BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni - Gençlik ve kamu otoriteleri genç insanların sürüş zihniyetini geliştirmek için el ele çalışıyor
25.07.2012, 16:50 (CET)
Bugünkü yol güvenliği toplantısında gençlik ve kamu örgütlerinin genç insanların sürüş zihniyetini ve kültürünü geliştirmek için işbirliği arzusu içerisinde oldukları vurgulandı. Toplantı Lefkoşa'da, A.B. Dördüncü Yol Güvenliği Günü kapsamında, Kıbrıs Dönem Başkanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlendi. Toplantının temel amacı gençler arasında bilinç düzeyini arttırmak. Toplantı sonuçları ışığında gençlik örgütleri, A.B. kurumları ve ilgili yol güvenliği paydaşları yol güvenliği kültürünü oluşturmanın önemini yineledi. Bu bağlamda ana hedef gençler arasında yol ölüm ve yaralanmaların sayısını azaltmaktır.

''Yol Güvenliğine Gençliğin Etkin Katılımı Konferansı" Kıbrıs Dönem Başkanlığı ve Avrupa Komisyonu tarafından, A.B. Dördüncü Yol Güvenliği Günü kapsamında düzenlenmiştir. Ana hedef yol güvenliği bağlamında gençlerin ilgisinin arttırılmasıdır. Yol ölümleri Avrupa'daki genç ölümlerinin en büyük sebebini teşkil etmektedir. Bu bakımdan gençlerin dikkati bu hususa çekilmelidir.

Konferansta gösterilen kaydedilmiş bir mesajı kapsamında, Ulaştırmadan sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı, Sayın Siim Kallas'ın yol kazalarının hala dünyada gençler için ölüm ve sakatlık vakıalarının en büyük nedeni olduğunu vurguladı.

''Yollarımızda 'büyük katiller' değişmemiştir: Alkollü araba kullanma, aşırı hız, kırmızı ışıklarda geçme ve emniyet kemeri kullanmama''. Sn. Kallas bu noktanın altını çizdi. 

Konferans kapsamında, yol güvenliği için bilinçlendirme faaliyetleri ve gençler arasında yol güvenliği kültürü geliştirme babında farklı atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Panelistler yol güvenliği alanında Avrupa kurumlarının ve komşu ülkelerin uzmanlarından oluşmuştur.

Toplantıda şu noktaların altı çizilmiştir: Eğitim ve öğretim yoluyla yaşam boyu öğrenme ihtiyacı ve polis ve gençler arasındaki karşılıklı saygı ve işbirliğini kurmanın önemi. Ayrıca şu riskli konulara temas edilmiştir: Alkol, uyuşturucu ve aşırı hızın yanı sıra motosiklet ve bisiklet sürücülerinin yol güvenliği açıkları.

Konferans kapsamında atölye ve tartışmaların bulguları bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Bu bulgular arasında şu noktalar öne çıkmaktadır: İçkili sürücüler için sıfır tolerans yaklaşımı, daha iyi hedeflenmiş bilgilendirme kampanyaları, genç yaşlardan itibaren sürekli ve kapsamlı yol güvenliği eğitimi, trafik suçu tekrarlayanlar için yeniden eğitim ve özel programlar.

Yaptığı açılış notu konuşmasında, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Sayın Efthemios Flourentzou, yol güvenliğine gençlerin aktif katılımının önemine değindi. Eğitim ve Kültür Bakanı, Bay George Demosthenous'un ve Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Bakanı, Sayın Loucas Louca'nın toplantıya katılımı yol güvenliği kültürü oluşturmak için gençlik ve yol güvenliği arasındaki bağlantıya ışık tutmuştur.

Cumhurbaşkanı Hristofyas, Cumhurbaşkanı Müsteşarı Sayın Titos Christofides tarafından takdim edilen açış konuşmasında şunları vurguladı: "Biz, 2011-2020 için Yol Güvenlik Politikası Yönelimlerin hızlı ve etkin bir şekilde uygulanması için elimizden geleni gerçekleştireceğimizi vurgulamak isteriz."

2011-2020 için Yol Güvenlik Politikası Yönelimleri yol ölümleri sayısının % 50 azaltılması hedefini gütmektedir.

Konferans kapsamında, Kıbrıs Üniversitesi tarafından Kıbrıs'ta alınan önlemlerle ilgili bir çalışmanın bulguları ve önerileri sunuldu.

Genç insanların sürüş zihniyetini geliştirmek amacıyla gençlik örgütleri temsilcileri ilgili kamu kuruluşları ile işbirliği yapmaya istekli olduklarını ifade ettiler.

4. Avrupa Yol Güvenliği Günü en iyi uygulamaları tartışmak ve alışverişini gerçekleştirmek için paha biçilmez bir platformu oluşturmaktadır. Ayrıca, sorumsuz sürüş tehlikeleri ve emniyet kemeri takmanın önemi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek açısından büyük önem arz etmektedir.

Konferansın sonuç ve önerilerinin, ulusal hükümetler ve A.B. için, ulusal, bölgesel ve Avrupa düzeyde gençlik için yol güvenliğinin arttırılması için yararlı bir araç sağlaması beklenmektedir.

Presidency Spokesperson in Cyprus
Costas YennarisEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Mobile: +357 99400234
Head of EU Affairs Unit, Communications Officer
Vassilis Demetriades

Ministry of Communications and Works

Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Telefon: +357 22800256
Mobile: +357 99459601

Find more related photos here

All presentations and speeches here

Watch the 4th EU Road Safety Day video here

 

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

25.07.2012 - 25.07.2012