BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Makale – Kültürel mirası koruyarak
01.11.2012, 09:10 (CET)
Kültürel mirasın korunması ve bu alanda gerek yerel, gerekse uluslararası düzeyde işbirliği yolları Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın himayesinde bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek iki toplantıda ele alınacaktır. Bu toplantılardan birincisi 29 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında Limasol’daki Amathus otelinde gerçekleştirilmekte olan 4. Uluslararası “EuroMed 2012” Kültürel Miras Konferansı’dır. İkincisi de daha kısa sürecek olan, daha özel bir konunun ele alınacağı “Anastasyos Y. Levendis” Vakfı’nda 3 Kasım tarihinde yapılacak olan ve Akdeniz bölgesinde arkeolojik miras hakkında mevcut yasal çerçevenin sonuç alıcılığı konusunun ele alınacağı uluslararası sempozyumdur.

Kıbrıs Üniversitesi’nin Makine ve Teknoloji Mühendisliği Okulu’nun inisiyatifiyle gerçekleştirilen uluslararası EuroMed 2012 konferansının gündemi Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın kültürel miras hakkında koymuş olduğu hedeflere uyumludur.

60’ı aşkın ülkeden katılım

Bu konferansın temel organizatörü ve başkanı Dr. Marinos İoannidis’e göre, bu yılki programda 60’ı aşkın ülkeden ilgili temsilcilerin, akademisyenlerin, profesyonellerin ve üniversite öğrencilerinin katıldıkları atölye çalışmaları ile yüzlerce sözlü ve görsel-işitsel sunum yer alıyor. Sayın İoannidis, bu konferansta, geçmişin korunması ve elektronik olarak belgelenmesi ile ilgili olarak yerel ve uluslararası işbirliğine yönelik yöntemlerin ve planların tartışılmasının hedeflendiğini belirtiyor.

Konferansın hedefi

Konferans bütün AB üyesi ülkelerde yetkili kurumların harekete geçirilmesini ve Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, UNESCO, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), Uluslararası Kültürel Değerleri Koruma ve Düzenleme Çalışmaları Merkezi (ICCROM) gibi Avrupa’da ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşların bu konuya duyarlılığının arttırılmasını hedefliyor.

Kıbrıs’ın AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirilen bu konferansın, araştırma, yenilikler ve teknolojik gelişmelere uluslararası düzeyde en büyük ekonomik desteği sunan “Ufuk 2020” Programı’nın yeni çerçevesine ilişkin olarak gerçekleştirilen nihai müzakerelerin tamamlanmasından az önce gerçekleştiriliyor olması da kayda değer bir husustur.

Sayın İoannidis’e göre, UNESCO’nun koruması altında çok sayıda anıt ve arkeolojik alanın olması bu konferans için Kıbrıs’ı ideal yer kılmaktadır.

Bir geçiş döneminin güçlükleri

Sayın İoannidis “gerek doğal çevrede, gerek toplumda, gerekse teknolojide önemli ve ani değişikliklerin yaşandığı zor bir dönemden geçiyoruz” diye kaydediyor.

“Önemli teknolojik ve sosyal değişikliklerle birlikte iklimsel değişiklikler, silahlı çatışmalar ve insanların doğaya müdahalesi hepimiz için önemli konuları teşkil etmektedir. Bu nedenle de, kültürel miras alanında sonuç verici araştırma ve teknolojik ilerleme için profesyoneller, akademisyenler, siyasi ve uluslararası organizasyonlar arasında yakın işbirliği şarttır” diye ekliyor.

Uluslararası konu

EuroMed 2012’de yer alacak önemli katılımcılar arasında bulunacak olan UNESCO Dünya Mirası merkezi Müdürü Sayın Kishore Rao ve Google İleri Teknoloji Danışmanı Sayın Michael T. Jones tarafından konuşmalar yapılacak.

Organizatörlerine göre, 4. Uluslararası EuroMed 2012 Konferansı’nın daha ileri hedefi kültürel miras konularında mevcut gereksinimler hakkında karşılıklı bir anlayışın sağlanması amacıyla olabildiğince daha çok sayıda uluslararası düzeyde ilgili kurumları birbirlerine yakınlaştırmaktır.

Sayın İoannidis “bu konuda son gelişmeler ve teknolojik başarılar hakkında her Avrupalı yurttaşın bilgilendirilmesinin çok yararı olacaktır. EuroMed 2012’nin bazı toplantıları sadece halkın bilgilendirilmesi konularına ayrıldı” diyerek, kültürel mirasın yönetimi ile ilgili konularda bilgilendirmenin yanı sıra, geniş katılımın sağlanmasının da çok önemli olduğunu belirtiyor.

Yasal çerçeve

3 Kasım günü Lefkoşa’daki “Anastasyos Y. Levendis” Vakfı’nda gerçekleştirilecek bir günlük uluslararası sempozyumun temel konusu Akdeniz bölgesinde kültürel ve arkeolojik mirasın korunmasına yönelik yasal çerçeve olacaktır.

Vakıf adına konuşan Sayın Haralambos Bakircis pek çok durumda mevcut yasal çerçevenin oldukça eski olduğunu ve bugünün gereksinimlerine yanıt veremediğini belirtiyor. “mevcut yasaların yeterli ve çağdaş olup olmadıklarının, Akdeniz bölgesinde homojenlik gösterip göstermediklerinin tespit edilebilmesi için uzmanlar tarafından gerekli tartışmaların ve karşılaştırmaların yapılması gerekiyor ” diye ekliyor.

Ne tartışılacak

Sempozyumda genel konuların yanı sıra, bugün toplumda antik eserlerin rolü, neden korundukları, kültürel mirasın ne olduğu, kültürel mirasın korunmasında ve yerel arkeoloji müzelerinin oluşturulmasında yerel yönetimlerin rolü gibi özel konuların da ele alınması bekleniyor.

Ayrıca bugün çeşitli müzelerde bulunan menkul arkeolojik eserlerin bu eserlerin kaynaklandıkları ülkelere verilmesi konusunda uluslararası yasal çerçevenin daha da iyileştirilebilmesi, arkeolojik eserlerin ticaretinin denetlenmesine ilişkin yasal çerçevenin bütün ülkelerde yeterli olup olmadığı, arkeolojik alanlarla ve anıtlarla ilgili tarihi yerlerin ve doğal çevrenin yeni yasalarla korunabilmesi konularına da önem verilecek.

Konuşmalar

Sempozyumun açılış konuşmasını Yunanistan Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Genel Sekreteri arkeolog Sayın Lina Mendoni yapacak. Diğer konuşmacıların arasında İtalya devletinin avukatı ve ICCROM’un hukuk danışmanı Sayın Maurizio Fiorilli, Fransa Antik Eserleri Koruma Dairesi Genel Müfettişi Sayın Olivier Poisson ve Kıbrıs Arkeolojik Eserler Dairesi Müdürü Sayın Maria Hacikosti yer alacaklar.