BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – AB Bakanları açıkladı: Aralarında birbiriyle bağlanmış bir Avrupa için önümüzdeki yol: Akıllı İletişim-Ulaşım
17.07.2012, 17:56 (CET)
AB Ulaştırma ve İletişim Bakanları, “Akıllı İletişim-Ulaşım” yoluyla, Avrupa’yı birbirine Bağlama Aracı ile büyüme ve ekonomik canlanma için hedeflerini ilerletme yolunda ortak bir anlayışa vardı. Bakanlar, 17 Temmuz’da Lefkoşa (Kıbrıs)’ta yapılan Resmi Olmayan Ulaşım ve İletişim toplantısında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaştırma amaçları için kullanılmasını en uygun hale getirmenin olumlu etkilerinin altını çizdiler.  

Tartışmalar, iki merkezi politika olan Avrupa için Dijital Gündem ve AB Ulaşım Politikası’nın bütünleştirilmesi üzerinde odaklandı. Çok iyi bilinen ICT (Bilgi İletişim Teknolojisi) kısaltmasını, “Akıllı İletişim-Ulaşım” şeklinde yorumlayan Kıbrıs Dönem Başkanlığı, bu iki politika alanının başarılı bir şekilde etkileşiminden ortaya çıkabilecek olası yararlarla ilgili bir tartışmayı da başlatmış oldu.

Akıllı Ulaşıma giden ana unsur olarak Açık Veriler

Bakanlar, kamusal verilerin ve özellikle ulaşım verileri sözkonusu olduğunda bunların yeniden kullanım için halka açılmasının getireceği muazzam ekonomik ve sosyal potansiyeli kabul ettiler. Çünkü bu durum, hem yenilikçi ürünler ve hizmetler için bir kaynak, hem de ekonomik büyüme ve istihdam yaratılması için gerçek bir makine olabilecektir.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin İletişim ve Bayındırlık Bakanı Sayın Eftimiyos Flurentzu, şunları vurguladı: “Ulaşım verilerinin büyük ticari değeri vardır ve yeniden kullanım için birçok potansiyel sunmaktadır. Ulaşım verilerinin bu şekilde yeniden kullanımı, ulaşımı daha etkin ve güvenilir yapmaya önemli katkı sağlayabilir.”

Bakanlar, resmi olmayan toplantı sırasında, ayrıca, Tüm-Avrupa Açık Veri Portalı’nın geliştirilmesi için bir hamle yapmaya karar verdiler ve kendi açık ulusal veri kümelerini birleştirme konusunda anlaştılar.

Sayın Flurentzu şunları vurguladı: “Bir Tüm-Avrupa Açık Veri Portalı’nın geliştirilmesi, Avrupa toplumu için yeni ve yenilikçi hizmetlerin oluşturulmasına katkıda bulunacak ve Avrupa’nın her tarafından verilere erişimi daha da kolaylaştıracaktır.”

Kıbrıs Dönem Başkanlığı, diğer AB Bakanları ile birlikte, ayrıca, konuyla ilgili olan Akıllı Ulaşım Hizmetleri (ITS)’nin geliştirilmesinde ve sağlanmasında verilerin oynadığı temel role ve bu verilerin hazır bulunması ile onlara erişimin güvence altına alınmasının önemine parmak bastılar.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Sayın Siim Kallas da şu hususların altını çizdi: “Açık verilerin, dijital çağın makine yağı olduğunu kabul ederek, açık verilerin, aslında, beklenilen bir ölçüde ve hatta “Akıllı Ulaşım” gibi önemli girişimlerin de ötesi için bir yakıt olabileceğinin güvencesini sağlamalıyız.”  

Bakanlar, ulaşım verilerine erişimin geliştirilmesi ve bu verilerin yeniden kullanılması konusunun birlikte araştırılması için Komisyona çağrıda bulundular.

Kentlerde ve kentler arasında Bilgi Teknolojisi Sistemleri (ITS)’nin kullanılması ve Çoklu Modalite

AB Bakanları, toplantı sırasında Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın Bilgi Teknolojisi Sistemleri (ITS)’nin daha geniş bir şekilde kullanılması için olan kaçınılmaz ihtiyaç hakkındaki görüşünü dile getirdiler ve bunun, ekonomik büyüme ve sürdürülebilir hareketliliği teşvik etmede oynayabileceği önemli role değindiler. Ayrıca, Avrupa için Çoklu Modalite ile çalışan Seyahat Planlayıcısı ve bununla bütünleşmiş bir biletlendirmenin geliştirilmesine olan ihtiyacı onayladılar.

AB Bakanları, ayrıca, Avrupa ulaşım sanayiine meydan okuyarak, AB’nin her yanında kapıdan kapıya planlama ve yer ayırtma için yenilikçi çözümler ile ve alabildiği kadar fazla şekillerde, uygun bir rota ve kabul edilebilir fiyatlar ile öne çıkmasını istediler. Sanayi temsilcileri, Avrupa ve onun yurttaşları için çoklu modalite ile çalışan Seyahat Planlayıcılarının geliştirilmesinin önemini vurguladılar.

Kıbrıslı Bakan şöyle konuştu: “Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin kullanılması, bütün ulaşım şekillerine muazzam potansiyeller ve yararlı uygulamalar sağlamaktadır. Yurttaşlarımız Avrupa’da etkin bir Bilgi Teknolojisi Sistemi’ni hak ediyorlar.”

Toplantıdan çıkan sonuçlar, Dönem Başkanlığı’nın Sonuç Kararlarına yansımış olup, Ekim’de Avusturya’da konuk edilecek olan Akıllı Ulaşım Sistemleri hakkındaki Dünya Kongresi’ne sunulacaktır.

Presidency Spokesperson in Cyprus
Costas YennarisEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Mobile: +357 99400234
Head of EU Affairs Unit, Communications Officer
Vassilis Demetriades

Ministry of Communications and Works

Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Telefon: +357 22800256
Mobile: +357 99459601
Communications Officer
Konstantina Liperi

Ministry of Communications and Works

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Telefon: +357 22800246
Mobile: +357 99923041

Watch the press conference here

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

BELGELER

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER