BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Kıbrıs Dönem Başkanlığı ' nin ana sonuçlarinin özeti: Daha iyi bir Avrupa için çaba sarf etmek
21.12.2012, 15:58 (CET)

Kıbrıs Dönem Başkanlığı ilk günden itibaren, vatandaşlarına ve dünyaya daha yakın olan Daha İyi Bir Avrupa hedefi ve Avrupa entegrasyonu ekseninde yoğun çabalar sarf etmiştir. Bu çerçevede, dört hedef belirlenmiştir: Avrupa, daha verimli ve sürdürülebilir, Avrupa, daha iyi performansa sahip ve kalkınma eksenli ekonomi, Avrupa, vatandaşlarına daha yakın, yardımlaşmaya ve sosyal bütünlüğe önem veren, dünyada Avrupa, komşularına daha yakın.

A.B.’deki mevut sosyoekonomik durumu dikkate alan dönem başkanlığı, gündemdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler ışığında, hedeflerin hayata geçirilmesi safhasında esnekliğe büyük önem atfetmiştir. Ana hedef mevcut ekonomik ve sosyal krizden çıkış, sağlam ve dinamik kalkınmaya geri dönüş ve istihdamın arttırılması noktalarına yoğunlaşmıştır. Bu çabaların itici gücünü A.B.’nin değerleri ve prensipleri oluşturmuştur. Bu çerçevede, dayanışmaya büyük önem verilmiştir. 

Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın başarıları arasında Birleşmiş Patent Paketi konusunda AB Parlamentosu ile yapılan tarihsel anlaşma ve Tek Denetim Mekanizması (SSM) hakkında Konsey’de varılan anlaşma da vardır. Dönem Başkanlığı, Çok Yıllık Mali Çerçeve ile ilgili görüşmeleri ileriye götürmek için önemli çabalarda bulunmuş ve bu dosyayı öyle bir olgunluk düzeyine getiren bir sonuca ulaşmıştır ki, A.B. Konsey Başkanı ve Devlet veya Hükümet Başkanlarının bir anlaşmaya yaklaşmaları için zemin hazırlanmıştır. Buna ek olarak, A.B. Ortak Sığınma Sistemi ile ilgili olarak da önemli ilerleme kaydedilerek, bir anlaşmaya yaklaşılmıştır. Dürüst bir aracı olarak davranan, Dönem Başkanlığı’nın ana  başarılarından biri de, AB Parlamentosu ile Konsey arasında Haziran 2012’de Schengen Yönetişimi konusu ile ilgili olarak meydana gelen kurumlararası krizin çözümlenmesi idi. Kıbrıs Dönem Başkanlığı, İç Piyasayı kuvvetlendirmek yoluyla, Tek Pazar Yasası Iin geriye kalan işlemlerinde kayda değer gelişmeler elde etmiş ve bunlardan beş işlemi de tamamlamıştır. 2013 A.B. Bütçesinin yanı sıra 2012 için Değişiklik Bütçeleri alanlarında zamanında varılan anlaşmalar, önümüzdeki yılın başlarında, Birliğin vatandaşlarının yararına olan birçok programı ve işlemi hayata geçirmesine olanak sağlamıştır.  A.B. ve Japonya arasında Serbest Ticaret Anlaşması için müzakerelere başlanılması, AB-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin tamamlanması A.B.’de kalkınmanın ve istihdamın sağlamlaştırılmasına katkıda bulunacak olan olumlu gelişmelerdir.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın Ana Sonuçları’nın Özetine buradan erişebilirsiniz.

Head of Programme and Policy Coordination Unit
Irene Piki

Cyprus EU Presidency Secretariat

Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400145
Communications Officer
Poly Papavassiliou

Office of the Deputy Minister for European Affairs

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400144

BELGELER