BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Ortak Balıkçılık Politikası

Balıklar yenilenebilir doğal bir biyolojik kaynağı teşkil etmektedir ama tükenmeyen bir kaynak değildir. Balıkların farklı avlanma bölgelerine gidebilmeleri veya bir avlanma bölgesinde farklı ülkeler tarafından avlanabilmeleri gerçeği balıkların ortak bir mirasın parçası olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle ve ayrıca balıkçılık faaliyeti kontrolsüz olduğunda rezervlerin büyük oranda azalmasına yol açabileceğinden ortak kuralların konulması ve bu kurarlara uyulmasıyla balık kaynaklarının kolektif idaresinin olması zorunludur.

Avrupa Birliği, balıkçılık kaynaklarının kullanımının sürdürülebilirliğinin ve aynı zamanda balıkçılık sektörünün yaşayabilirliğinin sağlanması için Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) yönetim organına sahiptir. OBP, bütün üye devletler için ortak kuralları içermektedir ve bu kurallar üretimden tüketime kadar balıkçılığın bütün yanlarını kapsamaktadır. OBP'nin hedefleri aşırı avlanmadan rezervlerin korunması, balıkçıların gelirlerinin güvence altına alınması, tüketiciler ve balık sanayisi için makul fiyatlarda düzenli tedarik ve sudaki canlılardan biyolojik, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir biçimde faydalanılmasıdır.

Sürdürülebilir balıkçılığın güvence altına alınması ve çevrenin korunması için OBP, avlanma faaliyetlerinin sınırlandırılmasına yönelik (örneğin balıkçılık filosunun boyutu ve avlanma süresi gibi) önlemler, avlanan balıkların miktarının sınırlandırılmasına yönelik önlemler ve (örneğin teknelerin asgari balık boşaltma miktarları gibi) teknik önlemler alınmasını öngörmektedir. Ayrıca rezervlerin yeniden oluşumu ve yönetimi için genellikle birbirleriyle bağlantılı bir şekilde yukarıdaki önlemleri temel alan çok yıllık planların uygulanması öngörülmektedir. Bunlara ilaveten, (kaplumbağalar, deniz memelileri gibi) balıkçılığın hedefi olmayan, tehdit altındaki türlerin ve hassas çevre dengelerinin korunması için tüzükler uygulamaya sokulmuştur.

OBP, AB Komisyonu'nun OBP'nin uygulanmasından sorumlu yetkili dairesi Denizcilik İşleri ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmekte ve yönlendirilmektedir. Bununla birlikte bu, Komisyon'un bu politikayı Brüksel'den tek başına yönettiği anlamına gelmemektedir. Burada esas, gerek kararların alınması gerekse uygulanması ile ilgili olarak konularda bütün ilgililere, yani AB organlarına, ulusal hükümetlere, balıkçılara ve balıkçılık örgütlerine sorumluluğun paylaştırılmasıdır.

OBP, sonuç vericiliğinin arttırılması hedefiyle çeşitli aşamalardan ve reformlardan geçmiştir. İlk kez 1982'de oluşturulmuş ve ardından Ortak Balıkçılık Politikası çerçevesinde balıkçılık kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir biçimde kullanılması hakkında Konsey’in 2371/2002 sayılı tüzüğü temelinde 1992'de ve daha sonra da 2002'de yenilenmiştir. 2012'de tamamlanması beklenen yeni OBP reformu halen gelişme halinde bulunmaktadır.

 • Avrupa’nın Ortak Balıkçılık Politikası’nda 2371/2002 sayılı tüzükle yapılan son reform, aşırı avlanma (yani güvenlikli bir şekilde üreyebileceklerinden daha fazla balığın avlanması) ve aşırı düzeydeki balık avlama yeteneği (mevcut balık kaynakları ile karşılaştırıldığında çok büyük balıkçılık filolarının olması) ile mücadele gibi önemli problemleri çözmeyi başaramamıştır. Sonuç olarak av düşük olmakta ve Avrupa'nın pek çok balıkçılık filosu ya zarar etmekte ya da sadece düşük oranda kazanç elde etmektedir.

  Bu ciddi problemlerle başa çıkabilmek için Avrupa Komisyonu OBP ile ilgili yeni temel tüzük önerisini 2011 Temmuz'unda onaylamıştır. Tüzük önerisinden önce yurttaşlar, örgütler ve AB'deki idari daireler tarafından kamuoyuna açık istişareler gerçekleştirilmiştir. Reform önerisi konusundaki tartışmalar Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi çerçevesinde devam etmektedir ve yeni OBP'nin 2013 yılında yürürlülüğe girmesi beklenmektedir.

  Önerilen OBP reformundaki en önemli noktalar şunlardır:

  • Balıkçılık kaynaklarından faydalanmanın, 2015 yılına kadar “azami sürdürülebilir verimi” sunacak sürdürülebilir düzeyde olması
  • İstenmeyen avlanma pratiklerinin 2016 yılına kadar iptali
  • Devredilebilir Balıkçılık İmtiyazları’nın (DBİ) yasalara bağlanması: Fazla balık avlama yeteneğinin azaltılması hedefiyle (boyu 12 metreye kadar olan teknelerin istisna tutulması olanağıyla) DBİ sisteminin zorunlu bir şekilde uygulanması. Devredilebilir Balıkçılık İmtiyazları, avlanma kotalarıyla veya Akdeniz bölgesi söz konusu olduğunda avlanma çabası kotalarıyla ilgili olacaktır.
  • Bölgeselleştirme - merkezden bağımsız yönetim: Üye devletler yaşama geçirilecek gerçek idari önlemler hakkında karar verecek ve bölgesel düzeyde işbirliği yapacaklardır. Diğer yandan üye devletler anlaşamadıkları veya hedeflere ulaşılamadığı zaman, Komisyon tarafından girişim üstlenilmesi için alternatif mekanizma devreye girecektir.
  • Küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmesi - toplumsal boyut: Ortak Balıkçılık Politikası’nda yapılan reformla üye devletlerin sahillerinden 12 deniz millik bölge içerisinde avlanmayı sınırlandırma hakkı 2022 yılına kadar uzatılmaktadır. Ayrıca küçük ölçekli avlanma devredilebilir balıkçılık izinleri sisteminden muaf tutulabilecektir. Gelecekteki balıkçılık finansman aracı küçük ölçekli avlanma lehine önlemleri içerecektir ve değişimlere uyum sağlamaları için yerel ekonomilere yardım edecektir.
  • Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi

  OBP'nin yenilenmesi önemli bir çalışmayı teşkil etmektedir ve Kıbrıs Dönem Başkanlığı ilgili yasa önerileri paketinin ilerletilmesine çağırılmaktadır. OBP önerileri paketinin ilerletilmesi ve zamanında kabul edilmesi Polonya, Danimarka ve Kıbrıs Üçlü Başkanlığı’nın temel bir hedefidir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı ortakları Polonya ve Danimarka'nın çabalarına devam edecektir. OBP öneriler paketi Ortak Balıkçılık Politikası'nın temel tüzüğü hakkındaki yasa önerisi ve Ortak Pazar Organizasyonu ile yeni Deniz ve Balıkçılık Fonu hakkındaki önerilerle ilgilidir.