Rekabet Edebilirlik Konseyi (COMPET)

Rekabet Edebilirlik Konseyi’nin rolü, Avrupa’da rekabet edebilirlik ve büyümenin geliştirilmesine bütünsel bir yaklaşımı sağlamaktır. Konsey, her yıl dört defa toplanmakta ve dört önemli AB politika alanını ele almaktadır: İç Pazar, sanayi, uzay araştırması ve yenilikçilik. Tek pazarın gelişmesi, Rekabet Edebilirlik Konseyinin ana politika alanlarından biri olduğundan, 2012 bu açıdan önemli bir yıldır ve bu, Tek Pazar’ın  tamamlanmasının 20. yıldönümünü işaret etmektedir.

 

ÖNCELİK ALANLARI