Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi (EYCS)

Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor Konseyi (EYCS), eğitim, kültür, gençlik, medya, iletişim ve/ya spordan sorumlu Bakanları bir araya getirmektedir. Asıl bileşimi, tartışılan konulara dayanmaktadır. Yılda üç veya dört defa, genellikle tam konfigürasyon olarak yılda iki defa toplanırlar. Bu Konseyin konfigürasyonunun kapsadığı alanlar, daha çok üye devletlere havale edilen alanlardır. O nedenle Avrupa Birliği’nin rolü, birincil olarak, onlar arasındaki işbirliği için çerçeveyi sağlamaktır. Eğitim politikası da gittikçe artarak, Avrupa 2020 stratejisinin anahtar bir bileşeni olarak kabul edilmektedir.

ÖNCELİK ALANLARI