Ekonomik ve Mali Konular Konseyi (ECOFIN)

Ekonomik ve Mali Konular Konseyi (ECOFIN), AB’nin ekonomik politikası, vergi konuları ve mali hizmetlerin düzenlenmesinden sorumludur. Kendisine havale edilen işler arasında ayrıca, avro ile ilgili yasal ve pratik konular, uluslararası düzeydeki toplantılarda AB görüşlerinin koordinasyonu ve iklim değişikliklerinin üstesinden gelmeye yönelik alınacak önlemler hakkındaki uluslararası görüşmelerin mali yönleri vardır. ECOFIN, genellikle ayda bir toplanır ve bütün Üye Devletlerin Ekonomi ve Maliye Bakanlarından oluşmaktadır. Her ECOFIN Konseyi toplantısından bir gün önce, Avrupa Grubu Bakanlarının bir toplantısı yer alır. Avrupa Grubu, tek para birimi avroyu paylaşmakta olan Üye Devletler arasında geliştirilmiş ekonomik politikanın koordinasyonuna olan ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulmuştur ve Avro Bölgesine ait Üye Devletlerin Maliye Bakanlarını bir araya getirmektedir.

ÖNCELİK ALANLARI