İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Konuları Konseyi (EPSCO)

EPSCO Konseyi, yılda dört defa toplanmaktadır. Toplantıların ikisi, genellikle sadece istihdam ve sosyal politika konularına ayrılmıştır. İstihdam ve Sosyal Politika alanındaki AB’nin amacı, yüksek düzeyde bir istihdama katkıda bulunmak, iyileştirilmiş yaşam ve çalışma koşullarını, uygun sosyal korumayı, insan kaynaklarının gelişmesini desteklemek ve dışlamaya karşı mücadele etmektir. Sağlık ve Tüketici Konuları ile ilgili olarak da AB, insan sağlığının yüksek bir düzeye erişmesini ve tüketicilerin korunmasını hedeflemektedir.

ÖNCELİK ALANLARI