Tarım ve Balıkçılık Konseyi (AGRI)

Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nin konfigürasyonu, bu alanlardan sorumlu olan bütün AB üyesi devletlerin Bakanlarını, ayda bir defa, biraraya getirir. Konseyin Tarım kısmı, esasında Ortak Tarım Politikasını, iç pazar kurallarını, ormancılık, organik üretim, üretimin kalitesi, gıda ve yem güvenliği, veterinerlik konuları ile ilgili kuralların uyumu, bitki sağlığı, hayvan yemi, tohumlar ve böcekkıranları kapsamaktadır. Konseyin Balıkçılık kısmı, esasında Ortak Balıkçılık Politikası, yıllık Toplam İzin Verilebilir Balık Avlama miktarının belirlenmesi ve her balık türü için kotaların belirlenmesini kapsamaktadır.

 

ÖNCELİK ALANLARI