BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni - "Akıllı İletişim ve Ulaşım" ile birbirine bağlı bir Avrupa vizyonu
14.07.2012, 12:47 (CET)
17 Temmuz 2012 tarihlerinde, A.B. ulaştırma ve telekomünikasyon bakanları Lefkoşa'da Gayri Resmi Bakanlar Toplantısı'nda buluşacak ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımını optimize edilmesini masaya yatıracaklar. Kıbrıs Dönem Başkanlığı iki merkezi politikayı, Avrupa için Dijital Gündem ve AB Ulaştırma Politikasını entegre etmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, ekonomik kalkınmanın, sürdürülebilirliğin ve sosyal uyumun önünü açmayı hedeflemektedir. Toplantı Lefkoşa'da, ''Filoksenia'' Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Toplantının başkanlığını Başkan Yardımıcısı Kallas gerçekleştirecek. Toplantının sonuçları Ekim ayında Avusturya'da ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Akıllı Ulaşım Sistemleri Dünya Kongresi'ne sunulacak.

Bakanlar, Avrupa ulaştırma politikasının uygulanmasında Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) rolünü tartışacaklar.

Modern ve gelişmiş ulaşım ve telekomünikasyon altyapısı A.B. ekonomisinin büyüme ve rekabeti için hayati önem taşımaktadır. Halka açık veri politikaların geliştirilmesini ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) etkin geliştirilmesi yoluyla multimodaliteyi teşvik ederek, Kıbrıs Dönem Başkanlığı, bu altyapıların başarılı bir şekilde uygulanmasının önünü açmyaı hedefliyor.

İletişim Bakanı sn. Efthymios Flourentzou şunları belirtti: ''Avrupa Bağlantı Tesisi (CEF)'nin bir parçası olan, Trans-Avrupa ulaşım ve telekomünikasyon ağlarının geliştirilmesi, bu iki merkezi politikanın entegre edilmesiyle başarılacaktır''.

Akıllı İletişim ve Ulaşım Avrupa Bağlantı Tesisi'nin önünü açacak

"BİT" (Bilgi İletişim Teknolojileri) kısaltmasını "Akıllı İletişim Ulaşım" şeklinde ele alarak, Kıbrıs Dönem Başkanlığı, bu iki politika alanlarında başarılı etkileşim yoluyla ortaya çıkabilecek yararları önceleyen girişimlere önem atfetmektedir.

Ekonomik kalkınma ve ekonomik krizin yaralarının sarılması bağlamında bu etkileşim, Avrupa Bağlantı Tesisi'nin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinin ve hedeflerinin vurgulanmasının önünü açacaktır. 

Sn. Flourentzou şunu vurguladı: ''Tüm engelleri kaldırarak Akıllı Ulaştırma Sistemleri'nin uygulanması noktasında tam randıman elde etmeliyiz''.

Avrupa için Dijital Gündem'ın en önemli eylemlerden birisi olan, ortak veri kaynaklarının açılması ulaştırma verilerine erişimi ve bilgilerin tekrardan kullanışını kolaylaştıracaktır (özellikle toplu taşıma bilgilerinin). Bu güvenilir multimodal seyahat bilgilerinin yaratılmasını teşvik edecektir. Ayrıca, güvenli ve etkili taşımacılık yönetimi hizmetlerinin oluşturulmasının önünü açacaktır.

Sabah toplantısı çerçevesinde, akıllı ulaştırmanın bir parçası olarak, tartışmalar halka açık verilerin yeniden kullanımının rolü üzerine odaklanacaktır. Bir Pan-Avrupa Veri Portalı'na yönelik çalışma vizyonu, veri erişim engellerinin ele alınması ihtiyacını ve bu engellerin ulaştırma üzerindeki etkisi ele alınacak olan başlıca konulardır.

Öğleden sonraki oturumda, ITS ve Çok Modelli Sistemin şehirler içinde ve arasında geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. Avrupa Multimodal Seyahat Planlamacıları sisteminin gelişimi ve bilet entegre sistemi için olan ihtiyaca yönelik olarak, Trans-Avrupa ağlarında ITS'in geniş dağıtımı ve kentsel alanlarda sürdürülebilir ulaşımın teşvik katkıları ele alınacak olan konulardır.

Sanayi paydaşlarından gelen seçkin konuşmacılar, bu hızlı büyüyen yenilikçi sektörler hakkında güncel gelişmeleri ve gelecek ile ilgili tartışmaları masaya yatıracaklardır.

 

Presidency Spokesperson in Cyprus
Costas YennarisEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Mobile: +357 99400234
Head of EU Affairs Unit, Communications Officer
Vassilis Demetriades

Ministry of Communications and Works

Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Telefon: +357 22800256
Mobile: +357 99459601
Communications Officer
Konstantina Liperi

Ministry of Communications and Works

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Telefon: +357 22800246
Mobile: +357 99923041

İLGİLİ BELGELER