Çevre Konseyi (ENV)

Çevre Konseyi (ENV), özellikle çevre ile ilgili konulardan sorumlu olan Bakanlardan oluşmaktadır. Bu Konseyin konfigürasyonu, yılda dört defa kadar toplanmaktadır. Çevre Konseyi, çevrenin korunması, himaye edilmesi ve niteliğinin geliştirilmesini, insan sağlığının korunmasını, doğal kaynakların ihtiyatlı ve mantıklı bir şekilde kullanımının cesaretlendirilmesi ve özellikle iklim değişikliklerine karşı mücadelede olmak üzere, bölgesel ve uluslararası çevresel sorunların üstesinden gelmek için uluslararası düzeyde önlemlerin alınmasının sağlanmasını hedeflemektedir. Çevre Konseyi, ayrıca uluslararası çevresel konuları ele almakta ve uluslararası konferanslarda AB’nin aldığı tavırlar üzerinden sonuç kararlarına varmaktadır.

ÖNCELİK ALANLARI