BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Katılımcı gençlik
  • Gençlik alanında Avrupa işbirliğinin temel yönlendirici ilkesi gençleri ilgilendiren politikaların geliştirilmesi sürecine gençlerin katılım hakkının güvence altına alınmasıdır. Bu yönde, 2009’dan itibaren genlerle ve gençlik örgütleriyle Yapılandırılmış Diyalog (YD) gerçekleştirilmektedir. Yapılandırılmış Diyalog 18 aylık dönemlerle uygulanmaktadır ve her Üçlü Başkanlık tarafından konulan genel bir öncelik temelinde bütün üye devletlerde yapılan görüşmeleri kapsamaktadır.

    Kıbrıs Bakanlığı ile gençlerin Demokratik yaşama Katılımı’nın genel öncelik olarak belirlendiği (Polonya-Danimarka-Kıbrıs) Yapılandırılmış Diyalog’un ikinci dönemi tamamlanmaktadır. Kıbrıs Başkanlığı Yapılandırılmış Diyalog’un uygulanmasının genel bir değerlendirmesini yapmayı ve bu konu hakkında Konsey’in kararını benimsemeyi hedeflemektedir.

  • Kıbrıs Başkanlığı’nın gençlik alanındaki önceliği göçmen geçmişi olan gençlerin entegrasyonuna özel önem vererek, tüm gençlerin katılımı ve sosyal bütünleşmesidir. Bütünlüklü, demokratik ve refah içindeki toplumların yaratılmasında önemli faktör olarak gençlerin ve gençlik örgütlerinin özellikle karar alma süreçlerine katılımlarının önemine işaret edilecektir. Bu öncelik hakkında gençlerin ve gençlik örgütlerinin görüşleri Yapılandırılmış Diyalog süreci çerçevesindeki görüşmeler aracılığıyla derlenecektir ve Kıbrıs Başkanlığı’nın öne çıkarmayı hedeflediği Konsey’in ilgili sonuçları üretimi için önemli bir katkıyı teşkil edecektir.

  • Gençliğe yönelik politikaların somut hedeflerinin olmasının ve sonuç verici olabilmelerinin sağlanması için gençlerin yaşamlarıyla ilgili somut verileri temel almaları önemlidir. ve bütün üye devletlerden böylesi verileri içeren AB’nin ilk Gençlik Raporu Avrupa Komisyonu tarafından 2009’da “Gençlik için AB’nin bir stratejisi – Yatırım ve Güçlenme” konusunda Komisyon’un açıklamasıyla birlikte yayınlandı.

    Yeni Gençlik Stratejisi’nin uygulanmasının ilk üç yıllık dönemi 2012’de tamamlanmaktadır ve Komisyon 2012 Gençlik Raporu’nun hazırlanması için gerekli verileri toplama yönünde şimdiden ilerlemiştir. Konsey çerçevesinde Kıbrıs Başkanlığı bu raporu temel alarak kararın benimsenmesi yönünde ilerleyecektir.

    Kıbrıs Başkanlığı çerçevesinde 11-13 Eylül tarihinde Kıbrıs’ta Avrupa Gençlik Konferansı’na ve Gençlik Genel Direktörleri Toplantısı’na ev sahipliği yapılacaktır.