BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Araştırma ve Yenilikçilik

Avrupa’nın rekabet edebilirliğinin artması için ana önkoşul, Avrupa’da Araştırma ve Yenilikçiliğin sürekli olarak gelişmesidir. Kıbrıs Dönem Başkanlığı, Avrupa Araştırma Alanı (ERA)’nın gerçekleştirilmesi de dahil, “Yenilikçilik Birliği”nin amiral gemisinin uygulanması doğrultusunda çalışmasını sürdürecektir. Başkanlığın yoğunlaştığı ana nokta, hem Ufuk 2020 Çerçeve Programı, hem de Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) için mevzuat önerileri hakkındaki görüşmelerde ilerleme olacaktır.

 • Ufuk 2020 (H2020), şimdilerde Araştırma ve Teknik Gelişme için 7. Çerçeve Programı yoluyla sağlanan, Avrupa’nın araştırma ve yenilikçilik alanındaki var olan fonlarını, Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı (CIP) ve Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ile bir araya getirecek olan ve 2014-2010 dönemine ait araştırma ve yenilikçilik için Birlik’in yeni fonlama programıdır. H2020, buna ek olarak, katılımcıların özellikle KOBİ’lere erişebilmesini kolaylaştırmayı ve verilecek süreyi kısaltmayı hedefleyen, katılım için tek bir kurallar dizisi, daha basit fonlama kuralları, güven ile kontrol arasında daha iyi bir dengenin kurulduğu, daha az ve daha etkin kontrol ve denetimleri içermektedir.

  Ufuk 2020 üç sütun üzerine yapılandırılmıştır:

  “Mükemmel Bilim”-  en üst düzeyde araştırma alt yapılarının gelişmesi ve en üst düzey araştırmacıların cezbedilmesi yoluyla, Avrupa’da yürütülmekte olan araştırmanın niteliğini geliştirmeyi hedeflemek.

  “Sanayide Önderlik” - finansmana erişimi geliştirme ve yenilikçi KOBİ’lerin büyüme potansiyelini artırma üzerine özel odaklanma ile Avrupa’da araştırma ve yenilikçilik alanlarına yatırım için işletmeler açısından uygun ortamı yaratmayı hedeflemek.

  “Toplumsal Sorunlar” - AB yurttaşları arasındaki önemli ortak endişeleri yenmek için araştırma ve yenilikçilikte mümkün olanın en iyisini yapmayı hedeflemek. Bu endişelere örnekler: Sağlık, demografik değişiklikler ve iyi olma hali: Gıda güvenliği, sürdürülebilir mimari, deniz araştırmaları ve biyo-ekonomi; güvenli, teniz ve etkin enerji; düzgün, yeşil ve bütünleşmiş ulaşım; iklim için eylem, kaynak etkinliği ve ham maddeler; ve Kapsayıcı, yenilikçi ve güvenli toplumlar.

  Ufuk 2020’nin bütçesi için Komisyonun önerisi, 2014-2010 dönemi için  €80 milyar’dır.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı, Üye Devletler arasında, H2020 paketinin dört mevzuat önerisi üzerinde bir anlaşmaya varmak amacıyla, H2020 için yapılmakta olan görüşmeler sürecine, Danimarka Dönem Başkanlığında ulaşılmış olan noktadan devam edecektir.

 • Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT), Üye Devletlerin yenilikçilik kapasitesini güçlendirmek ve böylece Avrupa’da ekonomik gelişme ve rekabet edebilirliği artırmaya katkı sağlamak ana amacıyla Mart 2008’de kurulmuştur.

  EIT, Bilgi ve Yenilikçilik Toplulukları (KICc) olarak bilinen sınırötesi kamu-özel ortaklıklarının yeni konsepti yoluyla, Araştırma, Yüksek Öğrenim ve iş dünyasının bütün faaliyetlerinde bütünleşmesini güvenceye alacak bir şekilde, Bilgi Üçgeni’ni uygulamada bir öncü olarak düşünülmektedir. EIT, halen, sürdürülebilir enerji, iklim değişikliği ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında üç tane Bilgi ve Yenilikçilik Toplulukları (KICs) çalıştırırken, Komisyonun önerisi, 2014-2020 dönemi içinde altı tane yeni KICs’in kurulmasını içermektedir.      

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı, EIT Stratejik Yenilikçilik Gündemi ve EIT’nin Değiştirilmiş  Yönetmeliği üzerindeki görüşmeleri, bu iki mevzuat önerileri ile ilgili olarak, Üye Devletler arasında bir antlaşmaya varılmasını hedefleyerek ileriye götürecektir. Avrupa Yenilikçilik Enstitüsü ve Teknoloji Konferansı, 8 ve 9 Kasım 2012 tarihlerinde Larnaka’da yer alacaktır.

 • Avrupa Araştırma Alanı (ERA)’nın 2014’e kadar gelişmesi, Yenilikçilik Birliği Amiral Gemisi’ne dahil olan ana  girişimlerden bir tanesidir. Bu girişimin amacı, sınır ötesi sinerjiler ve tamamlayıcılar için potansiyelin daha iyi kullanılması yoluyla, Avrupa araştırma sisteminin etkinliğini artırmak ve böylece araştırmacıların ve bilginin Avrupa’nın her tarafında dolaşabilmesini sağlamaktır. Bunu elde etmek için, araştırmacıların hareketliliği, fonlama ve araştırma sergileyen örgütlerin sınırötesi faaliyetleri, Avrupa araştırma alt yapılarına erişim ve sınırötesi bilgi aktarımı ile ilgili var olan parçalanmışlık ve geriye kalan engellerin üstesinden gelmeyi gerektirmektedir.

  Komisyon iletişimin ERA Çerçevesi üzerinden başlatılması ile, bu konulara çözüm bulunacağı, AB ve Üye Devletler arasında stratejik politika uyumu ve koordinasyonun kazanılması için temel olarak hizmet göreceği ümit edilmektedir.

  Kıbrıs Dönem Başkanlığı, ERA Çerçevesi üzerindeki Komisyon önerileri hakkındaki yoğun tartışmaları başlatmayı bekliyor ve Avrupa Araştırma Alanı Çerçeve Konferansı’nı, 14 Kasım 2012’de Lefkoşada düzenleyecektir.