BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bulteni – Avrupa Ortak Sığınma Sistemi ve Suriye için Bölgesel Koruma Programı, Adalet ve İçişleri Bakanlarının gündeminde
24.10.2012, 09:44 (CET)
Avrupa Ortak Sığınma Sistemi, Suriye’deki durum ve Bölgesel Koruma Programı, Birlik Sivil Program Mekanizması, 2012-2016 İnsan Kaçakçılığı’nın tamamen ortadan kaldırılması için AB yeni Stratejisi üzerindeki Konsey Kararları, AB içerisinde suçun devamlılığına el konulması ve dondurulması için izlenecek yöntemlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılması, ayrıca piyasanın kullanımı için caydırıcı tedbirler, AB Adalet ve İçişleri Bakanları’nın 25 ve 26 Ekim tarihlerinde Lüksemburg’da yapacakları toplantıda görüşülecek.

25 ve 26 Ekim’de Kıbrıs İçişleri Bakanı Bayan Eleni Mavrou’yla Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Sayın Loucas Louca, Kıbrıs Başkanlığı başkanlığında JHA öncesi toplantıya başkanlık edecekler. Toplantıya, AB Adalet ve İçişleri Bakanları, AB Adalet Komiserleri Viviane Reding, Cecilia Malström ve Uluslararası İşbirliği, İnsani Yardım ve Kriz Sorumlusu Kristalina Georgieva, Avrupa Parlamentosu üyeleri, ayrıca bazı AB ajansları ve Uluslararası Teşkilatlar katılacaklar.

Avrupa Ortak Sığınma Sistemi (CEAS)

CEAS’ın kuruluşu için yasal önerilerle ilgili önemli ilerlemeler sağlandı. Konsey ve Avrupa Parlamentosu, Nitelik Yönetmeliği ve Kabul Koşulları Yönetmeliği üzerinde anlaşmaya varmıştı; Dublin Tüzüğü’nün değiştirilmesi, Eurodac Tüzüğü ve Sığınmada İzlenecek Yöntem üzerindeki görüşmeler de son aşamaya geldi.

Konsey’in, Avrupa Parlamentosu ve Konsey arasında varılan anlaşmayı teyit edecek olan Kabul Koşulları Yönetmeliği’yle ilgili Siyasi anlaşmayı kabul etmesi bekleniyor.

Konsey’in ayrıca sığınma alanındaki yasal öneriler üzerinde sağlanan ilerlemelerle ilgili not düşmesi ve 2012’nin sonuna kadar bir Avrupa Ortak Sığınma Sistemi için yasal çerçeve oluşturmada taahhütle çalışmayı sürdürmede Konsey’in hazırlık kurullarına talimat vermesi bekleniyor.

Suriye için bir Bölgesel Koruma Programı (RPP) Oluşturulması

Bakanlardan, AB için büyük endişe kaynağı olan Suriye’deki insani kriz ve göçmen krizini görüşmeleri istenecek. Çok sayıda Suriyeli ülke içinde yer değiştirirken komşu ülkelere göçmen olanların sayısı artıyor. AB göç baskısı gözlemlerken bazı Üye Devletlerde de sığınma başvurusu sayılarında önemli artışlar oluyor. Bu gelişmeler AB açısından etraflı bir tepki gerektiği üzerinde kesin olarak yoğunlaşmayı getiriyor. Başkanlık, AB ve üyelerinin, Suriye’ye komşu ülkelere yardıma en iyi katkının yapılması, çatışmalar sonucu yerlerinden edilen kişilere, bir Bölgesel Koruma Programı (RPP) oluşturulmasıyla yardımcı olmanın yollarını aramayı amaçlıyor. Başkanlık daha önce RPP konusunu, Lefkoşa’da yapılan Gayrı Resmi Adalet ve İçişleri Konseyi Toplantısı’nın gündemine getirmişti. RPP’nin, uluslararası koruma ve göçmen konularıyla ilgili teşkilatların ve yetkilerin, karşı karşıya kalabilecekleri uzun vadeli sorunlarla baş etmeleri ve Suriye’yi terk etmeye zorlananların durumlarına sağlam çözümler bulmada kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Konsey toplantısı sırasında Komisyon, bir RPP’nin oluşturulması için planlarını sunacak. Konsey’in Komisyon’a, en kısa sürede bir Bölgesel Koruma Programı ışığında bu çalışmadan faydalanması çağrısında bulunması bekleniyor.

Birlik Sivil Koruma Mekanizması üzerinde bir Karar Önerisi

Komisyon tarafından ilk öneri Ocak 2012’de Masaya konmuştu. Mekanizmanın amacı, bu alanda var olan yasayı değiştirmek, etkisini artırmak, Birlik içinde ve dışında her türlü insan kaynaklı felaketler ve doğal felaketlerle mücadele ve bu felaketlere hazırlık, önleme sistemlerinin maliyet verimliliğini ve etkinliğini artırmaktı.  Öneri, Avrupa 2020 hedeflerine katkıda bulunuyor, AB vatandaşlarının güvenliğini artırıyor, Stockholm Programı’nın ve AB İç Güvenlik Stratejisi’nin önemli bir bölümü olarak insandan kaynaklanan felaketlerde ve doğal felaketlerde sağlamlık oluşturuyor. Konsey, bir başkanlık belgesi esası üzerinde bir Birlik Sivil Koruma Mekanizması oluşturmakla ilgili bir önerisi konusunda yön tartışması da yapacak.

İnsan Kaçakçılığına karşı yeni AB Stratejisi üzerinde Taslak Konsey Kararları

2012-2016 İnsan Kaçakçılığının Tamamen Ortadan Kaldırılmasına yönelik yeni AB Stratejisi konusundaki Değiştirilmiş Taslak Konseyi Sonuçlarının, bu yıl Temmuz ayında Komisyon tarafından kabul edilen stratejiyi desteklemesi ve tamamlaması tasarlanıyor. Konsey’den, Değiştirilmiş Taslak Konsey Sonuçlarını onaylaması da istenecek.

Piyasanın korunması ve suç devamlılığına el konulması

Şu ana kadar sağlanan ilerlemenin üzerine ekip düzeyindeki çalışmayla eklemede bulunmak, bu dosyanın çeşitli yönlerinin kullanılmasıyla ilgili üye devletlerin çoğunluğu tarafından gösterilen siyasi isteklilikle ilgili Adalet bakanları, önerilen Dondurma Yönetmeliği ve AB içerisinde Varlıklara El Konulması üzerinde tartışacaklar.

Kıbrıs Başkanlığı, tartışmalardan bu çok önemli dosyanın, yıl sonuna kadar (genel yaklaşım) siyasi bir anlaşmaya varma hedefi yönünde daha da ilerleme sağlanacağına inanıyor.

Bakanlar ayrıca, en kısa sürede Konsey’de bir anlaşma sağlamak niyetiyle teknik düzeyde görüüşme sürecinde ortaya çıkacak belirli konuların tam olarak açıklanması amacıyla İç Muamele ve Piyasa Kullanımı için AB düzeyinde Cezai Yaptırımlar için taslak yönetmeliği görüşecekler.

Şengen Bölgesi ve terörizme savunmasız hedeflerinin genişletilmesi

Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen Bölgesine girişi de değerlendirilecek. Sayın Luka, Konsey için bu aşamada, iki ülkenin tam üyeliğiyle Şengen Bölgesi’ni genişletmekle ilgili karar almasının mümkün olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kıbrıslı bakan, “Yine de Kıbrıs Başkanlığı’nın, bütün heyetlerle sürekli temasta kalarak her şekilde Şengen Bölgesinin başarıyla genişlemesi için katkıda bulunma çabalarına devam edeceği taahhüdünü tekrarlamak isteriz” dedi.

Toplantıda ayrıca, aralarında veri koruma reform paketiyle ilgili dikkate değer gelişmelerin, ayrıca terörizme savunmasız hedeflerin korunmasının güçlendirilmesinin de aralarında bulunduğu diğer önemli konular da görüşülecek.

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441
Administrative Officer
Andreas Constantinou

Ministry of Interior
JHA Councils Coordinator
Email: aconstantinou@moi.gov.cy
Telefon: +357 22867691

Email: epanayiotou@mjpo.gov.cy
Telefon: +357 22805982
Communications Officer


Ministry of Interior
EU Affairs Unit
Email: ckapardis@moi.gov.cy
Telefon: +357 22867721
Communications Officer
Lefki Solomontos

Ministry of Justice & Public Order

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Telefon: +357 22805996

İLGİLİ BELGELER

25.10.2012 - 26.10.2012