BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Kültür Ve Dönem Başkanlığı

Kültür, her üye ülkenin karakterinde temel bir öğe olarak, Avrupa kimliğinin oluşumuna katkıda bulunmuştur. Üç kıtanın kavşağında ve Akdeniz'de Avrupa kültürünün en doğu ucunda bulunan Kıbrıs, pek çok halkın buluşma noktası olmuştur ve Kıbrıs tarihi kültürel karışımlarla karakterize edilmektedir. Dolayısıyla, adanın tarihi Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın kültürel takviminde önemli bir yere sahip olacaktır.

Kıbrıs Eski Eserler Dairesi’nin sergileri

Kıbrıs'ın uzun ve zengin tarihinin sergilenmesi çerçevesinde, (adadaki arkeolojik alanlar ve müzelerden sorumlu olan) Eski Eserler Dairesi dördü yurtdışında, biri Kıbrıs’ta olmak üzere beş sergi düzenlemektedir. Kıbrıs’taki serginin açılışı Dünya Müzeler Günü kutlamaları vesilesiyle 18 Mayıs tarihinde yapılmıştır.

Bu sergilerde Kıbrıs tarihinin prehistorik dönemden yakın yıllara kadar uzanan boyutları sunulacaktır. Sergilenenler sadece Kıbrıs'tan değil, Avrupa’nın başka müzelerinden de gelmektedir. Ayrıca Kıbrıs bazı Büyükelçilikleri de (Mısır, Avustralya) Dönem Başkanlığı süresince yurtdışında kendi sergilerini organize edeceklerdir.

“Antik Kıbrıs: Kültürel Diyaloglar”

Sanat ve Tarih Müzesi, Brüksel, 30.10.2012-27.2.2013
Bu sergi prehistorik dönemden Roma döneminin sonuna kadar Kıbrıs kültürü ile ilgili olacaktır. Bu sergide kazılardan eşsiz bulgular aşağıdaki tematik başlıklarda sergilenecektir: jeoloji, başka kültürlerle ticaret ve temas gibi adanın kaynakları, günlük yaşam, madencilik, deniz, ada insanları ve onları canlandıran sanat, beldeler, şehirleşme, yazı vs. Sergide Britanya Müzesi’nden, Oxford Ashmolean Müzesi’nden ve Belçika müzelerinden oldukça önemli objeler yer alacaktır. Ayrıca yukarıda belirtilen tematik konulardan bazıları ile ilgili eğitici enteraktif eğitim araçları ve kısa metrajlı filmler olacaktır.

 

 

“Ortaçağ Kıbrıs’ı”

Louvre Müzesi, Paris, 26.10.2012-28.1.2013
Birçok Kıbrıs ve Fransa müzelerinden ilk Hıristiyanlık döneminden Venedik döneminin sonuna kadarki döneme ait olan önemli objeler Louvre Müzesi’nde sergilenecektir. Söz konusu olan dönem, ikonlar ve çeşitli dönemlerden başka tapınma objeleri gibi mimari ve dini objelerle üslubuna ve çeşitli etkilerine ağırlık verilerek sergilenecek olan ve pek çok önemli tarihi olayın yaşandığı uzun bir dönemdir.

 

“Afrodit kültü”

Palazzo del Quirinale, Roma, 17.10.2012-7.1.2013
Bir tanrıça kültü olan Afrodit kültü Kıbrıs’la ilişkisi nedeniyle popüler bir konudur.

ister tanrıça, ister doğurganlık tanrıçası (hamile/bakıcı anne vb.), ister daha sonra Yunanistan’dan etkilenmenin sonucu güzellik ve aşk tanrıçası olarak büyük tanrıça Afrodit’in kültü Kıbrıs kültürünün önemli bir unsuruydu. Bu kültün doğasını ve Doğu’dan Batı'ya, tarih öncesinden Roma dönemine kadar farklı dönemlerde etkilerini gösteren Kıbrıs müzelerinden bilinen objeler sergilenecektir.

«Altın şehri: Poli Hrisofu'nun arkeolojisi»,

Princeton Üniversitesi, New Jersey, 20.10.2012-20.1.2013
ABD’nin Princeton Üniversitesi'ndeki sergi adanın batısında bulunan, bugünkü Poli Hrisofu’daki antik Marion Arsinoe krallığında yapılan ve uzun yıllar süren kazılara odaklanacaktır. Sergide Ayrıca sergide, Kıbrıs Arkeoloji Dairesi ve İsveç grubu tarafından aynı alanda yapılan daha eski kazılardan bulgular da sergilenecektir.

“anThrOPOS: Tarih öncesinden 20. yüzyıla Kıbrıs'ın çehreleri”

Arkeoloji Müzesi, Lefkoşa, 18.5.2012-18.1.2013
Eski Eserler Dairesi Kıbrıs Müzesi Sergi Salonu’nda “anThrOPOS” adlı sergiyi düzenlemektedir. Serginin ana bölümünde Neolitik dönemden (M.Ö. 7. binyıl) Roma dönemine kadar insan yüzünün tasvirine odaklanılacaktır. Kıbrıs'ta ortaya çıkarılan en antik beldelerden olan Hirokitia'nın tamamen şematik ve soyut çehrelerinden, Roma çehrelerine ve portrelerine kadar bulguların yer alacağı serginin hedefi insan yüzünün tasvir edildiği çeşitli üslupları ve aynı zamanda her asırda kişisel kimlik kavramını sergilemektir. Sergi aynı zamanda, arkeolojinin daha ulaşılabilir ve canlı yüzünü göstermeye çalışacaktır. Sergide eski eserlerin yanı sıra, Arkeoloji Dairesi Müdürü (1960-1963) Porfirios Dikios'dan alınan seçilmiş portre fotoğrafları (1933-1956) da yer alacaktır. Son olarak, sergideki objelerden esinlenerek yapılmış görsel-işitsel bir çalışma da sergide gösterilecektir.

Bu linke tıklayarak Kıbrıs AB Dönem Başkanlığı sırasında düzenlenen tüm sergi ve kültürel faaliyetler hakkında daha fazla bilgi okuyabilirsiniz.