Ulaşım, İletişim ve Enerji Konseyi (TTE)

AB’nin bu alanlardaki genel hedefi, çağdaş, rekabetçi ve etkin piyasalar ve altyapı oluşturmak, Avrupa yüzeyinde ulaşım, iletişim ve enerji ağları yaratmaktır. AB düzeyinde sürdürülebilir altyapıların geliştirilmesi, iç pazarın düzgün çalışması ve AB’nin ekonomik ve sosyal uyumu için çok önemlidir. TTE Konseyinin bileşimi, gündemdeki konulara göre değişmektedir. Ulaştırma, İletişim veya Enerji Bakanlarının katılımını gerektirir. Normalde Ulaştırma Bakanları yılda dört defa, Enerji Bakanları yılda üç veya dört defa ve İletişim Bakanları yılda iki defa buluşurlar.

ÖNCELİK ALANLARI