odaklanmışlardır. Bu noktaların yanı sıra, bakanlar,  kolluk kuvvetlerine daha fazla teknolojik araç ve personel sağlanma noktasına temas etmişlerdir.

Son olarak, toplantı kapsamında, AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Sayın Kerchov, Güvenlik Sanayi Politikasına ve Güvenlik ile İlgili Araştırma konusuna temas etmiştir. Bu bağlamda, teknolojinin terörizm ve ağır suçlarla mücadelede katkı yolları tetkik edilmiştir.

 


Email: epanayiotou@mjpo.gov.cy
Telefon: +357 22805982

Email: lhadjivasiliou@papd.mof.gov.cy
Telefon: +357 22805979
Administrative Officer
Andreas Constantinou

Ministry of Interior
JHA Councils Coordinator
Email: aconstantinou@moi.gov.cy
Telefon: +357 22867691
Communications Officer
Lefki Solomontos

Ministry of Justice & Public Order

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Telefon: +357 22805996
Communications Officer


Ministry of Interior
EU Affairs Unit
Email: ckapardis@moi.gov.cy
Telefon: +357 22867721

Basın toplantısını buradan izleyiniz

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ BELGELER