BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni - JHA Konseyi Kıbrıs Başkanlığı’nın önceliklerine yeşil ışık yaktı
07.12.2012, 18:25 (CET)
Avrupa Adalet ve İçişleri Konseyi’nin Kıbrıs Başkanlığı başkanlığında bugün Brüksel’de yaptığı  son resmi toplantısı yoğun geçti. Toplantıya Kıbrıs’ın Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Sayın Lukas Luka başkanlık etti. Kıbrıs AB Başkanlığı’nın Adalet alanıyla ilgili bütün öncelikleri görüşüldü ve Konsey, daha fazla güvenlik, adalet ve AB vatandaşlarının korunmasını amaçlayan bir dizi önemli konuda bir anlaşmaya vardı.

Adalet ve İçişleri Konseyi, Kıbrıs Başkanlığı’nın başından beri anahtar önceliği olan suçun devamıyla varlığının dondurulması ve el konulması üzerindeki yönetmelikle ilgili öneriye ilişkin genel bir anlaşmayı kabul etti.

Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı, “Paranın yasal ekonomide kalmasının gerektiği bugünkü ekonomik koşullarla mücadelede bu öneriler suçlular için mali dürtünün zorlayıcı biçimde ortadan kaldırılmasına katkıda bulunabilir” dedi.

Diğer şeyler yanında yönetmelik Üye Ülkelerin belirli koşullar altında önceki mahkûmiyetler olmadan değerli varlıkların, ayrıca bir suçun doğrudan ilerlemesini oluşturmayan değerli varlıkları yasaklıyor. Ki bunlar ciddi bir suçtan daha önce suçu bulunan bir kişinin geliri için uygun olanaklar tanıyor.

Bundan başka Konsey’de, Kıbrıs Başkanlığı’nın da bir önceliği olan piyasa etkilemesi ve içerden alıp satmayla ilgili bir yönetmelik hakkındaki önerinin kabul edildiği bir anlaşmaya varıldı.  Yönetmelik esasen AB piyasasını değiştirmek için ulusal yasal sistemlerde farklılıkların avantajını kullanan suçluların mahkumiyetini amaçlıyor.

Suç mağdurlarının daha fazla korunması

Konsey, sivil konularda, AB’ni mağdurları daha iyi korumaya daha da yaklaştırmak için bir adım ileriye götüren, Avrupa koruma tedbirleri üzerinde bir düzenleme önerisini de kabul etti.

Düzenleme, seyahat etse veya başka bir Üye Ülkeye gitse bile mağdurların aslında suçluya karşı, temas kurmama zorunluluğu veya korunan kişiye yaklaşmama zorunluluğu  gibi, formaliteler ve karmaşık prosedürler olmadan koruma tedbirlerinden faydalanmaya devam etmesini sağlıyor.

Veri Korumada İlerleme

Veri koruma konusuyla ilgili olarak Konsey, Kıbrıs Başkanlığı’nın, kişisel verilerin daha iyi korunması ve büyümeyi teşvik etmesini amaçlayan çok yüksek bir yasal çerçevenin belirli yönlerine özel önem vererek taslağını hazırladığı Veri Koruma Reform Paketi’yle ilgili İlerleme Raporu’nu kabul etti.

Kıbrıs Başkanlığı’nın çabalarından memnuniyet duyduğunu ifade eden AB Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlık Komiseri Sayın Viviane Reding, günün haberinin heyetlerin büyük çoğunluğunun Öneri’yi ve onu hazırlayan Kıbrıs Başkanlığı’nı desteklemesi olduğunu belirtti.

Komiser, “Dolayısıyla bugünkü ilerleme raporu esasında, İrlanda Başkanlığı’nın bir anlaşma sağlayabileceğini ifade etti.

Buna ek olarak JHA Konseyi Avrupa Hesap Koruma Emri yaratan  ve sivil ve ticari konularda sınır ötesi borçların toparlanmasının kolaylaştırılmasına ilişkin bir Düzenleme için öneri üzerinde siyasi kılavuzluğu kabul etti. Sivil adalet işbirliği alanında Kıbrıs Başkanlığı’nın önceliklerinden biri olan bu öneri, ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde özellikle önemli oluyor. Çünkü bu sınır ötesi borçların toplanmasının kolaylaşması ve sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasıyla ekonomik büyüme teşvik ediliyor.Öneri, AB genelinde kredi verenlerin büyük faydasına olacak etkili ve dikkatli şekilde hazırlanan mekanizmayı uygulamaya koyuyor.

JHA Konseyi son olarak evlenmeden kaynaklanan mülk rejimlerini ve kayıtlı ortakların mülk sonuçlarıyla ilgili Tüzükleri öngören iki öneri üzerinde siyasi kılavuzluğu kabul etti.

Bunların Konsey tarafından kabulü, her iki Tüzük için önemli ilerlemenin yolunu açacak. Tüzükler, eski eş ve kayıtlı ortakların AB’de uluslar ötesi durumlarda kayıtlı ortaklar arasında mülk tartışmalarının çözümünü kolaylaştırmanın yolunu açacak.

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441
Communications Officer
Lefki Solomontos

Ministry of Justice & Public Order

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Telefon: +357 22805996

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

06.12.2012 - 07.12.2012