BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
GELİŞİM

Avrupa Birliği, dünya çapında, kalkınma işbirliği ve insani yardım alanında önder konumundadır. İşbirliği içerisinde olduğu ülkelerle beraber, krizlerle mücadele vermekte ve Konsensus Geliştirme (2005), Değişim ve İnsani Yardım Konusunda Uzlaşma Gündemi’nin (2008) tanımlandığı üzere sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedir.

Avrupa Birliği dünyanın en büyük yardım yapan örgütüdür. 2011 yılında A.B.’nin toplam resmi kalkınma yardımı 53.100.000.000 Euro’dur. Avrupa Birliği 2015 yılı için Resmi Gelişim Yardımı için GSMH’sının % 0.7 'ü ayırmıştır ve bu hedefine bağlıdır.

Yardımın büyük bölümü Binyıl Kalkınma Hedefleri’ne yöneliktir. İnsan hakları, demokrasi ve hukukun yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği kuralına saygı gibi değerler, iyi yönetim ve yardım etkinliği Avrupa Kalkınma projesinin merkezindedir.

 • AB Kalkınma Fonlarını müzakere etmek ve gelecekle ilgili Mali Organlar 

  Kıbrıs A.B. Dönem Başkanlığı 2014-2020 için Avrupa Birliği'nin kalkınma ve insani yardım bütçelerinin bir karara bağlanmasını arzulamaktadır. Yeni kalkınma fonları 2020 yılına dek gelişmekte olan ülkeler ile AB'nin kalkınma bağlamındaki işbirliğini belirleyecek.

  Geçiş Toplumlarında Sürdürülebilir Kalkınma

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı önemli siyasi ve sosyal reformları teşvik edip, komşu ve diğer gelişmekte olan ülkelerde, geçiş toplumlarında sürdürülebilir bir kalkınma politikası oluşturulmasını hedeflemektedir.

  Yeni A.B. üyesi ülkelerin deneyimlerinden faydalanıp, canlı bir sivil toplumun oluşturulması, sürdürülebilir ekonomik gelişme için gerekli desteği oluşturmak, demokratik siyasal süreçlerin geliştirilmesinde önemli bir ortak olarak Avrupa Birliği güçlendirmek hedefi dönem başkanlığının başlıca önceliklerindendir.

  Sivil Toplumla İşbirliği

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile ilişkilerini derinleştirmek için çaba sarf edecektir. Tüm paydaşlar ile yapılandırılmış diyalog sonuçlarını esas alınacaktır. Dönem başkanlığının genel amacı kendi özgüvenlerini sağlayacak sivil toplum ile A.B. arasında yeni, pratik bir işbirliği çerçevesi oluşturmaktır.

  Sosyal Koruma

  Sosyal koruma A.B. Kalkınma Gündeminin bir önceliği, dünya ekonomik ve finansal krizinin ve az gelişmişliğinin bir sonucudur. Amaç, kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınmaya hükmedecek sosyal koruma rolünü güçlendirmektir.

  Yardım Finansmanı

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı yardımların finansmanı için A.B. politika çerçevesinin yenilikçi geliştirme taahhütlerinin devamını 2015 sonrasında küresel mali çerçevenin uygulanması babında ele alacaktır. Kıbrıs Dönem Başkanlığı kalkınma fonlarının sağlanması alanında Avrupa politikasını destekleyecektir. Dönem başkanlığı, yerel kaynakları, özel sektör kaynaklarının yanı sıra gelişme için yenilikçi mekanizmaları kullanacak.

  İnsani Yardım

   İnsani yardım alanında Dönem Başkanlığı çok önemli inisiyatiflere imza atacaktır. İnsani Yardım için bir Avrupa Gönüllüler Oluşumu kurulması, yardım, rehabilitasyon ve kalkınma politikaları arasındaki bağlantıların kuvvetlendirilmesi Dönem Başkanlığı’nın önceliklerindendir.

  İnsani Yardım için bir Avrupa Gönüllüler Oluşumu

  İnsani Yardım için bir Avrupa Gönüller Oluşumu’nun kuruluşu için öneri Kıbrıs Dönem Başkanlığı sırasında Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nda tartışılacak. Amaç, A.B. dışındaki insani misyonları destekleyebilecek nitelikte bir Avrupa gönüllüler oluşumu oluşturmaktır.

  Gıda ve Beslenme Yeterliliği

  Gıda ve beslenme yeterliliği A.B.'nin gelişim safhasındaki kilit koşullarından bir tanesidir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı A.B.’nin bu konudaki çalışmalarına özel önem atfedecektir.

  İlgili Linkler:

  Annual Report 2006 on the European Community’s Development Policy and the
  Implementation of External Assistance in 2005

  Increasing the Impact of EU Development Policy: an Agenda for Change

  Toward a European Consensus on Humanitarian Aid

  Development and Cooperation - EUROPEAID