BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Sayın Andreas D. Mavroyannis’in Veda Mesajı

Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın son çalışma günleri geldi. Alın yazımız olan İthaka, bize “nefis bir yolculuk” sundu. Duyguların yanyana geldiği, gurur ve derin bir memnuniyet ile belirlenen bir gün, ama ayrıca bu yolculuğun hemen hemen tamamlandığına dair bir duygu ve önlenemeyen bir rahatlama algısı var.

Kıbrıs, Avrupa Birliği’ne katılmasından bu yana ilk defa, 1 Temmuz 2012’de, Dönem Başkanlığını yüksek bir sorumluluk duygusu ve onurla olduğu gibi, aynı zamanda AB Konsey Başkanlığını işlevsel ve sonuç alıcı bir yönelimle yapma kararlığı ile üstlendi.

Genel hedefimiz, daha iyi bir Avrupa doğrultusunda çalışmak, kendi yurttaşları ve dünyayla daha fazla ilgilenen bir Avrupa; kendi temel ilkeleri ve değerleri temelinde çalışan bir Birlik; istihdam, büyüme ve sosyal uyumu artıracak, sürdürülebilir politikaları olan daha etkin olan bir Birlik idi.

Halk ve kurumlar, demokratik bir Birlik’in kaynağı olduğuna göre, sosyal uyumun egemen olduğu, sınırların ve engellerin olmadığı bir “filoksenos topos”, yani konuksever bir mekân olarak Avrupa’ya önayak olma emeline de talip olduk. Daha dostça, insanı merkezine alan bir topluma doğru yönelecek bir çevre, gençlerin kendilerini kabul görmüş hissedecekleri ve dünyayı şekillendirip, değiştirecekleri araçların kendilerine sunulduğu bir mekân.

Ana hedeflerimizden biri, ki bunu yerine getirdiğimize inanıyorum, dürüst bir aracı olarak davranmaktı. Bunu yaparken de, hem Konsey içinde yapıcı olarak çalışmaya talip, hem de diğer kurumlarla osmoz halinde çalışan ve böylelikle kurumlararası işbirliğini kolaylaştıran, iletişim sinerjisi için arayüz görevi yapan ve insanlar, kurumlar ve meslekler arasında tamamlayıcılık unsuru olarak, AB gündemini ileriye götüren dürüst bir aracı. Her zaman, ötekine saygı ile davranan ve onur ve iyi niyeti, hem içeriğe, hem de sürece yaklaşımımızdaki esas etik değerler olarak yükseklerde tutan bir aracı.

Çalışmamızın pusulası, AB ideallerine gerçekten bağlı olmamız olmuştur. Bu, krizin sonuçlarını ele alırken ve Birlik’imizin geleceği hakkında yapılan ateşli tartışmalar sırasında, AB’nin karşı karşıya olduğu zorlukları akılda tutarak, hatta daha fazla önemli bir hale geldi. Bunun yerine, AB’nin özünü, sürekli teleolojik tartışmaların çözümünün bir parçası olarak yansıtarak, zeminde fark yaratma üzerinde odaklandık.  

Bütün tevazu ve dürüstlüğümle belirtmeme izin veriniz ki, Kıbrıs Dönem Başkanlığı, işlevsel ve faydacı bir yaklaşım sayesinde, Birlik için elle tutulur ve önemli sonuçlar elde etmiş bulunmaktadır.

Birkaç kelime ile söylersem, özlemimiz, Avrupanın bütünleşmesini küçük bir adım daha ileriye götürmekti. Ve, sanıyorum, Dönem Başkanlığımızın önemli sonuçları, bunu yapmada başarılı olduğumuzun, bu aradaki kanıtlarıdır: Birleşik Patent Paketi’nin sonuçlandırılması, bir Tek Denetim Mekanizması için Konsey’de anlaşma, 2013 AB Bütçesi üzerinde AB Parlamentosu ile anlaşma ve Tek Pazar Sözleşmesi’nin anahtar eylemleri ve Ortak AB Sığınma konuları üzerinde sağlanan ilerleme.

Gelmekte olan İrlanda Dönem Başkanlığının büyük bir iş yapacağından eminim. Gerekli beceri ve bağlılık ve bilgiye sahiptirler. Bizim inşa etmiş olduklarımızı da yararlı bulurlarsa, bu, bizim için bir onur vesilesi olacaktır.

Sözlerime son vermeden önce, bu fırsattan yararlanmak ve bütün kurumlara ve Üçlü ortaklarımız olan Polonya ve Danimarka’ya, mükemmel işbirliği için ve tabii ki, ilk Kıbrıs Dönem Başkanlığının hazırlanması ve tamamlanması için çok çalışan bütün herkese teşekkür etmek istiyorum.

Ve mesajımın sonuyla, çevremde bir nostaljinin başladığını şimdiden hissedebiliyorum.

 

 

 

Andreas D. Mavroyiannis