Adalet ve İçişleri Konuları Konseyi (JHA)

Adalet ve içişleri alanındaki genel hedef, sınırların her iki yanı ile ilgili konular üzerinde işbirliğinin ve ortak politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Adalet ve İçişleri Konuları Konseyi (JHA), Adalet ve İçişleri Bakanlarını, yaklaşık olarak iki ayda bir, biraraya getirmektedir. Adalet Bakanları, hem sivil, hem de ceza hukukunda adli işbirliğini ele alırken, İçişleri Bakanları da başka konular yanında, göç politikası, sınırların yönetilmesi, polis işbirliği ve sivillerin korunmasından sorumludurlar.

ÖNCELİK ALANLARI