BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Sivil Savunma

Sivil savunma, AB ajandasında şimdi önemli bir yer tutuyor ve konu Lizbon Anlaşması’ndaki kendi yasal esasına, Madde 196’ya layık oluyor. Bu yasal esas, Stockholm Programı’nda düzenlendiği gibi Üye Ülkelerin vatandaşlarının korunması, ayrıca ulusal yeterlik mahvolduğunda veya bir felaket birden fazla Ülkeyi vurduğunda birinin diğerine destek belirtmesi sorumluğu ve temel hakları esasında kapsamlı ve etkili bir Felaket Yönetim Sistemi yaratmayı amaçlıyor. Avrupa Konseyi hali hazırda felaket önlemek için hazır olduğu yanıtını vermiş, bir strateji geliştirme yönünde niyetini açıkça ortaya koymuştur.

Son yıllarda dünya büyük, doğal ve insandan kaynaklanan felaketlerle karşı karşıya kaldı. AB Üyesi Ülkeler bundan etkilendi.

Savunma sistemleri karşılıklı bağımlılık ve karmaşık olağanüstü haller, uluslararası ve bölgesel işbirliği olmadan, risklerin etkili bir şekilde göğüslenemeyeceğini gösterdi.

Kıbrıs Başkanlığı Üye Ülkeler arasında, özellikle ortak tehlikelerle karşı karşıya olanlarla, müdahale etme süresini azaltmak, AB faaliyetlerinin etkisini azamiye çıkarmak ve ulusal düzeydeki açıkları kapatmak için yakın işbirliğini geliştirme yollarını arayacak.

Bu bağlamda, AB faaliyetlerinin gerçek ihtiyaçlara ve ulusal düzeyde var olan açıklarla ilgili yardımcı ve orantılı prensiplerin uygulanmasına özel dikkat sarf edecektir.

Buna ek olarak Kıbrıs Başkanlığı, gönüllülüğü geliştirme üzerinde özel önemle durarak büyük felaketlerden ve insanlardan kaynaklanan krizlerden sonra iyileştirme çalışmalarında ve kurtarma operasyonlarında gönüllülüğün faydalarını ve büyük değerinin tam olarak farkındadır.