BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Cezai ve Sivil Konular

Alacaklılar daha avantajlı bir konumda

Şu anda, başka bir Üye Devlette borcunu kurtarmak isteyen bir alacaklı önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Kıbrıs Dönem Başkanlığı Sınır Ötesi Borç Kurtarma kolaylaştırılması için Avrupa Hesap Koruma Sipariş Teklifi teşvikine büyük önem verecektir. Temel olarak, önerilen Yönetmelik banka hesaplarının korunması için yeni ve kendini ayakta tutan bir Avrupa prosedürü kuracak. Yönetmelik, A.B. İçerisinde herhangi bir banka hesabından borçlunun varlıklarının transferini veya çekilmesini önleyecek

Sivil ve ticari konularda mahkeme kararlarının karşılıklı tanınması ve uygulanması için yasal çerçevenin basitleştirilmesi

Başkanlık Brüksel Tüzük Değişikliğinin I (Yetki Yönetmeliğinde değişiklik ve Sivil ve Ticari Konularda Yargının Tanınması ve Uygulanması)  kabulü için çalışmaların tamamlanmasını hedefliyor. Bu tüzük A.B. vatandaşları ile ilgili sivil ve ticari konularda sınır ötesi anlaşmazlıkların çözümü için vazgeçilmez bir araç teşkil etmektedir. 

Tüzük değişikliği, diğerlerinin yanı sıra, tüketicilerin ve çalışanların lehine, yargıda mevcut kuralların basitleştirilmesini, sivil ve ticari konularda yargının yanınmasını ve uygulanmasını, kararların sınır ötesi uygulanmasına ilişkin engellerin kaldırılmasını hedefliyor

Şüpheliler ve suçlanan kişiler hakkında usul haklarının geliştirilmesi

Kıbrıs Dönem Başkanlığı ceza davalarında şüpheli ve suçlanan kişilerin prosedürel haklarına ilişkin yol haritasına önem verecektir. Daha spesifik olarak, avukata erişim Direktifi Kıbrıs Dönem Başkanlığı sırasında yüksek bir öncelik olarak ele alınacak. Bu çerçevede müzakerelerin sonuçlanması hedeflenmektedir.

Gelişimine yardımcı olmak için iç pazarın korunması

Kıbrıs Dönem Başkanlığı iç ticaret ve piyasa manipülasyonu ile ilgili Direktife önem verecektir. Bu Direktif, yatırımcı güvenini ve pazar bütünlüğünü artırmayı hedeflemektedir

Bu Direktif, içeriden bilgi sahibi olan kişilerin ilgili finansal araçlardaki ticari alışverisişini yasaklamaktadır. Ayrıca, yanlış bilgi veya söylentilerin yayılması ve anormal düzeyde fiyatların arttırılması gibi uygulamalar yoluyla piyasaların manipülasyon yasaklamaktadır.

Ayrıca, Direktif ceza hukuku ile AB politikalarının etkin uygulanmasını temin etmektedir. A.B. ceza hukuku serbest dolaşım hakkını kullanan vatandaşların güvenini arttırıp, diğer üye ülkelerin mal veya hizmet satın almalarını teşvik edecektir. Ayrıca, daha etkili bir suça karşı mücade yönetimi benimseyip bu suçlar için asgari cezai yaptırımlar sağlayacaktır.

Birçok suçların sınır ötesi boyutu açısından, A.B. ceza hukuku önlemlerinin alınması suçluların suç amaçlı ulusal hukuk sistemlerindeki sınırların ve farklılıkların arkasına gizlenmesi seçeneğinin önüne geçecektir. Direktif suçluların belirli suç alanlarında en hafif yaptırım sistemine sahip Üye Devleti seçmeleri olasılığını daraltacaktır. Ulusal yasaların yakınlaştırılmasına çerçevesinde belli bir ölçüde "güvenli sığınakların" varlığını önler. Ayrıca, asgari ortak kurallar Üye devletler ve ulusal yargı arasındaki karşılıklı güveni artıtıracaktır.

Eski eş ve kayıtlı ortakları arasındaki mülkiyet anlaşmazlıklarının

Çok sayıda Avrupa vatandaşı menşei üye devlet dışında bir üye devlette kendi eşi veya partneri ile birlikte yaşamaktadır. Sonuç olarak, bir ayrılık veya boşanma durumunda, bu vatandaşlar A.B. içinde farklı hukuki rejimlere tabidir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı  eski eş ve kayıtlı ortaklar arasındaki mülkiyet anlaşmazlıklarının giderilmesine yönelik iki yasa önerisini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu öneriler, bu sorunları çözecek bir yasal çerçeve kurmayı hedeflemektedir. Ayrıca, A.B.'de kararların serbest dolaşımını kolaylaştıracaktır.