BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Sınırlardaki Fikri Mülkiyet Haklarının uygulanmasının geliştirilmesi
21.12.2012, 13:04 (CET)
19 Aralık 2012 tarihinde yapılan trilogue sonucu olan iki eş-yasama organları, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu Konseyi yeni Fikri Mülkiyet Hakları (FMH) Gümrük Muhafaza Tüzüğü önerisi üzerinde vardıkları anlaşmayı, Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper I) bugün onayladı. Yeni tüzük, AB sınırları içinde ve bilahare vatandaşların ve işletmelerin mülkiyet haklarının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla gümrük eylemleri için yasal çerçeveyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yeni Yönetmelik, Gümrük önlemlerinin ve prosedürlerinin etkili olmasını sağlayacaktır; gümrük ve hak sahipleri ile ilgili idari ve ekonomik yükü azaltırken sınırlarda fikri mülkiyet haklarını (FMH) uygulamayı geliştirecektir. Gümrük yetkililerine daha iyi bir risk yönetimi için yüksek kaliteli bilgi sağlanabilir ve böylece meşru ticaret çıkarları sağlanmış olacaktır. Yönetmelik ayrıca internet satışları sonucu ezici çoğunluğu posta yoluyla, küçük sevkiyatlar halinde, gönderilen sahte malların ticaretinin üstesinden gelmeyi de hedeflemektedir.

Çok yıllı bir AB eylem planı tarafından desteklenen FMH Gümrük uygulanması, gümrük kontrolünün etkinliğini artırmak, sanayi ve uluslararası ortaklarla işbirliğini güçlendirmek ve FMH ihlal malları satın alma olumsuz sonuçlarına tüketicilere farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Rekabet Edebilirlik Konseyi, 2013-2017 yıları için yeni bir Eylem Planı’nı,   11Aralık, 2012 tarihinde onayladı.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için, Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmen onaylanması gerekiyor. Konsey tarafından alınan kararı 2013 başlarında Avrupa Parlamentosu genel kurul oyu izleyecektir.

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237