Genel Konular Konseyi (GAC)

Genel Konular Konseyi (GAC), AB Konseyi toplantılarının hazırlıklarını koordine etmekte olup, farklı Konsey konfigürasyonlarının çalışmasının, istikrarlı olmasını sağlamaktadır. Ayda bir defa toplanmakta ve daha çok Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanlardan oluşmaktadır. Bu Konsey konfigürasyonu, AB genişlemesi ile ilgili görüşmeler, Birliğin çok sayıda yılı kapsayan mali çerçevesinin hazırlanması ve yönetim konuları gibi AB politikalarından birden fazlasını etkileyen dosyalarla ilgilenmekteidr.

ÖNCELİK ALANLARI