BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Avrupa Ortak Sığınma Sistemi

Sığınma ve uluslararası koruma, Avrupa Birliği için çok büyük önem arz ediyor. 1999’un başlarında bir dizi hukuksal belge kabul edildi. Bu belgeler, asgari ortak hükümleri ve üye ülkeler tarafından onaylanan sığınma isteyenlerin kabulü, doğruluk kriterlerini ve sığınma incelemesi sırasında izlenen prosedürle ilgili düzenlemeleri tanımlamayı hedefliyor.

Lizbon Anlaşması’yla AB, Ortak bir Avrupa Sığınma Sistemi (CEAS) yaratma hedefinde bir adım ileriye gitti. Bu sistem, üye ülkelerin sığınma başvurularıyla üst düzeyde bir uyumla ilerlemesini sağlıyor.

Var olan çerçeve içerisinde Komisyon, üye ülkeler arasında sığınma yasasının aynı tarzda uygulanması amacıyla bir dizi yasal öneriler sunmaya devam etti. Bu yasa özellikle sığınma isteyenlerin kabulünü, doğruluk kriterlerini ve sığınma incelemesi sırasında izlenecek prosedürü kapsayacak.

AB, Kıbrıs’ın AB Konseyi Başkanlığı sırasında, 2012’nin sonunda bu yasal çerçevedeki değişiklikleri tamamlamayı amaçlıyor. Böylelikle Başkanlığın temel hedeflerinden biri, CEAS içerisinde ilgili görüşmelerin ve belirlenmiş zaman sınırı içerisinde tamamlanması gerçekleşecektir. Yapılmakta olan tartışmalar aşağıdaki konularda yoğunlaşıyor:

  • Sığınma başvurusunun değerlendirilmesi sürecinde saygın yaşam koşullarının sağlanacağı kabul koşullarının aynı olmasına yönelik düzenleme.
  • Sığınma başvurularının değerlendirilmesinde adil ve hızlandırılmış prosedür için uyumlu kuralların oluşturulması.
  • Göçmen akışının idaresinde, yönetsel ve mali sorumluluğun dağıtımının kontrolü için üye devletler arasında gerekli dayanışma kurallarının kabul edilmesi.

Kıbrıs Başkanlığı önceki başkanlıkların, uluslararası korumayla ilgili tam bir çerçeve sağlayacak olan CEAS’ın tamamlanmasıyla ilgili çalışmalarını desteklemeye ve ileriye götürmeye devam edecektir.