H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Η Κυπριακή Προεδρία προσβλέπει στην επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του 2013 της ΕΕ
23.10.2012, 15:50 (CET)
Η  Kυπριακή Προεδρία και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν σήμερα να συγκαλέσουν την Επιτροπή Συνδιαλλαγής* για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013. Η σύγκληση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, αποφασίστηκε έπειτα από την υιοθέτηση των διιστάμενων θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η θέση του Συμβουλίου για τον Προϋπολογισμό του 2013 ανέρχεται στα 132.70 δισ. ευρώ σε πληρωμές, η οποίο αναλογεί σε αύξηση της τάξης του 2.79%, σε σύγκριση με τον Προϋπολογισμό του 2012. Από την άλλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε αύξηση 6.82% σε πληρωμές, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 137.90 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή στην πρότασή της είχε περιλάβει αύξηση 6.85% στα 137.92 δισ. ευρώ.

«Η Κυπριακή Προεδρία και το Συμβούλιο συμφωνούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι, στον Προϋπολογισμό του 2013, θα πρέπει να δοθεί έντονη προτεραιότητα στα μέτρα που συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προώθηση της ανάπτυξης», τόνισε ο Κύπριος Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης.

«Ωστόσο, δεν μπορούμε απλά να αγνοήσουμε τις σημαντικές προσπάθειες και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο, ούτε επίσης και τους στόχους για δημοσιονομική εξυγίανση σε εθνικό επίπεδο. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να συμφωνηθεί ένα λογικό επίπεδο πληρωμών, το οποίο θα πρέπει να είναι επαρκές, αλλά όχι υπερεκτιμημένο», επεσήμανε ο Κύπριος Υφυπουργός.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Προεδρία σημειώνει με κάποια ανησυχία ότι οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μειώνουν σημαντικά τα περιθώρια στο πλαίσιο των διαφόρων κεφαλαίων, κάτι που αφήνει ελάχιστο χώρο για ευελιξία για απρόβλεπτες καταστάσεις και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την υπέρβαση του ανώτατου ορίου του τρέχοντος ΠΔΠ κάτω από το υποκεφάλαιο 1α (ανταγωνιστικότητα για ανάπτυξη και απασχόληση).

«Αναγνωρίζουμε βέβαια τις διαφορές στις θέσεις που υπάρχουν μεταξύ των νομοθετικών οργάνων. Ωστόσο, η Κυπριακή Προεδρία είναι πεπεισμένη ότι με το κατάλληλο πνεύμα συνεργασίας που έχουμε δει να επικρατεί στους τριλόγους, μια αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2013 είναι εφικτή εντός της περιόδου των τριών εβδομάδων συνδιαλλαγής. Η Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τις 9 Νοεμβρίου», δήλωσε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε μια συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013. Αυτό όχι μόνο θα επιτρέψει τη συνέχιση της ομαλής εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων και έργων, αλλά θα στείλει επίσης το σωστό μήνυμα ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 22-23 Νοεμβρίου, όπου οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020».

Η Κυπριακή Προεδρία σημειώνει επίσης το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 για το 2012. Χωρίς να προδικάζεται η θέση του Συμβουλίου που αναμένεται να ληφθεί επί της πρότασης αυτής, η Προεδρία επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι η αύξηση που προτείνεται από την Επιτροπή σήμερα, υπερβαίνει κατά πολύ το ποσό κατά το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μείωσε από κοινού το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2012 κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής του περασμένου έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συνδιαλλαγής και τη θέση του Συμβουλίου δείτε το δελτίο τύπου του Συμβουλίου.

 * Η περίοδος Συνδιαλλαγής ορίζεται από την Συνθήκη. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία εντός είκοσι μίας ημερών από τη σύγκλησή της, δηλαδή για το τρέχον έτος, κατά τις 13 Νοεμβρίου. Η Επιτροπή Συνδιαλλαγής θα συνεδριάσει στις 26 Οκτωβρίου και στις 9 Νοεμβρίου, όπου η συνεδρίαση κατά τη δεύτερη ημερομηνία ετοιμάζεται από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων για τον Προϋπολογισμό που πραγματοποιείται την ίδια ημέρα.

 

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Α'
Ειρήνη Πική

Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της ΕΕ

Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400145
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ