BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Spor

Avrupa Mirası

Spor Avrupa’nın en önemli sosyal akımıdır. Avrupa’da sporla çok büyük sayıda Avrupa vatandaşı ilgilenmektedir. Bu bağlamda, Avrupa ve Üye Devletler spordan faydalanabilir. Bu hedefin hayata geçirilmesi ve sporun Avrupa için değerinin artması için Avrupa Birliği ile Üye Devletler arasında ve Üye Devletlerin kendi arasında daha yakın işbirliği tesis edilmelidir.  

Kıbrıs Dönem Başkanlığı süresince yukarıda arz edilen hedef doğrultusunda çaba sarf edilecektir. Beyaz Kitap’ta belirtildiği üzere, Dönem Başkanlığı sporun sosyal ve ekonomik boyutuna odaklanacaktır.

  • ‘HERKES İÇİN ERASMUS’ programı kapsamında sporun kendi bütçesi ve programı mevcuttur. Burada amaç sporun sosyal rolünün kuvvetlendirilmesi ve desteklenmesidir.

  • Avrupa’da hareketsiz yaşam tarzı gündeme damgasını vurmuş durumdadır. Bunun neticesinde aşırı kilo sorunu ve A.B.’de nüfusun yaşlanması gündeme gelmiştir. Spor, daha yaratıcı ve aktif bir nüfus yapısı yaratarak, vatandaş sağlığının kuvvetlendirilmesine katkıda bulunabilir. Bu şekilde A.B.’nin 2020 stratejisine katkıda bulunmuştur. Bu bağlamda Avrupa Spor Günü / Haftası etkinliğinin oluşturulması öngörülmektedir.

  • Bugünkü verilere göre spor Avrupa Birliği’nin ürettiği artı değere %1.5 ile %2 oranında katkıda bulunmaktadır. Sporun bu kapasitesi ekonomik gelişim ve istihdam için kullanılabilir. Spor politikasının geliştirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmelidir.

  • Sporun ticaretleşmesi ve internet bahisçiliğinin gelişmesi, sporda şike olaylarının artmasına katkıda bulunmuştur. Bu durum sporun ahlaki boyutunu ve devamlılığını tehlikeye sokmaktadır. Kıbrıs Dönem Başkanlığı, Macaristan, Polonya ve Danimarka Dönem Başkanlıklarının bu alanda gerçekleştirdikleri çabayı devam ettirecektir. Lefkoşa’da 19 ve 20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ‘A.B.’nin Spor Forumu’nda sporda şike için ortak bir deklarasyonun imzaya sunulması için çaba sarf edilecektir.

  • WADA’nın Uluslararası Standartları’nın değiştirilmesi konusunda uluslararası anti-doping çalışması ile ilgili AB’nin pozisyonu koordine edilecek. Bununla birlikte, gittikçe artan bir tehdit olan rekreasyonal dopinge dikkat verilecek ve Danimarka Dönem Başkanlığı tarafından başlatılan müzakerelere devam edilecek.