BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
A.B.'nin Ortak Ticaret Politikası

Avrupa ticaret politikası, A.B.'nin sorumluluğundadır. Avrupa Birliği ticari konularda yasama ve uluslararası ticaret anlaşmaları yapmak yetkileriyle donatılmıştır. Lizbon Antlaşması'nın 207. maddesinde belirtildiği üzere, A.B. ortak ticaret politikası tarife oranlarındaki değişiklikleri, mal ve hizmet ticareti üzerine ticaret anlaşmalarını, doğrudan yabancı yatırım ve fikri mülkiyetin ticari yönlerini içerir.

Avrupa ticaret politikasının temel hedefi Avrupa şirketleri için büyüme fırsatları yaratmaktır. Bu politika ihracat ve yatırımlar için üçüncü ülke pazarlarına erişim tarifelerini azaltarak ve geliştirerek Avrupa şirketleri için büyüme fırsatları yaratıyor.

A.B. serbest ve adil ticareti teşvik için önemli bir rol oynar. Dünya Ticaret Örgütü'nün belirlemiş olduğu üzere, A.B. uluslararası ticaret kurallarının ve ilkelerinin çok taraflı çerçevesini destekler. Bu bağlamda, A.B. hem Dünya Ticaret Örgütü'nün gerçekleştirdiği  çok taraflı müzakerelere hem de ikili görüşmelere katılır ve önemli ticaret ortakları ile ticaret anlaşmalarını karara bağlar.

 • Avrupa – Akdeniz İşbirliği İlişkisi resmi olarak 1995 yılında Barselona Zirvesi ile başlamıştır. Bu bağlamda ana hedef Avrupa ve Akdeniz'de istikrarlı ve gelişime açık bir barış havzasının oluşturulmasıdır. Ticaret safhasında ana hedef ortak bir serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasıdır. Bu tasarlanan serbest ticaret bölgesinde ürünler, yatırımlar ve hizmetler serbestleşecektir.

  Kısa bir zaman zarfı öncesinde, Avrupa Komisyonu Mısır, Ürdün, Fas ve Tunus ile Genişletilmiş Serbest Ticaret Antlaşmaları imzalamak için yetki almıştır. Bu antlaşmalar ana hedefi işbu ülkelerin pazarlarının kademeli olarak A.B. Piyasasına entegrasyonudur. Hazırlık çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz görüşmeler başlayacaktır. Bu görüşmeler neticesinde her ülkenin hazırlık seviyesi belirlenmiş olacaktır.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı süresince bir veya daha fazla ülkeyle müzakerelerin başlaması muhtemeldir.

 • 2007 yılında A.B. Tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, iki taraf arasındaki ticaretin serbest bırakılması seçeneğinin her iki tarafa da faydalar sağlayacağını göstermiştir.

  Bu araştırma sonucu, 2009 Mayıs ayında, A.B. ile Kanada arasında müzakereler başlamıştır. Bu müzakerelerin temel hedefi iki taraf arasındaki ticaret oranını arttıracak bir antlaşmanın imzalanmasıdır. Hem A.B. hem de Kanada bu alanda oldukça kararlıdır ve müzakerelerin 2012 Aralık ayına kadar sonuçlandırılması muhtemeldir.

 • İkili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için A.B. ve Çin A.B. - Çin Karma Grubu'nu kurmuşlardır. Bu grubun ana amacı ikili ticaret ilişkilerin geliştirilmesi için ortak zemini hazırlamaktır. 

  Mercek altına alınmış olan seçeneklerden bir tanesi bir yatırım antlaşmasının imzalanmasını öngörmektedir. Bu antlaşma, A.B. ile Çin'in ortak anlaşması sonucu, şu an yürürlükte olan A.B. Üye devletlerinin Çin ile olan ticaret antlaşmalarının yerini alacaktır. 

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı süresince Çin ile A.B. arasında yukarıda bahis geçen antlaşma için müzakerelerin başlaması muhtemeldir. Bu antlaşma iki taraf arasındaki yatırım akışını kuvvetlendirecektir.

 • Serbest ticaret antlaşmalarının temel hedefi mal ve hizmet serbestliğini ve daha şeffaf ve istikrarlı bir ticaret ve yatırım ortamını sağlamaktır. Bu antlaşmalar kanuni açıdan bağlayıcı niteliktedir ve imzalayıcı taraflar arasında ikili ticareti ve yatırım fırsatlarını geliştirme potansiyeline sahiptir.

  A.B. - Japonya Serbest Ticaret Antlaşması için müzakerelerin Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nda başlaması beklenmektedir. Müzakerelerde iki tarafı da ilgilendiren, yatırımların ve hizmetlerin vergilendirilmesi, tarife dışı önlemler, hizmetler ve yatırım, fikri mülkiyet, rekabet ve kamu ihaleleri gibi   tüm konular masaya yatırılacaktır.

 • A.B. ve A.B.D. dünya ticaretinin aslan payına sahiplerdir (İki taraf dünya ticaretinin üçte birini ellerinde bulundurmaktadırlar). Ancak bu durum ikili ticarete yansımaktadır. İki taraf arasındaki ticaretin gelişme olanakları mevcuttur.

  2011 Kasımı'nda gerçekleştirilen A.B. - A.B.D. Zirvesinde ''Yüksek Seviyede Çalışma ve Gelişim Grubu''nun kurulması karara bağlanmıştır. Bu grubun esas amacı iki tarafın çıkarlarına hizmet edecek şekilde, Atlantik'in iki yakasındaki ticaret oranlarını, yatırımları, ekonomik gelişimi ve uluslararası rekabeti arttıracak politikaları geliştirmektir.  

  2012 yılının sonlarına dek Yüksek Çalışma Grubu'nun öneriler sunması beklenmektedir. Bu bağlamda, A.B. - A.B.D. Serbest Ticaret Antlaşması'nın imzalanması muhtemeldir.

 • 2009 yılında AB Konseyi, AB ile Güney Doğu Asya Ülkeleri (ASEAN) arasında Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılması amacıyla ikili müzakerelerin başlamasını desteklemeye karar verdi. Müzakerelere başlayan ilk ülke Singapur oldu. Müzakereler ilerlemiş bir aşamada bulunmakta ve Kıbrıs Dönem Başkanlığı sırasında tamamlanabileceği beklenmektedir.