BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Ortak Tarım Politikası

Ortak Tarım Politikası (OTP) reformu ve özellikle Ortak Tarım Politikası Reformu’nun dört ana düzenlemeleri – çiftçilere doğrudan ödemeler, tek Ortak Piyasa Teşkilatı, Kırsal Gelişim ve Yatay Düzenlemeler - için Ekim 2011’de Avrupa Komisyonu’nun önerilerinin sunulmasından sonra görüşmeler, AB kurumlarında çeşitli düzeylerde başladı.  Bu görüşmeler, büyük olasılıkla ilerleme veya hatta tamamlama amacıyla Kıbrıs Başkanlığı sırasında da sürecek, 2014-2020 mali perspektifi üzerinde zamanında anlaşma sağlanacak ve Avrupa Konseyi’nin önünde olacak.

Yeni reformun üç ana hedefi, uygulanabilir gıda üretimi, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, iklim faaliyeti ve dengeli toprak gelişimidir. Ortak Tarım Politikasının iki önemli destek çerçevesi aynı kalacak.

Kıbrıs Başkanlığı, Komisyon’un önerilerinin temel olduğu, yani, yakınlaşma ve Avrupa 2020 Stratejisi’ne yönelik katkı temel prensiplerini, yenilik ve yeşil büyümenin ilerletilmesini, hedeflenen kriterler temelinde fonların adil dağıtımını, kamu mallarının üretiminde çiftçilerin rolünün tanınmasını, iklim değişikliğine karşı çalışmaları, her tür Avrupa tarımının rekabet edilebilir gelişimini ve küçük çiftçilerin dayanışmasını destekliyor.  Basitleştirmenin tanımının bir merkezi ve yatay konu olduğu, bu çabanın, orantılılığın prensipleri dikkate alınarak sürekli olması gerektiği düşünülüyor.

AB’nin diğer kurumlarıyla yakın işbirliğinde, konuların içeriği üzerinde yapıcı bir rol üstlenmeyi amaçlıyoruz, üye ülkeler arasında, Konsey arasında, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu arasında azami paylaşım anlayışını elde etmeye çalışıyoruz.

 • Doğrudan ödemelerin var olan çerçevesi, bütün üye ülkeler için ortak olan tek sistemle değiştirilecek. Ödemeler, daha sonra belirlenecek olan ve daha sonra kararlaştırılacak olan bir 2014 esas çizgisini dikkate alarak üreticilerin paylaşması için yetkilendirme temeli üzerinde olacak.

  Yeni doğrudan ödeme sistemi aşağıdaki ölçütleri sağlıyor:

  • İklim ve çevre için faydalı tarımsal çalışmalar uygulayan çiftçilere ödemeler. Destek, bütçenin % 30’una karşılık geliyor.
  • Genç çiftçilere ek destek.
  • Üye ülkenin yetkisinde doğal kısıtlamalarla ilgili alanlar için desteğin artması.
  • Belirli zorluklarla karşı karşıya kalan sektörlere veya sosyal, ekonomik ve çevre nedenlerinden dolayı özel önemi olan sektörlere çifte destek için bütçenin % 10’unun dağıtılması.
  • Çok küçük çiftçiler için basitleştirilmiş prosedürlerle yeni tek ödeme planının tanıtımı.

  Küçük çiftçilerin planının istisnası, doğrudan ödemeler için desteğin, karşı uyum altında çeşitli yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgilidir.

  Yeni tek Ortak Piyasa Teşkilatı (OPT), gıda zincirinde üreticilerin pazarlık güçlerinde bir artış tahmin edecek tedbirleri destekliyor. Ayrıca Ürün Teşkilatları’nın ve üretimin bütün sektörlerindeki meslekler arası teşkilatların kırsal gelişim projeleriyle tanımlanması ve desteklenmesiyle daha iyi bölgesel teşkilatları teşvik ediyor. Sonunda OPT 2015’ten itibaren süt ve şeker kotalarının iptal edileceğini doğruluyor.

 • Kırsal Gelişim Politikası, iklim değişikliği, çevre ve yenilenme üzerine özellikle vurgu yaparak 2020 Avrupa Stratejisi’yle aynı sırada yer alıyor. Kırsal Gelişim Politikası, yedi yıllık süreyle ulusal veya bölgesel düzeyde Kırsal Gelişim Programlarının oluşturulmasını tasarladı. Bu bağlamda Kırsal Gelişim Projeleri altında ölçütler artık öncelikli eksenler içerisinde sınıflandırılmayacak. Aksine, Avrupa’nın belirli öncelikli hedeflerine daha iyi hizmet vermek için ölçütler belirli bir liste içerisinden seçilecek. Her üye ülke, kendi karakteristik ve var olan koşulları ışığında, Birliğin hedefleri için daha iyi olacak bu ölçütleri seçecek. Liste içerisindeki ölçütler şunlardır:

  • Bilgi ve enformasyon transferiyle danışma hizmetleri,
  • Küçük ve genç çiftçilerin ve küçük işletmelerin desteklenmesinin artırılmasıyla tarımsal holdingler ve işletmelerin gelişimi,
  • AB’nin bütün Üye Ülkelerin üretici gruplarının oluşturulmasının desteklenmesi,
  • Tarım-çevresl ve iklim ölçütlerinin artırılması, organik çiftçiliğin artırılması,
  • Pilot projeler, bütün üretim zincirini kapsayan yatırım, uygulama, gıda-pazalaması, yerel piyasaların gelişimi vs. ile yeniliğin artırılmasına yönelik ortak hedeflerin elde edilmesinde işbirliği,
  • Gelirin istikrarı ve ortak fonlar yaratılması yeterliğiyle tarımsal sektörde risk yönetimi,
  • Yerel gelişim stratejilerini uygulamak için Yerel Hareket Gruplarının artırılması ve güçlendirilmesi,
  • Tarımda verimlilik ve sürdürülebilirlikle ilgili yenilikçi uygulamaları artırmak için araştırmacıların, tarım danışmanlarının ve çiftçilerin uzman işbirliği grubunun masraflarını karşılamak.

  Kıbrıs Başkanlığı, 2013’ten sonraki dönem için yeni düzenleyici çerçevenin, Komisyon’a ve üye ülkelere 2014-2020 yeni program dönemi başlamadan önce programlamaya son şekli için yeterli zamanı verebilmek için zamanında tamamlanması gerektiğini onaylıyor.