BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Kültür ve görsel-işitsel konular
 • AB Konseyi Kıbrıs Başkanlığı Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisi’nin hedeflerine ulaşmada önemli bir faktör olarak kültürün öne çıkarılması için çalışacaktır. Ana hedefi

  • kültürün toplumsal boyutunun daha fazla öne çıkarılması
  • kültürel yönetişimin desteklenmesi
  • kültürel araştırmaların ve kanıtlı kültür politikasının güçlendirilmesi olacaktır.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı kültürler arası diyaloğa, kültürel yönetişimde bütünsel yaklaşımlar temelinde kültür alanında araştırmaların güçlendirilmesine ağırlık verecek ve kültür politikası konularında araştırmacılar arasında işbirliğinin teşvik edilmesine odaklanacaktır.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı sırasında, Çok Yıllık Mali Çerçeve içerisindeki “2014-2020 Yurttaşlar için Avrupa” adlı yeni program hakkında ana öncelikler Avrupa bütünleşme sürecine yurttaşların aktif katılımını, bunda Avrupa kimliği kavramının ve Avrupalı yurttaşlar arasında karşılıklı anlayışın güçlendirilmesini içerecektir.

  “2019’dan sonra Avrupa Kültür Başkenti” 1985’ten bu yana Avrupa Birliği’nin en önemli faaliyetlerinden birini teşkil etmektedir. Mevcut yasal çerçeve 2019 yılına kadar geçerlidir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı sırasında, “2019’dan sonra Avrupa Kültür Başkenti” faaliyeti hakkında yeni yasal çerçeve önerisinin hazırlanması beklenmektedir. Bunlara ilaveten, sosyal uyumun ve kültürel çeşitliliğin öne çıkarılması hedefiyle, kültürel yönetişim hakkında sistematik ve bütünsel yaklaşım ve kültürel araştırmaların güçlendirilmesi için Konsey Sonuçları’nın benimsenmesinde ilerleme sağlanması hedeflenecektir.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı sırasında, 28-29 Ağustos 2012 tarihlerinde Lefkoşa’da “Küreselleşme Çağında Kültürel Yönetişim” konulu Kültür Yüksek Yetkilileri Konferansı gerçekleştirilecektir.

  Bu konferans kültür politikasının biçimlendirilmesinde bütünsel ve sistematik bir yaklaşım çerçevesinde sosyal bütünlüğün ve kültürel çeşitliliğin, kültürel yönetişimde bütünsel yaklaşımlar temelinde kültürel araştırmaların güçlendirilmesinin, sonuç veren bir kültür politikasının uygulanma aracı olarak kültürel yönetişim (kanıtlı politika) ile ilgili tematik bölümlerden oluşacaktır.

 • Görsel-işitsel konular çerçevesinde AB Konseyi Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın önceliği, küreselleşmenin dijital döneminde sonuç verici adaptasyonlarla ve aynı zamanda Avrupa’nın kültürel ve dilsel çeşitliliğinin güvence altına alınmasıyla, Avrupa kültür ve yaratıcılık alanının rekabet gücünün güçlendirilmesidir.

  Bu amaca yönelik olarak, Konsey’in Görsel-işitsel konular Çalışma Grubu’ndaki Kıbrıs Başkanlığı kültür ve yaratıcılık alanının desteklenmesine yönelik olarak AB’nin yeni Avrupa programı olan “Yaratıcı Avrupa” Programı’yla ilgili tüzüğün biçimlendirilmesine ilişkin tartışmalarda ilerleme kaydetmeyi hedefleyecektir. “Yaratıcı Avrupa” Programı bütün biçimlerde kültürel ifadenin gerek ortaya çıkışından itibaren var olan değerini ve gerekse ekonomik değerini tanıyarak, bu şekilde Avrupa katma değerinin potansiyel gücünü arttırarak ve programın tüm hususlarında üye devletler açısından daha eşit rekabet koşullarını güvence altına alarak, küreselleşmenin dijital döneminden Avrupa’nın kültür ve yaratıcılık alanlarının tamamen yararlanabilmelerine izin vermelidir.

  29 Haziran 2011’de Komisyon 2014-2020 dönemine yönelik Çok Yıllık Mali Çerçeve için bir öneriyi benimsedi. Komisyon önerisinde kültür ve yaratıcılık sektörlerinin gelecek Çok Yıllık Mali Çerçeve’nin özlü bir unsuru olarak kalmaya devam etmesi sonucuna vardı.

  Önerilen “Yaratıcı Avrupa” Programı halen yürürlükte olan “Kültür”, “Media” ve “Media Mundus” gibi ayrı programları içermekte ve bunun yanı sıra kültür ve yaratıcılık alanındaki küçük ve orta boyutlu işletmelerin ve organizasyonların finansmanlara erişimine yönelik olarak borç veren yeni bir mekanizmayı getirmektedir.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı Komisyon’un “Çocuklar için daha iyi internet” konulu açıklamasını dikkatle izlemekte ve bu açıklamaya Konsey’in yanıtı olarak, Konsey Sonuç Belgesi’nin hazırlanmasına yönelik tartışmaları yoğunlaştırmayı hedeflemektedir.

  Bunlara ilaveten, Kıbrıs Dönem Başkanlığı dijital dönemde Avrupa filmiyle ilgili gelişmeleri ilgiyle izlemektedir.