BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Organize suçtan daha verimli korunmaya doğru
26.10.2012, 17:25 (CET)
Adalet bakanları suç gelirlerine el konulması yönünde olumlu bir adım attılar. El koyma süresinin uzatılması noktasında görüş birliğine vardılar. Bu bağlamda suçluların mal varlıklarının müsaderesini garanti altına alınmaktadır. El koyma işlemi mal varlıklarının suçla birebir ilişkisi olmadığı durumlar için de geçerli olacak. Ayrıca, Bakanlar market manipülasyonu konusunda da ilerleme kaydettiler.

Adaleti ilgilendiren konular yasal ekonominin büyümesine, uluslararası organize suçtan daha iyi bir şekilde korunmasına yardımcı olacaktır. Bu konular Lüksembourg'ta Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, sn. Lukas Luka başkanlığındaki İçişleri Konseyi toplantısının iknci ve son ayağında ele alındı. Toplantıya Komiser  Viviane Redding'te teşrif etmişlerdir. Komisere göre toplantı çok yapıcı bir ortamde gerçekleşmiştir. Komiser şunları vurguladı: ''Kıbrıs Dönem Başkanlığı'na önceki dört ay boyunca sergilemiş olduğu yoğun çalışma temposundan ve ''Kalkınma için Adalet'' çerçevesindeki çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunmak isterim''.

Suçla ilgisi olmayan varlıkların müsaderesi

A.B.'de Suçla ilgili Varlıkların Dondurulması ve Müsaderesi ile ilgili olarak Bakanlar müsadere noktasından anlaşmaya vardılar. Bu bağlamda, suçla direkt ilgisi olmayan, henüz ciddi bir suçtan dolayı mahkum edilen kişinin gelir değerine orantısız mal varlıklarına el konulmasının yolu açılmıştır.

Çalışma Grubu çerçevesinde elde edilen ve Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın büyük önem atfettiği bu olumlu sonucu değerlendiren Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı şunları ifade etti''Bugünkü adımdan sonra yıl sonuna dek bir anlaşmaya varacağımız ümidini taşımaktayız''.

Market manipülasyonunun sınırlandırılması

Toplantıda market manipülasyonunu ilgilendiren konular da ele alındı. Bugünkü toplantıdan sonra, suçluların market manipülasyonunu yanlış bilgi ve duyum aktarımı, anormal seviyelerde alım – satım işlemleri gerçekleştirmek ve son olarak ulusal adli sistemler arasındaki farklılıklardan yararlanma yoluyla gerçekleştirmelerini önleme amaçlı teknik düzeydeki görüş alışverişlerine hız verilecek.

Ayrıca, bakanlar mali suçlar ve mali soruşturmaları karşılıklı değerlendirmeler çerçevesinde 5.  final raporu konusunda derinlemesine fikir alışverişinde bulundular. Banka hesabı verilerine hızlı ve etkin erişimin organize suçla mücadele çabalarını kuvvetlendirdiğini göz önünde bulunduran Bakanlar, adli ve yönetim sistemleri ile kişisel verilerin korunması noktasındaki farklılıkların göz önünde bulundurulması gerektiği noktasına görüş birliğine vardılar. 

Bakanlar ayrıca Dönem Başkanlığı'nın Sınır Ötesi Borç Kurtarma kolaylaştırılması için Avrupa Hesap Koruma Sipariş önerisini selamladılar.

''Çalışma Grubu düzeyinde yoğun çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz alacaklıların haklarının gözetilmesi ve borçluların diğer Üye Devletlerde borçlarını ödeyebilmelelidir''. Bakan Luka bu noktanın altını çizdi.   

Son olarak, Bakanlar geçen Temmuz ayında gerçekleştirilen Garı resmi JHA Konseyi'nde ele alınan Veri Güvenliği Reform Paketi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdiler. Bu önemli konuda görüş alışverişinde bulundular. Bazı katılımcılar önerilen düzenlemenin doğruluğu üzerinde kuşku ifade ettiler.  

                                                                                                                             

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441

Email: epanayiotou@mjpo.gov.cy
Telefon: +357 22805982
Communications Officer
Lefki Solomontos

Ministry of Justice & Public Order

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Telefon: +357 22805996

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

25.10.2012 - 26.10.2012