BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Makaleler – Brüksel’de uzmanlarla buluşma
10.09.2012, 14:10 (CET)
Onlar, uzmanlar olarak, COREPER ve Bakanlar Konseyi toplantılarını hazırlayan, Konseye ait 150’den fazla çalışma grubu ve komiteye başkanlık edip, toplantılarına katılanlardır. Onlar “öncephe”de bulunuyorlar ve kendi politika alanları içinde, üstesinden gelinmesi gereken bütün yeni zorluklar, ilerlemeler, güncellemeler ve teknolojinin en üstünde olmaları gerekmektedir. Gazeteciler, Pazartesi akşamı, Brüksel’deki Kıbrıs Daimi Temsilciliği’nde düzenlenen bir etkinlikte onlardan bazıları ile buluşabileceklerdir.

Uzmanlardan ikisi, Sayın Nikolas Lirakidis ve Sayın Marios Stefanidis’tir. Ulaştırma ve İletişim Müşaviri olan Bay Lirakidis, Daimi Temsilcilikteki Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı ekibinin çalışmalarını koordine ederken, Mali Müşavir olan Sayın Stefanidis de ECOFIN yetki alanına giren konuları koordine etmektedir.

“Uzmanlarıyla buluşunuz” gibi bir etkinlik neden önemlidir?

Stefanidis: Basın ile gayrı resmi bir görüş değiş-tokuşu yapma ve birbirimizi biraz tanımayı ümit etmekteyiz. Çünkü çalışmalarımız çoğu kez iç içedir. Çalışma şeklimizi, belli oylamaların ve yasa değişikliklerinin ardında yatan mantığı ve sonuçlarını onlara açıklamak ve kâğıtların ardındaki yüzleri görünür kılmak önemlidir.

Lirakidis: Gündemlerimizdeki en önemli dosyaların hangileri olduğunu gazetecilere kısaca açıklamak, elde edilen ilerleme hakkında onlara güncel bilgiler vermek, AB Konseyi’nin şimdiki başkanlığı olarak hedeflerimizi ve emellerimizi tekrarlamak ve gelecekte gerektiği zaman daha fazla iletişim kurmak için temasla ilgili ayrıntılı bilgilerin değiş-tokuşunu yapmak için de iyi bir fırsat olacaktır.

Stefanidis: Bütün bunların, resmi olmayan bir düzende, herkesin kendini serbest hissedeceği daha rahat bir ortamda olacağını ümit ediyoruz.

Bir uzman olarak görevleriniz nelerdir?

Lirakidis: Brüksel’deki Daimi temsilcilikte bir Müşavir veya Ataşe olarak, yani alanınızda bir uzman olarak, talepkar ve çok fazla görevi olan bir rolünüz vardır, sorumluluk dolu, zorluklar, yapılacak birçok iş, çalışma, planlama, örgütleme, zamanın yönetimi ve toplantılar. Biz zamana göre değil, göreve göre kendimizi ayarlarız, yani bu, belli çalışma saatlerimizin olmadığı anlamına gelmektedir. Eğer bir işin yapılması gerekiyorsa, günün herhangi bir zamanda ve günde yapılacaktır.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nı ele alınca, işiniz nasıl fark etti?

Stefanidis: Başkanlık süresince, ben sadece Kıbrıs’ın temsilcisi değilim artık. Şimdi bütün 27 Üye Devletin ihtiyaçlarını ve isteklerini göz önünde bulundurmak zorundayım. Şimdi temsilcilik, bizim ulusal konumumuzun ötesine gitmektedir ve bazen de daha geniş bir anlaşmanın hatırına, aslında bazen, ulusal konumumuza göre düşünmeyi durdurma ihtiyacı olur. Yani farklılıklar, sadece daha fazla olan ve hatta yönetim düzeyinde daha yoğun olan gündelik çalışmada değil, Başkanlık Konseyi olarak, konuları daha geniş bir bakış açısından ele alırsınız.

Lirakidis: Daha ciddi ve önemli bir hal alır. Başkanlığı elinde tutmak demek, bütün ışıkların bu dönem süresince üzerinizde olması demektir. Herkes, önderleri olmanızı bekler, yani ortaya çıkacak herhangi bir sorunu çözen kişi, düşünüp, bir uzlaşma önerecek olan kişi. Bütün topluluk mevzuatı, düzenlemeler, yönetmelikler, politika kararları vd, önce çeşitli çalışma gruplarında enine boyuna ve en son noktasına kadar tartışılmaktadır.

Bilmeyen biri için, Konsey içindeki çalışma gruplarının rolünü nasıl tanımlarsınız?

Stefanidis: Çalışma gruplarının olduğu yer, kâğıt üzerinde mükemmel görünen bir yasa önerisinin aniden odadaki herkes tarafından tartışıldığı bir yerdir ve öneri, ilk anda korkunç bir fikir gibi gösterilebilir! Şaka bir yana, bir çalışma grubu, bir Üye Devlet için, bir yasa önerisini kendi ulusal ortamında işleyebilir hale getirmesi için çalışma yaptığı en mükemmel andır. Herhangi bir ulusal çekince veya endişe, burada dile getirilmelidir ve bazen, neyin yapılabileceği veya yapılamayacağı ve kimsenin yapmak istemediği, ama hepimizin de yapması gerektiği işler hakkında çok yoğun tartışmalar yer alır.

Lirakidis: Sadece bir fikir vermek istiyorum. Şu anda Brüksel’de çalışmakta olan 200’den fazla farklı Konsey grubu vardır. Uzmanlar, Komisyon ile birlikte oturum yaparlar ve bütün AB yurttaşlarının yararına daha iyi bir düzenleme için çalışırlar. 27 AB Üyesi Devlet arasında uzlaşma yoluyla, COREPER I ve COREPER II’deki Daimi Temsilcilerimizin, (çeşitli Konsey yapılanmalarında yer alan) bakanlarımız ve Devlet Başkanlarımızın önüne, olabilen en iyi yasa önerilerini getiririz. AB’yi ve onun yurttaşlarını her zaman destekleyecek bir şekilde, siyasal anlaşmaları gerçekleştirmek için (Avrupa Birliği Parlamentosu, Komisyonu ve diğer AB kurumları ve Temsilcilikleri ile işbirliği içinde)bunlar yapılmaktadır.

İşin getirdiği en büyük zorluklar nelerdir?

Lirakidis: Kıbrıs için, Başkanlığı eline alması ilk defa olmaktadır. Bu, Avrupa’daki hâlihazırdaki mali, siyasi ve sosyal bunalıma rağmen, Avrupa’nın periferindeki küçük bir ülke için bu, hem üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk, hem de, görevlerimizi başarı ile tamamlayabilme ve Avrupa’yı bir adım daha ileriye ve daha iyi bir Avrupa için çaba göstermeyi kanıtlamamız gereken bir fırsattır. Avrupa’nın kalbinde, çeşitli “savaş alanları”na her gün maruz kalan ön cephedekiler olarak, bu sorumluluğu, başkalarından daha fazla hissetmekteyiz. Bir yandan, bu ayrıca çok büyük bir meydan okumadır ve bazılarımız için hayatta bir defa olur ve sorumlu ve profesyonel bir şekilde davranmak, bu öncü rolü üstlenmek ve işi mümkün olan en iyi şekilde yapmak gerekir.

Parlamento Temsilciliğindeki tüm arkadaşlarımız iyi eğitimli ve tecrübeli insanlardır. Üstelik profesyonelce çalışmakta ve Kıbrıslı ve Avrupalı olmaktan gurur duymaktadırlar. Hepsine güvenim tamdır. Sonuçta en başarılı dönem başkanlıklarından biri olacağımızdan hiç şüphem yoktur.

Tabii, her savaş alanında olduğu gibi, bu iş de takım çalışmasıdır. Tek başımıza “savaşamayız”. Misyonun başarılı biçimde yerine getirilmesi için Lefkoşa’daki uzmanlar, Dışişleri Bakanlığı, Daimi Temsilciler, bakanlıklar, yardımcılar ve başka profesyonel kişiler aynı ölçüde önemlidirler. Bilgiyi, tecrübeyi ve örgütsel,  siyasal ile diplomatik yetenekleri birbirine kaynaşmak gerekmektedir.  

Marios, işiniz ekonomik ve mali konularla ilgilidir. Şimdiki dünya ekonomik krizinin görevleriniz için yarattığı özel meydana okumalar hangileridir? 

Stefanidis: Birlik için eşsiz sıkıntılarla dolu zorlu bir dönemden geçiyoruz ve ECOFİN konuları ilginin merkezinde bulunmaktadırlar. Bu nedenle, gündemimiz belli bir noktaya odaklanmış olmalıdır.  Aynı zamanda, esnek olmamız gerekmektedir. Çünkü izlememiz gerektiği devamlı gelişmeler vardır ve strateji değiştirerek hızlı biçimde tepki göstermek şarttır. Son derece hassas konularla ilgili hızlı biçimde cevap verilmeli ve işimiz devamlı olarak yeniden gözden geçirilir. Ayrıca, yeni çalışma yöntemler bulmalı ve işin sonunda Avrupa Konseyine varacak öneriler hazırlarken, birçok çalışma grubundan gelen sonuçları bir arada getirmeliyiz.   

Bütün bunlar bir meydan okumadır bizim için, ancak böyle küçük ülkeden gelmek ve herkesin hayatını etkileyen olağandışı krizi aşmak amacıyla o kadar önemli konuları idare etmek çok ilginçtir.  

Fotoğraflar:  Yukarıdaki resim: Justus Lipsius binasının girişinde bulunan Sn. Nikolas Lirakidis, sağdaki resim: Ofisinde bulunan Sn. Marios Stefanidis.

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441
Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237