H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Ενδιάμεση αξιολόγηση της Προεδρίας: Στοχεύοντας προς μια Καλύτερη Ευρώπη
23.10.2012, 19:02 (CET)
Ο Κύπριος Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, παρουσίασε σήμερα, 23 Οκτωβρίου, ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου της Κυπριακής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), στο Στρασβούργο.

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης παρουσίασε την ενδιάμεση αξιολόγηση της Κυπριακής Προεδρίας στη Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών του ΕΚ. Ο Κύπριος Υφυπουργός άρχισε την παρέμβασή του με μια σύντομη παρουσίαση της προόδου των πιο σημαντικών θεμάτων, τα οποία η Κυπριακή Προεδρία διαχειρίζεται μέχρι το τέλος του έτους.

Η Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών πραγματοποιείται σε κάθε εβδομάδα Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Διάσκεψη καλεί κάθε Κράτος Μέλος να παρουσιάσει τις προτεραιότητες του πριν από την ανάληψη της αντίστοιχης προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στα μέσα της εξάμηνης περιόδου, η Προεδρία καλείται ξανά για να αξιολογηθεί η πρόοδος  που επιτεύχθηκε.

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης επεσήμανε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), κάνοντας ειδική αναφορά στη σημασία της προσπάθειας να επιτευχθεί συμφωνία στο Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νοεμβρίου. Ο Κύπριος Υφυπουργός σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα παρουσιάσει ένα νέο αναθεωρημένο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου

Σχετικά με τη δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, ο Πρέσβης Μαυρογιάννης τόνισε ότι «είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012». Συμφωνία έχει ήδη επιτευχθεί με το ΕΚ για την Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής, καθώς και για το ουσιαστικό μέρος του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ»’. Η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να εργαστεί με το ΕΚ για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου και τον Κανονισμό EURODAC.

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης ευχαρίστησε επίσης το ΕΚ για τη συνεργασία και την απόφασή του για συνέχιση της εργασίας επί των πέντε νομοθετικών προτάσεων στον τομέα της Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Θεμάτων.

Οικονομική Διακυβέρνηση και Νομισματική Ένωση

Ο Κύπριος Υφυπουργός παρουσίασε επίσης σε συντομία την πρόοδο που έχει γίνει στο θέμα της οικονομικής διακυβέρνησης και συγκεκριμένα τη δέσμη δυο νομοθετικών προτάσεων (“two-pack”), για ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των χωρών της ευρωζώνης. Σημείωσε ότι οι τρίλογοι συνεχίζονται σε εντατικούς ρυθμούς μεταξύ των θεσμικών οργάνων και τόνισε ότι οι δύο νομοθέτες (Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) χρειάζεται να δείξουν την απαραίτητη θέληση για να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του 2012, σύμφωνα με τα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ακολούθως, ο Κύπριος υφυπουργός αναφέρθηκε στο πακέτο των προτάσεων για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας για τις τράπεζες, θέμα που κέρδισε έδαφος κατά την τελευταία σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τον οποίο κάλεσε σε συμφωνία επί του νομοθετικού κειμένου μέχρι το 2013.

«Η Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προς τον στόχο για συμφωνία επί του νομοθετικού πλαισίου μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2013», πρόσθεσε ο Κύπριος υφυπουργός.

Ενιαία Αγορά

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης επικεντρώθηκε και στις νομοθετικές προτάσεις που περιλαμβάνονται στην Πράξη της Ενιαίας Αγοράς, με συγκεκριμένη αναφορά στο γεγονός ότι έξι προτάσεις πιθανόν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2012.

«Η Προεδρία δεσμεύεται να εντατικοποιήσει τους ρυθμούς εργασιών και θεωρεί ότι επαρκής ευελιξία και από τους δυο νομοθέτες θα μας επιτρέψει την έγκαιρη υιοθέτηση αυτών των φακέλων»,’ συμπλήρωσε ο Κύπριος υφυπουργός.

Επιπλέον, ο Πρέσβης Μαυρογιάννης παρουσίασε κάποιους φακέλους, οι οποίοι έχουν ολοκληρωθεί κατά την Κυπριακή Προεδρία, περιλαμβανομένου αυτού για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών, την πρόταση Κανονισμού για αναδιαμόρφωση του πλαισίου των Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων για αναπτυσσόμενες χώρες και την πρόταση ‘Energy Star’.

Σε ρυθμούς προώθησης του έργου της Ένωσης

Ο Κύπριος Υφυπουργός κατέληξε τονίζοντας ότι έχουν γίνει ουσιαστικές εργασίες σε όλους τους τομείς προτεραιοτήτων κατά την Κυπριακή Προεδρία.

‘«Είμαστε στα μέσα περίπου της Προεδρίας μας. Πολλοί φάκελοι βρίσκονται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ωριμότητας και υπάρχει η δυναμική για να προχωρήσει περαιτέρω το έργο της Ένωσης και να επιτευχθούν ακόμη περισσότερα ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι υπόλοιπες εβδομάδες είναι κρίσιμες και οι προσπάθειες μας και οι ρυθμοί εργασίας θα εντατικοποιηθούν περαιτέρω», ανέφερε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

«Η Κυπριακή Προεδρία δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται αποτελεσματικά και αποδοτικά ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν καθοριστεί στο Πρόγραμμα εργασίας της και να συνεχίσει να εργάζεται προς μια Καλύτερη Ευρώπη», δήλωσε ο Κύπριος Υφυπουργός.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Α'
Ειρήνη Πική

Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της ΕΕ

Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400145
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ