H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Οι Υπουργοί της ΕΕ συζήτησαν προτεραιότητες σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου και το Έγκλημα στο Διαδίκτυο
23.07.2012, 17:58 (CET)
Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ συζήτησαν τα θέματα της μετανάστευσης, του ασύλου και του διαδικτυακού εγκλήματος κατά την άτυπη συνάντησή τους στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στις 23 Ιουλίου στη Λευκωσία.

Οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, η Επίτροπος κα Cecilia Malmström, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και οργανισμοί της ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμοί συμμετείχαν στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου στις 23 Ιουλίου στη Λευκωσία. Η συνάντηση έγινε υπό την προεδρία της Υπουργού Εσωτερικών, κας Ελένης Μαύρου

Τη Δευτέρα 23 Ιουλίου, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με το ποιες πιστεύουν ότι είναι οι μελλοντικές προτεραιότητες στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, υπό το φως των συμπερασμάτων της τρίτης ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για τη Μετανάστευση και το Άσυλο (2011). Δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, οι υπουργοί εξέτασαν επίσης τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τη θετική συμβολή της μετανάστευσης και της διακίνησης, έτσι ώστε να συμβάλει στην ατζέντα για την ανάπτυξη της Ένωσης και να διασφαλίσει μια αποτελεσματική πολιτική ένταξης. Επίσης, εξέτασαν τρόπους με τους οποίους η ΕΕ μπορεί να βελτιστοποιήσει τη σχέση μεταξύ μετανάστευσης και ανάπτυξης στις σχέσεις της με τρίτες χώρες, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων και την πρόληψη και την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, οι υπουργοί καθόρισαν την ανάγκη να βασίζονται οι πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επιλεκτική και στοχευμένη μετανάστευση μπορεί, ιδίως με την προσέλκυση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης, να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη. Συζητήθηκε, επίσης, η σημασία των μέτρων ένταξης για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού των νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών στην ΕΕ, καθώς και η ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα για τη διαχείριση των μεικτών μεταναστευτικών ρευμάτων.

Η Υπουργός Εσωτερικών, κ. Ελένη Μαύρου, δήλωσε: «Οι σημερινές συζητήσεις έδειξαν ότι, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, η ΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία της συνέχισης της οικοδόμησης μιας ισορροπημένης μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία να παρέχει σημαντική συμβολή στην ατζέντα για την ανάπτυξη της Ένωσης. Αποτελεσματικά μέτρα για την ένταξη πρέπει να αποτελούν επίσης μέρος αυτής της πολιτικής καθώς και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την παροχή διεθνούς προστασίας και την εξασφάλιση αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ».

Ετοιμασία για βοήθεια στους Σύρους πρόσφυγες

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, την πρώτη ημέρα της συνάντησης, οι υπουργοί συζήτησαν το θέμα της Συρίας. Παρακολούθησαν παρουσιάσεις από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς να ενισχυθεί η διεθνής προστασία των περιοχών αυτών, με σκοπό την ίδρυση Περιφερειακών Προγραμμάτων Προστασίας στις περιοχές που φιλοξενούν την πλειοψηφία των ατόμων που εγκαταλείπουν την έκρυθμη πολιτική κατάσταση και τις εμφύλιες συγκρούσεις στη Συρία. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις και πρακτικές σχετικά με την προσέγγιση των κρατών μελών όσον αφορά εκτοπισμένα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη στην επικράτειά τους, συμπεριλαμβάνοντας και την αύξηση των πόρων προς ενίσχυση των οργανισμών που εργάζονται στην περιοχή. Διερευνήθηκαν επίσης τρόποι με τους οποίους η ΕΕ και τα κράτη μέλη μπορούν να συμβάλουν καλύτερα στην παροχή βοήθειας στις χώρες που γειτνιάζουν με τη Συρία, στις προσπάθειές τους να υποδεχθούν εκτοπισμένα πρόσωπα από τη σύγκρουση και το πώς θα μπορούσε να συμμετάσχει το EASO στο μέλλον, για να προετοιμάσει καλύτερα την έγκριση μέτρων αλληλεγγύης όπου είναι απαραίτητο.

Στρατηγική αντιμετώπιση του διαδικτυακού εγκλήματος

Επιπλέον, δεδομένων των διαστάσεων που έχει λάβει το διαδικτυακό έγκλημα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ ασχολήθηκαν εκτενώς με την τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα η Ένωση και ηολόκληρη η ανθρωπότητα για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του φαινομένου. Μέσα από τρία καίρια και στοχευμένα ερωτήματα οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά:

  • Με την ύπαρξη εθνικών στρατηγικών κατά του διαδικτυακού εγκλήματος
  • Με τις τρεις πιο σημαντικές προκλήσεις για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο για τα επόμενα χρόνια
  • Με ποιους τρόπους μπορεί η ΕΕ να συνδράμει αποτελεσματικά στην ανταπόκριση κατά του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Μέσα από τη συζήτηση διαφάνηκε ότι ελάχιστα κράτη μέλη έχουν εθνική στρατηγική κατά του διαδικτυακού εγκλήματος. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ακόμη περισσότερο την αναγκαιότητα για τη δημιουργία μίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, καθώς και εθνικές στρατηγικές.

Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι η διάπραξη διαδικτυακών εγκλημάτων, τα οποία αποφέρουν τεράστια κέρδη, επιβαρύνει σε σημαντικό βαθμό την ήδη δυσχερή οικονομική κατάσταση και άρα η λήψη άμεσων μέτρων μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της οικονομίας ακόμα και αν κάποια από τα μέτρα αυτά συνεπάγονται κόστος.

Συζήτησαν επίσης τρόπους αντιμετώπισης μίας σειράς επιμέρους ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με το διαδικτυακό έγκλημα, όπως το πώς υπερπηδούνται διαδικαστικά εμπόδια σε υπό κάλυψη έρευνες και ανακρίσεις με στόχο τη δίωξη των δραστών που εκμεταλλεύονται τον αχανή χώρο του διαδικτύου, πώς ενισχύεται η συνεργασία με τους εταίρους εκτός ΕΕ και πώς παρέχονται περισσότερα τεχνολογικά εφόδια, καθώς και έμψυχο υλικό στις αρχές επιβολής του νόμου για το σκοπό αυτό.

Τέλος, κατά τη συνάντηση ο Ευρωπαίος Συντονιστής Αντιτρομοκρατικής Δράσης, κ. Gilles de Kerchove, παρουσίασε το θέμα για την πολιτική ασφάλειας για τη βιομηχανία και την ασφάλεια σχετικά με την έρευνα. Ουσιαστικά ο κ. de Kerchov εξήγησε τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και γενικότερα του εγκλήματος

Σύμβουλος Θεμάτων EE
Έλενα Παναγιώτου

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης
Συντονίστρια Συμβουλίων ΔΕΥ & Επιτροπής CATS
Email: epanayiotou@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805982
Διοικητικός Λειτουργός
Λοΐζος Χατζηβασιλείου

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημοσίας Τάξεως
Εθνικός Αντιπρόσωπος/COSI
Email: lhadjivasiliou@papd.mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805979
Διοικητικός Λειτουργός
Ανδρέας Κωνσταντίνου

Υπουργείο Εσωτερικών
Συντονιστής Συμβουλίων ΔΕΥ
Email: aconstantinou@moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867691
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996
Λειτουργός Επικοινωνίας
Ντίνα Καπαρδή

Υπουργείο Εσωτερικών
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Email: ckapardis@moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867721

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου  εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ