BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Sanayi politikası ve gümrük konularında önemli kararlar alındı
10.12.2012, 15:01 (CET)
Bugün Brüksel’de yapılan Rekabet Edebilirlik Konseyi (Sanayi)’nin sabahki oturumunda elde edilen sonuçlar arasında, AB Sanayi Politikası’nın güncellenmesi hakkında kararların alınması, devlet yardımına ilişkin kuralların basitleştirilmesi üzerinde yapılan tartışma ve gümrük konuları ile ilgili alınmış olan önemli kararlar var.

Devlet yardımına ilişkin kuralların çağdaşlaştırılması ve basitleştirilmesi ve bunların AB’deki rekabet edebilirlik üzerindeki etkisi, Konsey’in sabahki oturumu sırasında tartışılmış olan ana konular arasındaydı.  Bütün Üye Devletler, Kıbrıs Dönem Başkanlığı tarafından yapılan ve bu konuyu Konsey’in gündemine alma yönündeki girişimi, memnuniyetle karşılamış bulunuyorlar.

Yapılan tartışma, devlet yardımına ilişkin politikanın yeniden şekillendirilmesi hakkındaki Tebliğ’in  sunulması temelinde gerçekleşti. AB devlet yardımına ilişkin kuralların çağdaşlaştırılmasının ana hedefleri, güçlendirilmiş ve dinamik bir iç piyasa çerçevesinde büyümenin artırılması, iç piyasa üzerinde en fazla etkisi olan vakalarda, mevzuatın mutlaka uygulanmasına odaklanma ve daha çabuk karar alınması için kuralların basitleştirilmesi olarak belirlenmiştir.

AB Sanayi Politikasının güncellenmesi

Konsey ayrıca, Komisyon’un ilgili Tebliğ’i ve 11 Ekim’de Rekabet Edebilirlik Konseyi’nde kaydedilmiş olan Üye Devletlerin görüşleri temelinde, AB Sanayi Politikası’nın güncellenmesi ve büyüme ve ekonomik canlanmaya katkısı konusunda kararlar da kabul etti.

Konsey’e başkanlık etmiş olan Kıbrıs’ın Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı, Sayın Neoklis Silikiyotis tarafından da açıklanmış olduğu gibi, bu Kararlar şu hususlara vurgu yapmaktadır: “Yenilikçiliğe ve yeni teknolojilere yapılan yatırımları teşvik etmek, AB şirketlerinin iç piyasadan ve uluslararası piyasalardan en fazla yararı sağlamalarına izin vermek, finansmana erişmeyi geliştirmek  ve son olarak da insana ve becerilere yatırımı artırmak.”

Bakanlar, bundan başka, sanayi politikası ile ilgili tartışmalar sırasında, Komisyon’un “2020 Arabalar” konulu eylem planının ışığında, AB otomotiv sanayisinin durumunu da incelediler.

Gümrük konuları ile ilgili önemli kararlar

Konsey, AB Gümrük Yönetmeliği’ne ilişkin öneriler hakkında, Ocak ayı sonuna kadar bir Konsey görüşüne varılmasına ve bunun 24 Haziran 2013’e kadar uygulanabilir hale getirilmesinin hedeflenmesine  ve Gümrük Birliği’nin başarılamaması tehlikesine engel olmak için çabaların yoğunlaştırılmasına karar verdi. Konsey, buna ek olarak, 2014-2020 dönemine ait “2020 Gümrük” programının oluşturulması için kısmi bir genel yaklaşım konusunda da anlaştı. Bakan Silikiyotis şunları vurguladı: “AB içindeki ortak eylemimiz, iç piyasadaki çarpıklıkların önlenmesi ve AB’nin dış sınırlarının korunmasına izin verdiğinden, programın, ulusal gümrük mevzuatının uyumlaştırılması açısından özel bir önemi vardır.”

Bakanlar, bunlardan başka, gümrük birliğinin evrimi stratejisinin ilerlemesi hakkında da kararlar aldılar. Sayın Silikiyotis’e göre, “Kararlar, hem iş ortamını, hem de yurttaşları koruyarak, AB’nin rekabet edebilirliğini desteklemek, ticareti kolaylaştırmak ve paydaşlara yüksek nitelikli hizmetler sunmak yolundaki inancımıza sadık kalmamız gerektiğine açıkça işaret etmektedir.”  

Bakanlar son olarak, ayrıca, 2009-2012 yıllarına ait planın uygulanması hakkında Komisyon tarafından sunulmuş olan raporu değerlendirdikten sonra, 2013-2017 dönemi için fikri mülkiyet hakkı ihlalleri ile mücadele etmek üzere, yeni bir AB eylem planının başlatılması münasebetiyle bir kararın kabulüne geçtiler.

Rekabet Edebilirlik Konseyi’nin bugünkü toplantısı, öğleden sonraki oturumda yapılacak çalışmalardan sonra, sona erecek. Toplantı biter bitmez, bir basın bildirisi yayımlanacak.

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +357 22867161

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

10.12.2012 - 11.12.2012