BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Uyum Politikası

Uyum Politikası, Birlik genelinde gelişmeyi teşvik etmeyi, Avrupa bölgeleri arasında ekonomik, sosyal ve bölgesel eşitsizliği azaltmayı amaçlayan önemli bir araçtır. Uyum Politikası, istihdam yaratarak, rekabet edilebilirliği artırarak, ekonomik büyümeyi, yaşam kalitesini geliştirmeyi ve sürdürülebilir gelişmeyi destekleyerek Avrupa 2020 Stratejisi’ni ilerletmede de önemli bir araç olmaktadır.

2007-2013 Çok Yıllı Mali Çerçeve’de, toplam 347.4 milyar Avro, AB Uyum Politikası’nın uygulanması için ayrılmıştır. Ki bu miktar, Birlik düzeyinde yatırım politikasının önemini gösteren toplam AB bütçesinin % 35.6’sına denk gelmektedir.

Uyum Politikası dosyasının başarıyla yönetilmesi, Kıbrıs Başkanlığı’nın, ilgili hükümlerin görüşülmesinin zamanında tamamlanmasını amaçlayan yüksek öncelikli görevlerinden biridir.

Başkanlık sırasında Kıbrıs, Kasım 2012’de Uyum Politikası üzerinde Gayrı Resmi Bakanlar Toplantısı hazırlıkları için Ekim 2012’de yapacağı Bölgesel Uyum’dan sorumlu Genel Direktörler Toplantısı dâhil bir dizi etkinlik düzenleyecektir. Kıbrıs Başkanlığı ayrıca Eylül 2012’de kentsel gelişim ve bölgesel uyumdan sorumlu hükümetler arası grup toplantılarıyla Bölgesel Gündem üzerinde çalışmasını da ileriye götürmeyi amaçlıyor. Kıbrıs son olarak Kasım 2012’de, gelecek nesil için AB Uyum Politikası bağlamında adaların mükemmelliğiyle ilgili konuların görüşüleceği gelecek Yıllık Genel Asamblesi’ne ev sahipliği de yapacak.