BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Sınırlar ve Göçmenlik

Göçmenlik Avrupa Birliği'nin siyasi gündeminin başında gelir. Arap Baharı ve Güney Akdeniz'de 2011'de meydana gelen olaylar daha sonra AB için kapsamlı ve uyumlu bir göçmenlik politikasının gerekliliğini vurguladı. Göçmenlik AB içerisinde bir dizi ulusal ve bölgesel gelişim stratejisinin tamamlayıcı bir parçası olarak dikkate alındı. Çeşitli ortak ülkeler ve bölgeler, Göçmenlik Profillerinin gelişmesi yoluyla ve ilgili kurumların kapasitesini güçlendirmek amacıyla toplanmaya ve göçmenlik verilerini analiz etmek için kendi göçmenlik stratejilerini uygulama ve geliştirmeye destek verdi.

Avrupa göç politikası, ev sahibi toplumlara uyum sağlamanın önemini bütünüyle dikkate alarak yasal göç için bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Yasal göç üzerindeki AB tedbirleri, göçmenliğin, “AB Mavi Kart Yönetmeliği”ne konu olan öğrenciler ve araştırmacılar gibi yüksek kalifiye çalışanların kategorisindeki göçmenlerin, bu kategorilere giriş koşullarını ve meskeni kapsıyor. Tedbirler, ailenin yeniden birleşmesi ve uzun vadeli mesken ihtiyacını da sağlıyor.

Aralık 2011'de çok iyi bilinen Tek İzin Yönetmeliği kabul edildi. Bu yönetmelikle AB üyesi olmayan çalışanlara yasal olarak bir AB ülkesinde bir dizi ikamet verme hakkı tanındı. AB aynı zamanda mevsimlik işçilerin girişi, ikameti ve içte, kurumsal olarak transfer edilenlerin koşullarıyla ilgili daha fazla yol gösterici için Komisyonun önerilerini de tartışmaktadır.

Kıbrıs Başkanlığının hedefi, görüşülmekte olan iki Yönetmelik üzerindeki istişareyi artırmayı ve tamamlamayı hedefliyor. Bu birliği, ortak bir göç politikası geliştirmeye bir adım daha yakınlaştıracak, üye ülkelere, yasal göçün ve AB'nin ekonomik gelişmesini artırmayı, aynı zamanda göç işlemlerini basitleştirmeyi, göçmenlere işle ilgili açık haklar verme çabalarında yardım edecektir.

Öte yandan yeni teknolojileri ve modernleşmeyi AB sınır kontrolünde kullanmak önemlidir. AB'nin bu doğrultuda bir sınır gözetim merkezi (EUROSUR) yaratmasının nedeni budur ki uygulandığında yasadışı göçle mücadelede önemli bir araç olacaktır.

AB, sık sık sınırı geçenlerin geçişini hızlandıracak ancak aynı zamanda AB'nin dış sınırlarını daha iyi korunmasına yardım edecek yeni enformasyon sistemlerinin oluşturulması ve uygulanmasıyla ilgili Konsey'in yeni önerilerini sunarak sınır kontrollerinde yeni teknolojilerin kullanılmasını daha da destekleyecektir.